REVIZIJA UČINKA

Problemi u upravljanju grantovima i dalje prisutni, milioni se dijele bez ciljeva i učinka

21.02.2024. 12:15 / Izvor: Akta.ba
grantovi

Upravljanje grantovima iz Budžeta FBiH nije bilo dovoljno usmjereno prema rezultatima, pokazala je revizija učinka.

Upravljanje grantovima iz Budžeta FBiH nije bilo dovoljno usmjereno prema rezultatima, pokazala je revizija učinka "Upravljanje grantovima iz Budžeta Federacije BiH prema rezultatima" koju je Ured za reviziju FBiH proveo 2015. godine.

Utvrđeno je da institucije nisu efikasno izvršile suštinsku implementaciju ključnih principa upravljanja budžetom prema rezultatima, što je predviđeno modelom programskog budžetiranja.

Praćenje je pokazalo da od osam preporuka niti jedna nije u potpunosti provedena, pet je djelimično provedeno, dok su za realizaciju tri pokrenute početne aktivnosti.

"U proteklom periodu nisu preduzete dovoljne aktivnosti u cilju praćenja efekata dodijeljenih sredstava tekućih transfera, iako ova sredstva predstavljaju najznačajniju stavku u ukupnim budžetskim rashodima i izdacima", navodi se u reviziji učinka.

Unaprijediti upravljanje

S obzirom na to da se u matičnom Izvještaju revizije učinka "Upravljanje grantovima iz budžeta FBiH prema rezultatima“ koristio termin „grant“ koji je podrazumijevao tekuće transfere i subvencije knjižene na ekonomskom kodu 614, radi prilagođavanja terminologiji koja se koristi u Zakonu o budžetima u FBiH, Budžetu FBiH za godine 2021. i 2022. i Zakonu o izvršavanju Budžeta FBiH za 2021. i 2022. godinu, u Izvještaju o praćenju korišten je termin "tekući transfer" umjesto „grant“.

Praćenjem je obuhvaćena realizacija ukupno osam preporuka, čijim provođenjem je trebalo unaprijediti upravljanje tekućim transferima iz Budžeta FBiH s ciljem postizanja što boljih rezultata za utrošena javna finansijska sredstva. Preporuke su date Vladi FBiH, da u saradnji s FMF-om osigura da sve institucije koje dodjeljuju sredstva tekućih transfera implementiraju preporuke.

Ispitane su aktivnosti Vlade FBiH i FMF-a, kao i šest institucija nadležnih za dodjelu tekućih transfera iz Budžeta FBiH, iz uzorka matične revizije, i to: Generalni sekretarijat Vlade FBiH, Federalno ministarstvo kulture i sporta, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.

Analizom podataka o preduzetim aktivnostima na realizaciji preporuka utvrđeno je da se u nekim slučajevima obaveze ne provode.

"Planiranje dodjele grantova nije bilo zasnovano na rezultatima sveobuhvatnih analiza dodjele tekućih transfera iz prethodnih godina", navode revizori. 

Većina subjekata nije na odgovarajući način vršila detaljne analize učinaka dodijeljenih sredstava tekućih transfera iz prethodnih ciklusa kako bi ih koristila prilikom planiranja tekućih transfera. Analize su obuhvatale većinom podatke o utrošenim sredstvima tekućih transfera, dok su djelimično podaci o učincima kod većine institucija sadržani u godišnjim izvještajima o radu. Samo je jedna od šest institucija izrađivala zbirni izvještaj o realizaciji programa i utrošenim sredstvima (FMON), dok je jedna za pojedine programe izrađivala izvještaje o učinku realizovanih sredstava (FMERI).

Također, utvrđeno je da većina institucija prilikom planiranja nije utvrđivala specifične i mjerljive ciljeve i očekivane rezultate za svaki ciklus dodjele tekućih transfera.

Nedovoljna transparentnost

Ni transparentnost dodjela tekućih transfera i izbor korisnika nisu bili dovoljni. Većina institucija je transparentnost dodjele sredstava osiguravala na način da su objavljivani javni pozivi putem kojih su potencijalni korisnici imali bitne informacije za korištenje sredstava za realizaciju svojih programa/projekata. 

Dakle, nije osigurana dovoljna transparentnost u slučajevima kada javni pozivi za određene transfere nisu objavljivani zbog hitnosti dodjele interventnih sredstava, odluka Vlade FBiH, pojedinačnih odluka rukovodilaca institucija (ministara) ili se sredstva dodjeljuju na osnovu direktnih zahtjeva aplikanata.

"Programi dodjele tekućih transfera su i dalje uopšteno definisani, bez jasnih ciljeva i indikatora učinka. Generalno je utvrđivana svrha programa, bez daljnje razrade na mjerljive ciljeve, čime bi se stvorile pretpostavke da se dodjela sredstava potencijalnim korisnicima za realizaciju projekata/programa što više usmjeri na implementaciju strateških prioriteta iz konkretne oblasti", jedan je od zaključaka.

Programima nije odgovarajuće utvrđen način vrednovanja kriterija za izbor korisnika sredstava tekućih transfera kako bi se osigurao izbor najkvalitetnijih projekata/programa. Kriteriji su se većinom odnosili na uslove koje aplikanti trebaju ispuniti da bi koristili budžetska sredstva.

Osim toga, većina subjekata nije u potpunosti osigurala kvalitetne povratne informacije o rezultatima ostvarenim realizacijom programa/projekata. Nadzor je većinom bio fokusiran na provjeru namjenskog utroška dodijeljenih sredstava.

Praćenje je pokazalo da je preporuka djelimično realizovana, s obzirom na to da je Vlada FBiH u saradnji s FMF-om unaprijedila regulatorni okvir, te utvrdila obaveze vršenja analiza za potrebe odgovarajućeg planiranja tekućih transfera. Međutim, institucije i dalje nisu u potpunosti osigurale primjenu donesenih propisa.

"Provedena revizija učinka i predmetno praćenje realizacije preporuka ukazuju na probleme u upravljanju tekućim transferima iz Budžeta FBiH i na slabu realizaciju preporuka koje su date kako bi se osiguralo bolje upravljanje budžetskim sredstvima i postizanje željenih društvenih, ekonomskih i infrastrukturnih rezultata", istaknuto je.

U nastavku pogledajte pregled planiranih i realizovanih tekućih transfera iz Budžeta FBiH za revidirane subjekte u 2021. i 2022. godini

U posmatranom periodu navedene institucije su realizove 191,7 miliona KM od planiranih 298,4 miliona KM. 

grantovi

 

grantovi

 

S.B.

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Vijesti