Usaglašeno sa sindikatima

Članovi Vlade KS zadovoljni ukupnim iznosom povećanja plata u KS od oko 100 miliona KM

18.04.2024. 17:55 / Izvor: Akta.ba
KS

Kroz kolektivne ugovore povećana osnovica radnicima koji primaju platu iz budžeta KS.

Članovi Vlade Kantona Sarajevo predstavili su danas rezultate uspješno provedenih socijalnih dijaloga sa sindikatima u javnom sektoru u Kantonu Sarajevo, a koji su rezultirali potpisanim kolektivnim ugovorima, povećanjem plata, kao i unapređenjem uvjeta rada za zaposlene u oblastima predškolskog i osnovnog odgoja i obrazovanja, srednjeg obrazovanja, visokog obrazovanja i nauke, zdravstva, komunalne privrede, te za policiju i uposlenike u organima državne službe.

"Vlada KS je početkom ove godine donijela odluku za povećanje osnovice za obračun plata svim uposlenim u javnom sektoru Kantonu Sarajevo, sa 330 na 385 KM, a poslije toga su započeti pregovori za svaki kolektivni ugovor pojedinačno. Preuzeli smo odgovornost da će naknada za rad uposlenicima biti uvećana za povećanje cijena troškova života, odnosno inflacije, i to je učinjeno kroz ove kolektivne ugovore i povećanje osnovice", istakao je premijer KS Nihad Uk, naglašavajući da su uz ovu političku odluku prisutna i očekivanja za poboljšanje usluga građanima.

"Raduju me i promjene u realnom sektoru, zajedno s Federacijom BiH koja priprema set zakona koji će olakšati poslovanje, te doprinijeti povećanju plata i u ovom sektoru", rekao je premijer.

Naveo je da cjelokupni iznos povećanja plata, po osnovu potpisanih kolektivnih ugovora sa sindikatima u javnom sektoru KS, iznosi oko 100 miliona KM.

Resorni ministri su iznijeli detaljne informacije u vezi potpisanih kolektivnih ugovora, svako iz svoje oblasti.

Početkom ove godine potpisane su izmjene i dopune kolektivnih ugovora za djelatnost predškolskog i osnovnog odgoja i obrazovanja, te srednjeg obrazovanja u KS.

"Riječ je o izmjenama i dopunama dva kolektivna ugovora i trajanje im je naredne dvije godine, tako da su i navedena prava zagarantovana za taj period, a mi ćemo to uzeti u obavezu kao Vlada. Upoređivali smo platu iz marta prošle godine, ukupno, koliko je isplaćeno iz budžeta za rad u obrazovanju. Mjesečni iznos koji je bio potreban u martu prošle godine bio je 21 milion i 400 hiljada KM. U martu ove godine, nakon povećanja plate od 10 posto za sve radnike u obrazovanju, taj mjesečni iznos je 23 miliona 900 hiljada KM. Riječ je dakle o razlici od 2,5 miliona KM na mjesečnom nivou, što godišnje podrazumijeva da ćemo trebati osigurati iznos od 30 miliona KM. Još jedna pogodnost koja očekuje radnike u obrazovanju je i dodatno povećanje koje mogu očekivati od januara sljedeće godine, a to je povećanje koeficijenata od 2 posto. Iz Ministarstva za odgoj i obrazovanje i Vlade Kantona Sarajevo smatramo da su ova povećanja zaista opravdana u jeku svih reformskih procesa koje zagovaramo i na kojima radimo, kao i promjena koje nose radnici. U protekle tri godine, mi smo jasnim političkim opredjeljenjem, da nam je važno da radnici u obrazovanju budu dobro plaćeni, u nepune tri godine, dakle od 1. septembra 2021. godine do prvog 1. marta 2024. godine, postigli povećanje plata najmanje 48%. Dakle, zagarantovano, svi radnici primaju veću platu od 48% u ovom periodu od tri godine, a na ove procente dodaju se još i otežani uslovi rada i naravno minuli rad i svi drugi dodaci koji proizilaze iz radnog odnosa", obrazložila je ministrica za odgoj i obrazovanje Naida Hota - Muminović.  

Pojasnila je da je početna plata nastavnika, koji je prvi put ulazio u učionicu, 1. septembra, 2021. godine iznosila 1.150 KM. Početna plata nastavnika sada iznosi 1.730 KM. Na ovo se dodaju i drugi, otežani uslovi rada na koje radnici imaju pravo.

"Nastavnik u najvišem stručnom zvanju, odnosno nastavnik koji je napredovao u svojoj karijeri, 1. septembra 2021. godine primao je 1.250 KM startnu platu, a sada 1. marta 2024. godine njegova startna primanja iznose 1.900 KM. I na ovo se, naravno, dodaju drugi dodaci za otežane uslove rada koji mogu ići do 30% uvećanja plate. Smatramo da su ova povećanja značajna, vidljiva i osjetna, a mi ćemo nastaviti ovaj pozitivni trend rasta. Ovo je u Bosni i Hercegovini, u odnosu na druge kantone, drugi entitet, u odnosu na Brčko Distrikt, najveća plata", navela je ministrica Hota - Muminović.

Novi Kolektivni ugovor za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na Univerzitetu u Sarajevu, također je donio promjene u pogledu plata i beneficija za zaposlene Univerziteta, kao što su povećanje platnih koeficijenata za određena radna mjesta i uvođenje prava na naknadu za ishranu za dane prisustva na poslu.

Po riječima ministrice za nauku, visoko obrazovanje I malde Adne Mesihović, pored povećanja osnovice sa 330 KM na 385 KM (koja je obuhvatila sve zaposlene u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, policiji, te državne službenike i namještenike) zahtijevana su značajna dodatna finansijska sredstva iz Budžeta Kantona Sarajevo.

Beneficije obuhvaćene novim Kolektivnim ugovorom uključuju povećanje platnih koeficijenata za pet posto za određena radna mjesta, među kojima su viši asistenti, stručni savjetnici, viši stručni saradnici, lektori, asistenti, viši samostalni referenti, viši laboranti, samostalni referenti, viši referenti, laboranti, knjžničari, referenti, pomoćni radnici i nekvalificirani radnici.

Također, obuhvataju pravo na naknadu za ishranu (topli obrok) za dane prisustva na poslu, u iznosu od jedan posto prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine, obračunavane i isplaćivane na mjesečnoj osnovi, te će se ovo pravo obraćunavati i isplaćivati u tekućem mjesecu na osnovu ukupnog broja radnih sati koje je radnik proveo na poslu u proteklom mjesecu, radeći po preraspodjeljenom radnom vremenu, 12 sati rada 24 sata odmor.

Omogućeno je i to da uposlenik na radnom mjestu Laborant nakon dvije  godine radnog staža dobiva platni koeficijent samostalnog referenta, odnosno prelazi sa platnog koeficjenta 3,3 na platni koeficijent 3,6.

"Usvajanje novog Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na Univerzitetu u Sarajevu donosi važne promjene u pogledu plata i beneficija za zaposlene Univerziteta, ali zahtijeva dodatna finansijska sredstva iz Budžeta Kantona Sarajevo, radi pokrivanja tih promjena. Ove promjene mogu doprinijeti poboljšanju radnih uslova i motivaciji zaposlenih, ali istovremeno zahtijevaju pažljivo upravljanje finansijskim resursima", naglasila je ministrica Mesihović.

Novi kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike potpisan je u decembru 2023. godine na period važenja od dvije godine.

"Pored povećanja osnovice sa 330 na 385 KM, došlo je i do povećanja plaća od pet posto za sve kategorije državnih službenika i namještenika, te plus tri odnosno dva posto za naročito uspješno i uspješno ocijenjene uposlenike. Ispod ovih ocijena ocijenjeni državni službenici i namještenici se ne nagrađuju ovom vrstom povećanja plaće. Ukupno je na ovaj način izdejstvovano povećanje plaće, kada preračunamo spomenuto povećanje kroz osnovicu za ove najuspješnije kategorije državnih službenika, za otprilike oko 14 posto. Važno je istaći da su u ovom procesu pregovaranja uvaženi prijedlozi povećanja plaća za državne službenike i uposlenike socijalne zaštite, a što u prethodnim pregovaračkim procesima nije bio slučaj. A kada je u pitanju Televizija Sarajevo, menadžment ovog preduzeća nije zaključio kolektivni ugovor sa sindikatorm uposlenika, ali je Vlada KS opredijeljena da se generalno ide u povećanje plaća svima, pa je zbog toga budžet TVSA povećan za 640.000 KM, od čega je preko 400.000 KM namijenjeno za povećanje plaća od pet posto za sve uposlenike od početka 2024. godine. Što se tiče primjera u državnoj službi, plata pomoćnika ministra je trenutno, bez toplog obroka i radnog staža, blizu 2.200 KM", obrazložila je resorna ministrica Darja Softić Kadenić.

Početkom ove godine je potpisan i novi Kolektivni ugovor između Vlade Kantona Sarajevo i Sindikata policije Kantona Sarajevo.

"Potpisivanju su prethodili veoma produktivni i uspješni pregovori koje sam vodio sa Sindikatom policije KS, a koji su rezultirali značajnim benefitima za policijske službenike, u prvom redu poboljšanjem materijalnog položaja (plate), kao i radno-pravnog statusa policijskih službenika.Saradnjom između Sindikata policije i ministra MUP-a Kantona Sarajevo, odnosno policijskog komesara pokrenuli smo procese za osiguravanje odgovarajućih uslova za rad policijskih službenika, humanizaciju rada i uvođenje savremenih sredstava i tehnologija rada.Pored povećanja vrijednosti osnovice sa 330 na 385, mi smo kolektivnim ugovorom predvidjeli i dodatak od 5% na osnovnu platu. Konkretno, povećanje primanja za policijske službenike zavisi od platnih razreda i koeficijenata, ali su se u prosjeku plate povećale od oko 200 KM pa naviše.Osim toga, još u prošlom kolektivnom ugovoru odredili smo naknade za rad po osnovu posebnih uslova rada policije, koje su najviše u regionu i ponosni smo na to jer naša policija zaslužuje i materijalno priznanje svoga rada", naglasio je ministar unutrašnjih poslova KS Admir Katica.

Po njegovim riječima, aktuelni kolektivni ugovor je dosada treći kolektivni ugovor koji je potpisao tokom mandata, te je iskazao zadovoljstvo zbog spremnosti Sindikata na postizanje dogovora i poboljšanje uslova. 

"Ovo je jasan pokazatelj da MUP KS može biti primjer kako treba voditi socijalni dijalog kada su u pitanju pregovori oko kolektivnog ugovora. Ovim putem želim istaći da sam izuzetno zahvalan Sindikatu policije Kantona Sarajevo koji u potpunosti podržava sve projekte MUP-a KS koje realizujemo, te pruža punu podršku u radu ministru unutrašnjih poslova i policijskom komesaru Fatmiru Hajdareviću", dodao je ministar Katica.

Ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Bojan Bošnjak rekao je da su tokom pregovora sa Sindikatom radnika u komunalnoj privredi ispoštovana tri osnovna zahtjeva, te da će kumulativno oko 3,5 miliona KM dodatnih sredstava biti izdvojeno za oko 3.500 radnika koji se nalaze u resoru komunalne privrede.

"Kroz nove izmjene kolektivnog ugovora definisali smo tri novine. Da 100 KM koje su uplaćivane radnicima prošle godine ugrade u bod i koeficijent na osnovicu plate radnika u svakom od preduzeća. Zahtjev je bio i da se dodatnih 80 KM na platu doda tokom ove godine, dok je treći zahtjev bio da se umjesto tri prosječne plate otpremnina poveća na pet prosječnih plata", rekao je ministar Bošnjak.

Dodao je da je u prethodne dvije godine za poboljšanje standarda radnika Vlada KS, zajedno sa preduzećima, izdvojila dodatnih sedam miliona KM.

Ministar zdravstva Kantona Sarajevo Enis Hasanović naveo je da je da je kolektivni ugovor iz oblasti zdravstva potpisan prošle godine.

"Pretprošle godine je potpisan prvi, prošle godine su bile dopune i on traje sljedeću godinu. Kao što znate, primanja i plaće u zdravstvu se finansiraju iz Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja. Direktor ZZO-a mi je rekao da su u protekle dvije godine - od aprila 2022. do sada, povećana izdvajanja za otprilike 80 miliona KM za finansiranje plaća i dodatka na plaću zdravstvenih radnika", objasnio je ministar Hasanović.

Dodao je da je ranije, kao direktor jedne zdravstvene ustanove, ali i sada kao ministar, na istom stajalištu da treba povećavati primanja i poboljšavati položaj zdravstvenih radnika.

"I dalje smo na tom stajalištu i Vlada i ja kao ministar sve sindikate ćemo tretirati kao partnere. Cilj nam je da poboljšamo zdravstvenu zaštitu i poboljšat ćemo je našim osiguranicima, građankama i građanima Kantona Sarajevo", zaključio je ministar Hasanović.

Kada je riječ o kolektivnom ugovoru u oblasti kulture, pored povećanja osnovice za obračun plate na 385 KM, povećani su određeni koeficijenti za pet posto.

"Značajka ovog povećanja, uz dogovor Vlade koju je zastupao resorni ministar Kenan Magoda i Sindikata, jeste da se povećaju najniži koeficijenti i platni razredi kroz taj kolektivni ugovor, kako bi se postigla socijana pravednost", istakao je premijer Uk.

Na kraju press konferencije, ministrica za odgoj i obrazovanje Naida Hota-Muminović odgovarala je na novinarske upite o štrajku u osnovnim školama KS.

Istakla je da je Ministarstvo za odgoj i obrazovanje zatražilo od svih osnovnih škola s područja Kantona Sarajevo, preciznije od 72 osnovne škole, informacije u vezi sa provođenjem štrajka. Za svaki dan tražen je broj nastavnika, stručnih saradnika, saradnika i tehničkog osoblja koji učestvuju u štrajku.

"Sedamdeset i dvije osnovne škole koje se nalaze na području Kantona Sarajevo, blagovremeno i uredno su dostavile tražene podatke. Provedenom analizom navedenih podataka utvrđeno je da 47 osnovnih škola ili 62 posto nemaju potpisan sporazum o štrajku. Na osnovu ukupnog broja uposlenika, 3.701, u 72 škole, a koji je dobijen na osnovu službene evidencije Ministarstva, utvrđeno je da je malo više od jedne trećine ili 36 posto zaposlenika u štrajku", istakla je ministrica.

Naglasila je da Ministarstvo putem Pravobranilaštva Kantona Sarajevo pokreće pitanje pred nadležnim sudom o zakonitosti ovog štrajka kako bi se zaštitila prava djece na odgoj, obrazovanje i sigurnost, a kako bi se osigurala vladavina prava i spriječila samovolja i neprimjereno ponašanje vođe sindikata.

"Prijetnje i omalovažavanja koje upućuje su degutantne i  upućuju na to da se radi o visoko konfliktnoj osobi. Takva osoba ne može voditi obrazovne politike i ne može procjenjivati koja reforma je dobra, a koja nije. Socijalni dijalog s njim su ucjene, ultimatum i prijetnje. On hoće da se mi u kancelarijama dogovaramo s njim šta će raditi Ministarstvo i šta će raditi Vlada, a da on daje saglasnost i Ministarstvu i Vladi. Kao da ne postoji Ustav, zakon i pravni poredak. On ima svoju djelatnost i neka se drži svoje djelatnosti, ali ne može zadirati u nadležnosti Ministarstva, jer to bi bila anarhija. Izražavamo žaljenje što je došlo do obustave nastave. Smatramo da su time ozbiljno ugrožena prava učenika i njihovih roditelja, s obzirom da je ukupna argumentacija za štrajk bazirana na insinuacijama, neistinama i zastrašivanju prosvjetnih radnika. Molimo roditelje za strpljenje i nadamo se da će prosvjetni radnici prestati sa štrajkom kako bi se izgubljeni časovi mogli nadoknaditi prije završetka nastavne godine", poručila je ministrica.

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Vijesti