Odluka o dodjeli sredstava subjektima u turističko – ugostiteljskom sektoru u iznosu od 30.000.000,00 km na ime finansijske pomoći u okolnostima pandemije COVID -19

Datum objave:17.12.2020. 15:22 / Izvor: Akta.ba, 15.12.2020.

Obavijest subjektima u turističko-ugostiteljskom sektoru koji su dobili finansijsku pomoć

 

OBAVIJEST ZA POTPISIVANJE UGOVORA

Ugovor nacrt

Izvod iz Odluke Uredba COVID 2019

Tabela aplikanata razvrstano po kantonima

MJENICNA IZJAVA 2020

 

 

Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), člana 17. stav (1) Uredbe o interventnim mjerama za pomoć ugroženim sektorima privrede Federacije Bosne i Hercegovine u okolnostima pandemije COVID-19 ("Službene novine Federacije BiH", broj 74/20), na ___ sjednici, održanoj _________ godine, donosi

 

ODLUKU
O DODJELI SREDSTAVA SUBJEKTIMA U TURISTIČKO – UGOSTITELJSKOM SEKTORU  U IZNOSU OD 30.000.000,00 KM NA IME FINANSIJSKE POMOĆI U OKOLNOSTIMA PANDEMIJE COVID-19

 

I

Usvaja se Odluka o dodjeli sredstava subjektima u turističko – ugostiteljskom sektoru  u iznosu od 30.000.000 KM na ime finansijske pomoći u okolnostima pandemije COVID-19, u ukupnom iznosu od 30.000.000 KM.

Sredstva iz stava (1) ove tačke će biti dodijeljena na ime finansijske pomoći sljedećim subjektima u turističko – ugostiteljskom sektoru:

a)    Šifra djelatnosti 55.10 - razred "Hoteli i sličan smještaj"

Red. Broj

Korisnik finansijske pomoći

Iznos sredstava za dodjelu u KM

1

Hotel BM International, Sarajevo

180.690

2

"LOVAC" d.o.o. Ormanica, Srebrenik za turizam i ugostiteljstvo d.o.o. Srebrenik

260.182

3

Uni Bristol d.o.o. Tuzla,  Podružnica Hotel Mellain, Tuzla

219.953

4

Hotel "TEHNOGRAD" d.o.o. Tuzla

106.844

5

Europa d.o.o. Hotel Astra, Sarajevo

18.384

6

Europa d.o.o. Hotel ART, Sarajevo

57.330

7

Europa d.o.o. Hotel Astra Garni, Sarajevo

52.697

8

Europa d.o.o. Hotel Europe, Sarajevo

643.852

9

Europa d.o.o. Hotel Holiday, Sarajevo

569.209

10

Aroma d.o.o., Motel villa Aroma 2, Orašje

6.223

11

UR "MOTEL VILLA AROMA", Orašje

201.734

12

H.T.P. "Neum" d.o.o. Neum

700.000

13

P.D. "SARAJ" d.o.o. Sarajevo

150.566

14

Hotel DIVAN, Sarajevo

5.599

15

"FRATELIS" d.o.o. Čitluk PJ Hotel "MARCONI", Međugorje, Čitluk

23.522

16

"MJV" d.o.o. Čitluk

57.652

17

GRANMIR &CO d.o.o. Čitluk, Međugorje

143.446

18

"ČARDACI" d.o.o. Vitez

431.400

19

Han Bjelašnica d.o.o. Sarajevo

142.807

20

Hotel "SAX", Gračanica

36.136

21

"Relax tours" d.o.o. Podružnica "Pino Nature Hotel", Sarajevo

224.163

22

Villa Bejturan d.o.o. Sarajevo

31.538

23

Old Track d.o.o. Hotel Sunce Vogošća, Sarajevo

52.500

24

Hotel "Orange", Sarajevo

73.646

25

Kostelski Buk d.o.o., Bihać

491.463

26

Hotel Brotnjo d.o.o. Čitluk

179.816

27

"EURO ODŽAK" d.o.o. Odžak

102.621

28

VEGA-MIX" d.o.o. Živinice, P.J. Hotel Exclusive President d.o.o. Tuzla

153.103

29

Villa Eden d.o.o., Mostar

103.662

30

Motel City Heart Land,  Tuzla

18.448

31

Editus d.o.o. Mostar Hotel CITY Mostar

130.345

32

Klemo d.o.o. Međugorje

29.101

33

Hotel DŽIDA d.o.o. Čitluk

12.990

34

"Termalna rivijera Ilidža" d.o.o. Sarajevo

700.000

35

HTD Hotel Grand d.o.o- Sarajevo

140.470

36

Hotel "Dubrovnik", Čitluk

19.381

37

"Dubrovnik" d.o.o. Zenica

325.393

38

HUT ADUNA d.d. Bihać

174.673

39

"JTB GROUP" d.o.o. Bihać

271.656

40

"AVAZ" d.o.o.  Sarajevo

429.273

41

"Mades" d.o.o. Sarajevo

46.257

42

UR Hotel OLD TOWN,  Sarajevo

24.090

43

Hotel "VIP", Sarajevo,

24.012

44

PORIČANIN TOURS d.o.o. Sarajevo

46.477

45

IN GOLUBICA d.o.o. Čitluk

4.590

46

Motel "Kriva Ćuprija" d.o.o. Mostar

21.192

47

Nacionalni spomenik Muslibegovića kuća "Hotel Baština" d.o.o. Mostar

12.494

48

" BULET" d.o.o. Tuzla PJ. Motel "ROYAL" Tuzla

7.047

49

"BOSNIA-hoteli i restorani" d.o.o. Sarajevo

177.198

50

" KRIPTON" d.o.o. Tomislavgrad

38.861

51

 " PLATINUM" d.o.o. Bosanski Petrovac

43.523

52

" HOTEL HERCEG" d.o.o. Međugorje - Čitluk

56.830

53

Hotel IN, Međugorje

16.882

54

Miligram d.o.o. Sarajevo

23.614

55

Jaklići B&B d.o.o, Prozor- Rama

62.249

56

Opća zadruga "Karas" sa p.o. Pj . Motel Šumski Raj, Srebrenik

63.327

57

AE sigurnost PJ Hotel "Carpe diem", Zenica

108.128

58

"RN" d.o.o. Gornji Vakuf- Uskoplje

19.502

59

Aurogmm d.o.o., Čitluk Međugorje PJ Hotel St. Nicola, Međugorje

16.324

60

AUROGMM d.o.o. Čitluk Međugorje

118.984

61

Stožer Vrana d.o.o. Kupres

7.193

62

"FSD" d.o.o., Mostar

10.660

63

BH Serdar Sipahi d.o.o.  Isa-Begov Hamam Hotel, Sarajevo

48.395

64

"FISA" d.o.o. Sarajevo

33.262

65

"ČANI" d.o.o. Sarajevo

19.332

66

" JERKOVIĆ" d.o.o. Bijakovići - Čitluk; Hotel " LEONE" Međugorje

24.768

67

" MALTA" d.o.o. Mostar

68.315

68

UTD "TURIST 98" d.o.o. Jajce

163.494

69

" ELIF" d.o.o. Bugojno

20.216

70

Hotel Santa Maria, Čitluk

25.228

71

"Hotel Hum" d.o.o. Ljubuški

41.702

72

Vaš Dom d.o.o. PJ Motel Kula Cazin

54.396

73

"D.H.M.S." d.o.o. Cazin

42.415

74

Tareq Hospitality d.o.o. PJ Hotel "Sarajevo", Sarajevo

353.920

75

"MALAK Hotel" d.o.o. Sarajevo

563.536

76

"Hottes Relax company" d.o.o. Sarajevo

67.192

77

"MAGROS - VELETRGOVINA" d.d. podružnica SWISSOTEL, Sarajevo

623.485

78

Almira Hotel, Mostar

25.244

79

Hotel Hercegovina resort d.o.o., Mostar

161.517

80

ZMM - Turs d.o.o. Hotel Porat, Neum

14.023

81

UD Apart Hotel "FAMILY", Sarajevo

10.489

82

HBRD "Hoteli Ilidža" d.d. Sarajevo

537.525

83

Hotel "Boss", Sarajevo

7.251

84

"ZABRIŠĆE BM" d.o.o. Hotel B&M d.o.o. Livno

119.024

85

"AG - Međugorje" d.o.o. Čitluk, PJ Hotel Cesarica d.o.o., Međugorje

41.235

86

Hotel Villa Hana, Mostar

6.735

87

A.F.C. d.o.o. Sarajevo PJ Hotel Boutique 36, Sarajevo

8.054

88

Grand Hotel Bristol d.o.o. Sarajevo

317.990

89

Orka d.o.o. Neum

98.800

90

"IB PLAN" d.o.o. Sarajevo Hotel Kapetanovina d.o.o. Mostar

32.419

91

"TEMPLEVILLE DEVELOPMENTS IMITED BH" d.o.o. Sarajevo Hotel Central d.o.o. Sarajevo

158.700

92

Motel - R. Most, Ljubuški

84.199

93

Koros d.o.o. Međugorje

14.475

94

Hotel "Asi" d.o.o. Sanski Most

90.091

95

Kikiriki d.o.o. Sarajevo podružnica Hotel Berr, Sarajevo

57.860

96

"TEHKOMERC" d.o.o. Tuzla

85.448

97

Dorrah d.o.o. Sarajevo University Hotel Dorrah, Sarajevo

69.424

98

Villa Grande d.o.o., Bugojno

15.126

99

SUR Motel Alibey, Bugojno

25.182

100

"BAJRIĆ-BN" d.o.o. Travnik podružnica Hotel Vezir Palace d.o.o. Travnik

53.215

101

GOLDEN TOURS d.o.o. TUZLA PJ"GOLDEN STAR BOUTIQUE HOTEL Tuzla

1.521

102

"Mrkulić-company" d.o.o. Sarajevo-Ilidža P.J. Hotel "Hollywood" Ilidža

700.000

103

"HOTEL HECO" d.o.o. Sarajevo

89.245

104

TIDC d.o.o. P.J. Tarčin Forest Resort AND SPA SARAJEVO

398.866

105

UR HOTEL "RIMSKI MOST" Ilidža

16.783

106

WINTER d.o.o. TRAVNIK

254.456

107

Lake Hospitality d.o.o. Sarajevo

565.655

108

OAZA MIRA VLAŠIĆ d.o.o. Travnik

32.198

109

KONCEPT BAU d.o.o. PJ"KONCEPT RESIDENCE" SARAJEVO, KONCEPT BAU d.o.o

44.341

110

KONCEPT BAU d.o.o p.j. Koncept Sarajevo

47.061

111

Motel Argentum Mostar

17.913

112

MONAKO 2000 d.o.o. ČITLUK Podružnica-Hotel Villa Monaco Međugorje 

7.310

113

Pansion Standard "JADRANKA I JOZO" Bijakovići, Međugorje, ČITLUK

4.912

114

Brodomerkur d.o.o. Podružnica Mostar PJ Hotel Mepas Mostar

282.826

115

"RUDAR" d.o.o. P.J. Ugostiteljstvo "Minero" TUZLA

25.648

116

REKIĆ d.o.o. BIHAĆ

93.003

117

Hotel "LATINSKI MOST" Sarajevo,

10.461

118

AHMETSPAHIĆ PETROL d.o.o. Sarajevo podružnica APART Hotel Centar

171.840

119

Kuzman d.o.o. Neum Hotel Luna Neum

34.730

120

HOTEL "MOSTAR" d.o.o. Mostar

173.689

121

"BIJELA VODA" d.o.o. Prača-Podružnica br.1, Bijele vode

6.048

122

APARTHOTEL AMICUS d.o.o.  MOSTAR

28.908

123

Hotel Blagaj d.o.o. Mostar

17.933

124

"MAKSUMIĆ - KOMERC" d.o.o. Konjic, Podružnica MOTEL "MAKSUMIĆ" Jablanica

72.030

125

 "AVITA" d.o.o. Ključ

5.958

126

Hotel "ADA" Mostar

35.575

127

Motel KIVI , Grude

54.436

128

Hotel "CENTRAL" d.o.o, Vitez

162.725

129

UNION FOODS d.o.o. ČITLUK, Turističko naselje "HERCEG ETNO SELO MEĐUGORJE"

348.128

130

UTP "ČVRSNICA" D.D., JABLANICA, Hotel Jablanica

29.493

131

L-M d.o.o. Jelah bb, PJ Motel Mračaj, Jelah - Tešanj

22.951

132

LOGIC d.o.o. Hotel "STORY", Sarajevo

25.051

133

ELEVEN PROJECT d.o.o. Sarajevo, P.J. Hotel SOKAK

10.953

134

City  Boutique Hotel  d.o.o. Sarajevo

29.827

135

ČENGA d.o.o. PJ Turističko naselje "ČENGA"

11.354

136

"Emiran" d.o.o. Sarajevo

86.782

137

"IMZIT KOMERC" d.o.o. Sarajevo, Motel Imzit, Sarajevo

39.691

138

SEED d.o.o. Sanski Most, PJ Hotel Sana, Sarajevo

68.940

139

"AS-PET" d.o.o. Hadžići,  Podružnica 3, Motel  AS

1.233

140

Hotel "LAVANDA", d.o.o. Čitluk, Međugorje

15.030

141

Motel "LAV" d.o.o. Čapljina

19.959

142

"MEĐUGORJE IMOVINA" d.o.o. Čitluk, Hotel "IRISH CENTRE"

21.907

143

DINA d.o.o. Čitluk

5.017

144

"DŽANANOVIĆ TRANSPORT" d.o.o. Zenica, PJ HOTEL ZENICA

262.646

145

SAFIR d.o.o. Bihać

101.939

146

DINE d.o.o. Grude

94.286

147

OPAL - COMERCE d.o.o. Bihać

258.057

148

"HAND EXPORT IMPORT" d.o.o. Cazin, Motel "Stovrela", Cazin

28.464

149

"NEY" d.o.o. Sarajevo - Hotel "CORNER"

8.931

150

PRIVREDNO DRUŠTVO "OAZA" KONJIC d.o.o. Konjic

15.465

151

HOTEL "JANA", Čitluk

6.561

152

HOTEL "TAU" , Čitluk

4.633

153

"TWO HEARTS HOTEL" d.o.o. Bijakovići, Čitluk

5.299

154

"MIRACOLO" d.o.o. Međugorje

51.721

155

"VALADRIA" d.o.o. Neum Aparthotel "ADRIA" Neum

15.228

156

SEMMEN d.o.o. Mostar

36.138

157

Motel "DENY" d.o.o. Mostar

8.299

158

TOMATO - VASILJ d.o.o. Čitluk

5.870

159

CITY ONE DIAMOND d.o.o. Sarajevo

17.310

160

SANIFI d.o.o., HOTEL PARK, Široki Brijeg

168.862

161

"ZLATNIK" d.o.o. Tuzla PJ HOTEL PARK, Srebrenik

185.659

162

ČAVKUNOVIĆ -BP d.o.o. Bihać, PJ MOTEL "KAMENICA" Bihać

5.202

163

Društvo za graditeljstvo,trgovinu, renta car i turizam ARTUS  d.d. VOX TOURS Međugorje hotel LEONARDO

12.887

164

BEYMEN BH COMPANY d.o.o. hotel President Sarajevo

187.323

165

I- FENIX d.o.o. Mostar,   Hotel IVONA Međugorje

46.968

166

AVANTI d.o.o. Mostar

5.031

167

TERMES d.o.o.  Podružnica "Hotel KRONE" Ilidža

31.385

168

"NEW" d.o.o. Hotel "NEW" Sarajevo

33.440

169

SRC JASMIN d.o.o. Jelah Tešanj

11.521

170

SLAČICA d.o.o. Hotel "KNEZ" Kupres

15.027

171

"ZAH" d.o.o. Bosanska Krupa PJ "ZLATNA NIT" Bosanska Krupa

15.632

172

"DANI" d.o.o. Nova Bila, Travnik

74.768

173

UD Hotel Festival Sarajevo

29.869

174

CASA EDEN d.o.o. Čitluk

4.965

175

PAX CORDIS d.o.o. Čitluk

6.731

176

"JADRAN-PROMET" d.o.o. Neum   PJ Hotel " JADRAN" Neum

66.739

177

Z-AURORA d.o.o. Čitluk

13.552

178

GOYA TOURS d.o.o. Bijakovići , Čitluk Hotel "PALACE" Bijakovići

2.943

179

"IM" d.o.o. ČITLUK

23.551

180

"MI" d.o.o. Za turizam , ugostiteljstvo i trgovinu Bijakovići, Hotel Ivanković Čitluk

4.803

181

"FORUM" d.o.o. Livno PJ.HOTEL/MOTEL "BACCHUS" 

13.321

182

MABIJO-LJUBAS d.o.o. Hotel "TOMISLAV" TOMISLAVGRAD

45.521

183

Rivero d.o.o. A&S Mostar

20.807

184

Hotel BIGESTE, Ljubuški

284.950

185

GATE COMPANY d.o.o. Sarajevo

6.670

186

BALKIĆ IMPEX, Bosanska Krupa HOTEL RIMA

4.593

187

Hodurnik d.o.o. PJ Motel Huremagic, Cazin

34.119

188

DEMI DELMINIUM d.o.o. Sarajevo

36.834

189

MARIĆ-ŽEPČE d.o.o. ŽEPČE PJ "MOTEL-MARIĆ" ŽEPČE

27.198

190

d.o.o. NANIĆ COMPANY PJ HOTEL EUROPA Bužim

12.858

191

ILMA d.o.o. Bihać, P.J. Motel Rio Mare

29.815

192

SEIC HOSPITALITI d.o.o. Sarajevo Residence INN by MARRIOT, Sarajevo

220.676

 

Ukupno:

19.503.038

 

 

b)    Šifra djelatnosti 79.11 - razred "Djelatnosti putničkih agencija"

Red. Br.

Korisnik finansijske pomoći

Iznos sredstava za dodjelu u KM

1

Ventura Travel Agency d.o.o. Travnik

122.313

2

Putnicka agencija San Tours d.o.o. Travnik

58.961

3

Guverner turist d.o.o. Tuzla

45.890

4

Turisticka agencija Zoor Bosna, Konjic

15.521

5

Obner d.o.o. pj. Turisticka agencija Obner, Goražde

16.265

6

Turistička agencija REISEBURO, Sarajevo

51.227

7

Zoom Travel d.o.o. Vogošća

128.266

8

Cool Tour d.o.o. Sarajevo

17.169

9

iHouse travel d.o.o. Mostar

7.690

10

Jungle travel d.o.o. Sarajevo

44.418

11

Go Book d.o.o. Visoko

18.787

12

Hit Tours d.o.o. Tuzla

95.968

13

Prevoz putnika doo Zavidovići PJ "Almy Travel", Zenica

49.365

14

ARD d.o.o. Sarajevo

140.104

15

Elite Travel d.o.o. Sarajevo

78.340

16

Saraj bosna d.o.o. Bugojno

36.486

17

Insider Putnička agencija d.o.o. Sarajevo

68.886

18

Bhpassport d.o.o. Sarajevo

184.509

19

WE LOVE BALKAN d.o.o. Sarajevo

15.287

20

Majs d.o.o. pj. Stari most travel, Mostar

1.372

21

Nikitravel.ba d.o.o. Mostar

77.235

22

Memory Tours tura sjećanja d.o.o. Jajce

7.203

23

JWT d.o.o. Čitluk

18.695

24

Dva srca d.o.o. Čitluk

6.356

25

Omega Travel agency d.o.o. Bosanska Krupa

131.084

26

Travel Centar d.o.o. Sarajevo

101.595

27

Vivendi d.o.o. Sarajevo

10.932

28

Zenith group d.o.o. Sarajevo

48.614

29

Paddy Travel, Međugorje

55.810

30

Buena Vista d.o.o. Zenica

251.149

31

Sirius Travel d.o.o. Sarajevo

65.484

32

GlobTour Event d.o.o. Sarajevo

232.103

33

Green Visions eco tours d.o.o. Sarajevo

72.494

34

Partner-travel d.o.o. Tuzla

36.674

35

Bio Tours Podružnica za turističke usluge, Sarajevo

34.506

36

Grace Travel d.o.o. Međugorje

218.743

37

"TRAVEL AGENCIJA HOLIDAY" d.o.o. Živinice

24.216

38

" BOSNIA TOURS" d.o.o. Sarajevo

9.282

39

" VICTORIOUS" d.o.o. Sarajevo

69.368

40

AVY TRAVEL d.o.o. Sarajevo

38.682

41

PA "MEET BOSNIA" d.o.o. Sarajevo

31.617

42

"MOZAIK ARTS &TRAVEL" d.o.o. Sarajevo

59.207

43

Slava Tours d.o.o. Mostar

43.210

44

Nebo Tours d.o.o. Sarajevo

313.411

45

Putnicka agencija MIA tours d.o.o. Sarajevo

130.409

46

Albatros travel d.o.o. Sarajevo

27.381

47

Kompas d.o.o. Sarajevo

169.696

48

City Travel d.o.o. Sarajevo

85.021

49

Almira Travel agency d.o.o. Mostar

58.074

50

Fortuna trade tours d.o o. Mostar

450.483

51

Fortuna trade tours d.o.o. podružnica 2, Mostar

121.676

52

Fortuna trade tours d.o.o. podružnica Stari grad, Mostar

304.132

53

Green Travel d.o.o. Sarajevo

22.810

54

Dalija travel d.o.o. Mostar

18.298

55

Divan Karupović d.o.o. Travnik

56.224

56

Mondoco d.o.o. Sarajevo

15.668

57

Balkantina d.o.o. Sarajevo

24.029

58

Airline Tours d.o.o. Sarajevo

66.816

59

Privredno društvo Visit Konjic d.o.o. Konjic

33.067

60

Adrenalin Travel d.o.o. Bihać

10.804

61

Bosnia Travel d.o.o. Sarajevo

117.641

62

Bosnian Holidays d.o.o. Sarajevo

49.391

63

Travel plus d.o.o. Sarajevo

11.202

64

S TOURS d.o.o. Sarajevo

168.337

65

2MTRAVEL d.o.o. Sarajevo

24.411

66

"ZISTEN INS" d.o.o. P.J. "ELGATO" PUTNIČKA AGENCIJA Sarajevo

11.542

67

AL SIYANA AL KHADRA ZELENI TURIZAM d.o.o. Travnik

14.088

68

ATLAS TRAVEL AGENCY d.o.o. Livno

14.415

69

TOUREEDOO d.o.o. Sarajevo

6.599

70

 ELEGANCE TOURS d.o.o. Sarajevo

18.088

71

PASTIME d.o.o za turizam, promet i usluge Tuzla

47.264

72

MO TRAVEL Mostar

2.646

73

BOSNIA DREAM TOURS d.o.o. Sarajevo

9.057

74

X ADVENTURES d.o.o. Mostar

61.229

75

DEVIM TOURS d.o.o Sarajevo

72.541

76

PMT d.o.o. Sarajevo

152.014

77

"GLOBAL" d.o.o. Međugorje, Čitluk

15.920

78

CENTROTOURS d.o.o. Sarajevo

17.860

79

FUNKY TOURS d.o.o. Sarajevo

30.701

80

VALLEY OF TOURISM d.o.o. Sarajevo

100.783

81

LOGCAP-TRAVEL d.o.o. Tuzla

142.062

82

KOMPAS MEĐUGORJE d.d. Čitluk

94.745

83

G-TOUR MEĐUGORJE, d.o.o. Međugorje, Čitluk

277.286

84

PUTNIČKA AGENCIJA GALILEO TRAVEL d.o.o. Sarajevo

32.187

85

LJUBIČICA d.o.o. Sarajevo

18.855

86

"HAKAYA BOSNIA" d.o.o. Sarajevo

10.616

87

PRIVREDNO DRUŠTVO FEEL BOSNIA d.o.o. Konjic

6.055

88

AGENCIJA "SUNCE-FILUNI" d.o.o. Međugorje, Čitluk Hotel " SOLE"

16.555

89

GOYA TOURS D.O.O. Bijakovići, Čitluk

118.442

90

"MI" d.o.o. Za turizam , ugostiteljstvo i trgovinu Bijakovići, Čitluk

23.234

91

SH GROUP , P.J. PA AKDENIZ TRAVEL, Sarajevo

29.317

92

FINTAX d.o.o. Fojnica

6.715

93

PD Konjic TRAVEL d.o.o. p.j. 2, Travel Konjic

6.344

94

MERIDIAN TOURS d.o.o., Mostar

11.958

95

BALKAN TRAVEL SERVICES d.o.o. Mostar

57.978

96

"MERAK TRAVEL" d.o.o. Sarajevo 

11.070

97

"FRANJIĆ" d.o.o. Bihać,

9.935

98

LET'S GO d.o.o. Sarajevo

33.187

 

Ukupno:

6.601.352

 

 

c)    Šifra djelatnosti 79.12 - razred "Djelatnosti turoperatora"

Red. Br.

Korisnik finansijske pomoći

Iznos sredstava za dodjelu u KM

1

BH Spirit d.o.o. Sarajevo

9.344

2

Relax Tours d.o.o. Sarajevo

544.261

3

"Best Travel" d.o.o. Sarajevo

32.796

4

"Promo Tours" d.o.o. Sarajevo

197.635

5

Cosmopolit Travel Agency d.o.o. Zenica

90.953

6

V.I.P.-TRAVELS d.o.o. Sarajevo

103.762

7

"Putnicka agencija Fibula Air Travel Agency" d.o.o. Sarajevo

700.000

8

UNI LINE PLUS d.o.o. Sarajevo

124.882

9

Putnička agencija "M97" d.o.o. Sarajevo

75.245

10

Duga Tours d.o.o. Čitluk

67.630

11

Turistička agencija Bosnia Travels Sarajevo

13.504

12

GOLDEN TOURS d.o.o. TUZLA

316.060

13

BALKAN HILLS d.o.o. SARAJEVO

24.179

14

BRADEO, Mostar

11.434

15

SUDEX TOURISM & EVENTS d.o.o. GRADAČAC

31.802

16

DAR PRIRODE d.o.o. ZENICA

19.056

17

BI CONSULTING d.o.o. Sarajevo

8.870

18

AVIO EXPRESS TRAVEL d.o.o. Sarajevo

176.260

19

BEMI TOUR, Sarajevo

5.807

20

MAK TOURS d.o.o. POSLOVNA JEDINICA 1 Čitluk

12.362

21

UNA RC d.o.o. Bihać

17.973

 

Ukupno:

2.583.815

 

 

d)    Šifra djelatnosti 79.90 - u razredu "Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti u vezi s njima" u tački 4. "Usluge pružanja pomoći turistima" isključivo podtačka "Djelatnosti turističkih vodiča"

Red. Br.

Korisnik finansijske pomoći

Iznos sredstava za dodjelu u KM

1

Turistički zastupnik - „MELY“ Šahinović Mirzeta, Sarajevo

4.586

2

Elvis Čehajić Vogošća

5.993

3

Turistički vodič Muharemović Kenan, Sarajevo

4.728

4

Turistički vodič Mehić Danijela, Sarajevo

6.443

5

Turistički vodič – Adi Šurković, Sarajevo

590

 

Ukupno:

22.340

 

e)    Korisnici finansijske pomoći koji su registrovani nakon 30.6.2019. godine

Red. Br.

Korisnik finansijske pomoći

Iznos sredstava za dodjelu u KM

1

Turistički vodič - Sanel Silajdžić, Breza

1.769

2

"RIHO Tours" d.o.o. Breza

1.769

3

"GLOBAL TRAVEL &EVENTS" d.o.o  Zenica

1.769

4

Hotel "PRESIDENT" d.o.o. Čapljina

1.769

5

UR MOTEL "L AMOUR", Tuzla

5.306

6

S.R.C. "SUNCE" d.o.o. Travnik i Podružnica S.R.C. "SUNCE" Vlašić

24.763

7

"ALM Turist" d.o.o. Hotel Plivsko jezero, Jajce (statusna promjena - Rješenje Općinskog suda od 3.10.2019. godine)

26.530

8

"SKI ROSTOVO" d.o.o. BUGOJNO (statusna promjena: Ugovor o prenosu udjela, prava i obaveza osnivača od 16.10.2019. godine)

21.226

9

Turistički zastupnik Edis Trklja, Sarajevo

1.769

10

Turistički vodič Branković Džana, Sarajevo

1.769

11

Hotel OLD,  Sarajevo

1.769

12

"OIL - AC" d.o.o. Mostar, Poslovna Jedinica Hotel "VERSO", Mostar

1.769

13

Hotel "TISA", Salon za posebne prigode Busovača

3.538

14

Motel "FEJZIĆ" d.o.o. Goražde

8.844

15

"Dream Holidays" d.o.o. Sarajevo

5.306

16

"Lets Balkan" d.o.o. Sarajevo

1.769

17

"GARDEN CITY" HOTEL KONJIC d.o.o. Konjic (statusna promjena: Ugovor o prenosu udjela, prava i obaveza osnivača od 16.3.2020.)

90.209

18

AEM GROUP d.o.o. Konjic

3.538

 

UKUPNO:

205.181

 

f)     Korisnici finansijske pomoći – banje i lječilišta

Red. Br.

Korisnik finansijske pomoći

Iznos sredstava za dodjelu u KM

1

PZU Liječilište Aqua Bristol Tuzla

19.457

2

Javna zdravstvena ustanova "AQUATERM", Olovo

162.730

3

ZU Lječilište "Banja-Terme-Ilidža", Sarajevo

95.515

4

JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje " ILIDŽA", Gradačac

146.810

5

Javna ustanova za medicinsku rehabilziaciju i banjsko liječenje - Lječilište "Reumal" Fojnica

555.403

6

ZU Lječilište "GATA", Bihać

104.359

 

Ukupno:

1.084.274

 


II.

Sredstva iz tačke I ove Odluke obezbijeđena su u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu („Službene novine Federacije BiH“ br. 99/19 i 28/20) na razdjelu 61 Federalnog ministarstva okoliša i turizma, glava 6101, ekonomski kod 614500 -  „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima“.

 

III

Zadužuje se Federalno ministarstvo okoliša i turizma da sa subjektima iz tačke I. ove Odluke potpiše Ugovor te vrši kontinuiran nadzor nad utroškom sredstava, a sve u skladu sa članom 37. Uredbe o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede Federacije Bosne i Hercegovine u okolnostima pandemije COVID-19.

 

IV

Za provođenje ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo okoliša i turizma, i Federalno ministarstvo finansija, svako u okviru svoje nadležnosti.


 

V
 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

 

V. broj ____/2020
________ 2020. godine
Sarajevo


Premijer

Fadil Novalić, s. r.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

I.  Zakonski osnov

Zakonski osnov za donošenje Odluke o dodjeli sredstava subjektima u turističko – ugostiteljskom sektoru  u iznosu od 30.000.000 KM na ime finansijske pomoći u okolnostima pandemije COVID-19 sadržan je u odredbi člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), te u odredbi člana 17. Uredbe o interventnim mjerama za pomoć ugroženim sektorima privrede Federacije Bosne i Hercegovine u okolnostima pandemije COVID-19 ("Službene novine Federacije BiH", broj 74/20).

II.  Razlozi za donošenje Odluke

Vlada  Federacije  Bosne  i  Hercegovine  donijela  je  Uredbu  o  interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede Federacije Bosne i Hercegovine u okolnostima pandemije  COVID-19  („Službene  novine  Federacije BiH“, broj  74/20)  (u daljem tekstu: Uredba).  Članom  4.,  tačka  a)  Uredbe,  definisana  su  ukupna  raspoloživa  finansijska sredstva  za provođenje Uredbe, za turističko – ugostiteljski sektor odnosno 30.000.000,00 KM. 

Članom  5.,  stav  (2)  Uredbe,  definisano  je  da  su  resorna  ministarstva  dužna sedam dana nakon stupanja na snagu  ove Uredbe objaviti javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu finansijske pomoći, po čemu je Ministarstvo i postupilo.

U skladu sa odredbama Smjernica o minimalnim standardima dodjele budžetskih sredstava putem  transfera  i  subvencija  u  Federaciji  Bosne  i  Hercegovine  (“Službene  novine Federacije BiH”, broj: 15/18), federalna ministrica okoliša i turizma imenovala je Komisiju za pripremu i provođenje javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu finansijske pomoći i Komisiju za ocjenu svih pristiglih zahtjeva.

Komisije su radile na osnovu kriterija utvrđenih čl. 13.-15. Uredbe, te dostavljenih podataka od Porezne uprave Federacije BiH, o broju zaposlenih i ostvarenom oporezivom prometu za prijavljene korisnike.

 

 

Korisnici finansijske pomoći koji su ostvarili pravo na sredstva su taksativno pobrojani u Odluci, dok prijavljeni korisnici koji nisu ostvarili pravo na dodjelu finansijske pomoći jer nisu ispunili formalno- pravne uslove, su dati u tabeli kako slijedi:

 

Red. Br.

Naziv podnosioca prijave

Kanton

Razlog neispunjavanja formalno-pravnih uslova

1

"Miris dunja" d.o.o. Tuzla

TK

55.90 Neodgovarajuća šifra (nije u skladu sa Uredbom i Javnim pozivom)

2

HOSTEL "Dreams", Novi Travnik

SBK

55.20 Neodgovarajuća šifra (nije u skladu sa Uredbom i Javnim pozivom)

3

SOBE U DOMAĆINSTVU "SOLIS", Mostar

HNK

55.20 Neodgovarajuća šifra (nije u skladu sa Uredbom i Javnim pozivom)

4

UR KONOBA IZVOR, Srebrenik

TK

56.10 Neodgovarajuća šifra (nije u skladu sa Uredbom i Javnim pozivom)

5

HOSTEL PANSION "LION", Sarajevo

 KS

55.20 Neodgovarajuća šifra (nije u skladu sa Uredbom i Javnim pozivom)

6

"CONTACT TRAVEL" d.o.o. Mostar

HNK

55.90 Neodgovarajuća šifra (nije u skladu sa Uredbom i Javnim pozivom)

7

APARTMANI "AIDA", Mostar

HNK

55.20 Neodgovarajuća šifra (nije u skladu sa Uredbom i Javnim pozivom)

8

AŠČINICA "NAR", Mostar

HNK

56.10 Neodgovarajuća šifra (nije u skladu sa Uredbom i Javnim pozivom)

9

Hit property doo, Mostar

HNK

79.90 nije podtačka turistički vodič (nije u skladu sa Uredbom i Javnim pozivom)

10

UR "ZAN" caffe bar Sarajevo

KS

55.20 Neodgovarajuća šifra (nije u skladu sa Uredbom i Javnim pozivom)

11

MERSI d.o.o. Sarajevo

KS

79.90 nije podtačka 4 turistički vodič , te nije u skladu sa Uredbom i Javnim pozivom

12

UR Motel - Restoran "KULIN DVOR", Sarajevo

KS

56.10 Neodgovarajuća šifra (nije u skladu sa Uredbom i Javnim pozivom)

13

"NERETVA RAFTING" RAFT KOR Konjic

HNK

77.21 Neodgovarajuća šifra (nije u skladu sa Uredbom i Javnim pozivom)

14

UR Caffe bar "ŽAR", Sarajevo

KS

56.30 Neodgovarajuća šifra (nije u skladu sa Uredbom i Javnim pozivom)

15

"GREAT WALL" KINESKI ZID, HOTEL, Sarajevo

KS

56.10 Neodgovarajuća šifra (nije u skladu sa Uredbom i Javnim pozivom)

16

"KLJUČKA KULA" d.o.o. Ključ

USK

55.90 Neodgovarajuća šifra (nije u skladu sa Uredbom i Javnim pozivom)

17

Savez Udruženja RVI, Travnik

SBK

88.10 Neodgovarajuća šifra (nije u skladu sa Uredbom i Javnim pozivom)

18

"Apel Promet" d.o.o. Travnik

SBK

88.10 Neodgovarajuća šifra (nije u skladu sa Uredbom i Javnim pozivom)

19

Restoran i prenoćište "EMAUS", Tomislavgrad

K10

55.20 Neodgovarajuća šifra (nije u skladu sa Uredbom i Javnim pozivom)

20

"NAP-GONZO" d.o.o. Sarajevo

KS

55.231 Neodgovarajuća šifra (nije u skladu sa Uredbom i Javnim pozivom)

21

„BAR FLOOR“ Kiseljak

SBK

41.20 Neodgovarajuća šifra (nije u skladu sa Uredbom i Javnim pozivom)

22

Sobe u domaćinstvu "ALDI", Mostar

HNK

55.20 Neodgovarajuća šifra (nije u skladu sa Uredbom i Javnim pozivom)

23

Sobe u domaćinstvu "Shangri La", Mostar

HNK

55.20 Neodgovarajuća šifra (nije u skladu sa Uredbom i Javnim pozivom)

24

EDUCATE INSPIRE & TRAVEL DOO. MOSTAR

HNK

79.90 Nije podtačka turistički vodič (nije u skladu sa Uredbom i Javnim pozivom)

25

Napoleon Gostionica, Velika Kladuša

USK

56.30 Neodgovarajuća šifra (nije u skladu sa Uredbom i Javnim pozivom)

26

Sobe za iznajmljivanje "KIPOVI", Tuzla

TK

55.90  Neodgovarajuća šifra (nije u skladu sa Uredbom i Javnim pozivom)

27

Pansion Centar, Tuzla

TK

55.90 Neodgovarajuća šifra (nije u skladu sa Uredbom i Javnim pozivom)

28

Sobe za iznajmljivanje "KENEDY", Čitluk

HNK

55.20 Neodgovarajuća šifra (nije u skladu sa Uredbom i Javnim pozivom)

29

TURISTIČKE USLUGE "NERETVA RAFTING",Konjic

HNK

77.21 Neodgovarajuća šifra (nije u skladu sa Uredbom i Javnim pozivom)

30

"SENABIL" d.o.o. VIP Apartments Sarajevo

KS

68.20 Neodgovarajuća šifra (nije u skladu sa Uredbom i Javnim pozivom)

31

SOBE "ROSABEL", Čitluk

HNK

55.20 Neodgovarajuća šifra (nije u skladu sa Uredbom i Javnim pozivom)

32

Sobe u domacinstvu Villa Velagic

HNK

55.20 Neodgovarajuća šifra (nije u skladu sa Uredbom i Javnim pozivom)

33

UR Palma Sarajevo

KS

56.10 Neodgovarajuća šifra (nije u skladu sa Uredbom i Javnim pozivom)

34

INN Town, Mostar

HNK

55.20 Neodgovarajuća šifra (nije u skladu sa Uredbom i Javnim pozivom)

35

Semy d.o.o. Žepče

ZE DO

79.90 nije podtačka turistički vodič (nije u skladu sa Uredbom i Javnim pozivom)

36

Restoran Luka, Kreševo

SBK

56.10 Neodgovarajuća šifra (nije u skladu sa Uredbom i Javnim pozivom)

37

Prenoćište "Samir", Gradačac

TK

55.90 Neodgovarajuća šifra (nije u skladu sa Uredbom i Javnim pozivom)

38

OZ apartments, Mostar

HNK

55.20 Neodgovarajuća šifra (nije u skladu sa Uredbom i Javnim pozivom)

39

Sobe u domaćinstvu "EMEN", Mostar

HNK

55.90 Neodgovarajuća šifra (nije u skladu sa Uredbom i Javnim pozivom)

40

PRO OPTIMUS TOURS d.o.o., Sarajevo

KS

79.90 nije podtačka turistički vodič (nije u skladu sa Uredbom i Javnim pozivom)

41

ETN d.o.o. Sarajevo

KS

Prema dostavljenom Uvjerenju PU FBiH  - neizmirene porezne obaveze

42

TURISTIČKI VODIČ HAMZIĆ ADIS

KS

Uvjerenje o izmirenim poreznim obavezama nije dostavljeno, a nisu ostavljeni kontakt podaci podnosioca prijave kako bi se izvršila dopuna prijave

43

GRANT TOURISM &EVENTS, Sarajevo

KS

Prema dostavljenom Uvjerenju PU FBiH - neizmirene porezne obaveze

44

Promotor media d.o.o. Čitluk

HNK

79.90 nije podtačka turistički vodič (nije u skladu sa Uredbom i Javnim pozivom)

45

URG doo "Hostel Rania", Stari grad, Sarajevo

KS

55.90 Neodgovarajuća šifra (nije u skladu sa Uredbom i Javnim pozivom)

46

"KAKTUS" d.o.o. Čitluk

HNK

Prema dostavljenom Uvjerenju PU FBiH, ima duga po javnim prihodima

47

HTD Zenit-bro doo, Neum

HNK

Prema evidenciji Porezne uprave Federacije BiH nije ispunjen jedan od kriterija- pada prometa - kriterij Uredbe Vlade Federacije (najmanje 40%)

48

Urban company doo, Bužim

USK

Prema evidenciji Porezne uprave Federacije BiH nije ispunjen jedan od kriterija- pada prometa - kriterij Uredbe Vlade Federacije (najmanje 40%)

49

Sezam B, Bosanska Krupa

Usk

Prema evidenciji Porezne uprave Federacije BiH nije ispunjen jedan od kriterija- pada prometa - kriterij Uredbe Vlade Federacije (najmanje 40%)

50

 GENEX-M d.o.o. Bugojno

SBK

Prema evidenciji Porezne uprave Federacije BiH nije ispunjen jedan od kriterija- pada prometa - kriterij Uredbe Vlade Federacije (najmanje 40%)

51

INTER HEND d.o.o. Hotel IUT, Travnik

SBK

Prema evidenciji Porezne uprave Federacije BiH nije ispunjen jedan od kriterija- pada prometa - kriterij Uredbe Vlade Federacije (najmanje 40%)

52

New Af Saray Motel Saraj, Gornji Vakuf - Uskoplje

SBK

Prema evidenciji Porezne uprave Federacije BiH nije ispunjen jedan od kriterija- pada prometa - kriterij Uredbe Vlade Federacije (najmanje 40%)

53

BIZZ SOLUTIONS d.o.o. ČAPLJINA

HNK

Prema evidenciji Porezne uprave Federacije BiH nije ispunjen jedan od kriterija- pada prometa - kriterij Uredbe Vlade Federacije (najmanje 40%)

54

SULJOVIĆ d.o.o.  Sarajevo

KS

Prema evidenciji Porezne uprave Federacije BiH nije ispunjen jedan od kriterija- pada prometa - kriterij Uredbe Vlade Federacije (najmanje 40%)

55

UR HOTEL "SEOS" Hadžići

KS

Prema evidenciji Porezne uprave Federacije BiH nije ispunjen jedan od kriterija- pada prometa - kriterij Uredbe Vlade Federacije (najmanje 40%)

56

"BENO" d.o.o. GORAŽDE

BPK

Prema evidenciji Porezne uprave Federacije BiH nije ispunjen jedan od kriterija- pada prometa - kriterij Uredbe Vlade Federacije (najmanje 40%)

57

"Gradina"d.o.o. SREBRENIK Podružnica motel sa restoranom

TK

Prema evidenciji Porezne uprave Federacije BiH nije ispunjen jedan od kriterija- pada prometa - kriterij Uredbe Vlade Federacije (najmanje 40%)

58

VUKOJA-MAV d.o.o. TOMISLAVGRAD

K10

Prema evidenciji Porezne uprave Federacije BiH nije ispunjen jedan od kriterija- pada prometa - kriterij Uredbe Vlade Federacije (najmanje 40%)

59

RAD-DAR GOSPODARSKO DRUŠTVO ZA UPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM d.o.o. EMAUS MOSTAR

HNK

Prema evidenciji PU FBIH nije evidentiran promet na fiskalnom sistemu, na osnovu dostavljenih ID brojeva

60

ČAMDŽIĆ KOMERC d.o.o. Kladanj

TK

Prema evidenciji Porezne uprave Federacije BiH nije ispunjen jedan od kriterija- pada prometa - kriterij Uredbe Vlade Federacije (najmanje 40%)

61

JET STAR GLOBE D.O.O. Živinice, podružnica MOTEL JET STAR Živinice

TK

Prema evidenciji Porezne uprave Federacije BiH nije ispunjen jedan od kriterija- pada prometa - kriterij Uredbe Vlade Federacije (najmanje 40%)

62

DORAK BALKAN, Sarajevo

KS

Prema evidenciji Porezne uprave Federacije BiH nije ispunjen jedan od kriterija- pada prometa - kriterij Uredbe Vlade Federacije (najmanje 40%)

63

Set Group d.o.o. Zenica

ZE-DO

Prema evidenciji PU FBiH nije evidentiran promet na fiskalnom sistemu, na osnovu dostavljenih ID brojeva

64

Bosnia Tour Operator d.o.o., Sarajevo

KS

Prema evidenciji PU FBiH nije evidentiran promet na fiskalnom sistemu, na osnovu dostavljenih ID brojeva

65

Mario i Rosa d.o.o., Čitluk

HNK

Prema evidenciji PU FBiH nije evidentiran promet na fiskalnom sistemu, na osnovu dostavljenih ID brojeva

66

PUTNIČKA AGENCIJA "BALKANTOUR" d.o.o. Sarajevo

KS

Prema evidenciji Porezne uprave Federacije BiH nije ispunjen jedan od kriterija- pada prometa - kriterij Uredbe Vlade Federacije (najmanje 40%)

67

SEDEF BOSNIA d.o.o. Sarajevo

KS

Prema evidenciji PU FBiH nije evidentiran promet na fiskalnom sistemu, na osnovu dostavljenih ID brojeva

68

VAN d.o.o. Poslovna jedinica 1- Turistička agencija Vantourism, KONJIC

HNK

Prema evidenciji PU FBiH nije evidentiran promet na fiskalnom sistemu, na osnovu dostavljenih ID brojeva

69

"MEĐUGORJE ROYAL TRAVEL" d.o.o. Čitluk

HNK

Prema evidenciji Porezne uprave Federacije BiH nije ispunjen jedan od kriterija- pada prometa - kriterij Uredbe Vlade Federacije (najmanje 40%)

70

Jonuz company d.o.o. PJ Hotel Dubai, Sarajevo

KS

Prema evidenciji PU FBiH nije evidentiran promet na fiskalnom sistemu, na osnovu dostavljenih ID brojeva

71

Turistički vodič Sandra Srdić, Sarajevo

 KS

Prema evidenciji PU FBiH nije evidentiran promet na fiskalnom sistemu, na osnovu dostavljenih ID brojeva

72

HOTEL "ORBIS 3", Čitluk

HNK

Subjekat osnovan nakon 30.6.2019. godine, a prema evidenciji PU FBiH nema zaposlenih (jedini kriterij dodjele)

73

"A HOTELI", d.o.o. Tuzla

TK

Prema dostavljenom Uvjerenju PU FBiH - neizmirene porezne obaveze

74

"AL AWS" d.o.o. Sarajevo

KS

Prema evidenciji Porezne uprave Federacije BiH nije ispunjen jedan od kriterija- pada prometa - kriterij Uredbe Vlade Federacije (najmanje 40%)

75

KOLODVOR d.o.o. Žepče

ZE-DO

Prema evidenciji Porezne uprave Federacije BiH nije ispunjen jedan od kriterija- pada prometa - kriterij Uredbe Vlade Federacije (najmanje 40%)

 

Po dostavljanju Izvještaja o radu obje Komisije i njihovog prihvatanja od strane federalne ministrice okoliša i turizma, utvrđen je iznos i broj korisnika koji ostvaruju pravo na finansijsku pomoć, na način kako je to predloženo u tački II Odluke.

 

III.  Finansijska sredstva

Za provođenje ove Odluke obezbijeđena su u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu („Službene novine Federacije BiH“ br. 99/19 i 28/20) na razdjelu 61 Federalnog ministarstva okoliša i turizma, glava 6101, ekonomski kod 614500 -  „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima“.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:
 • A HOTELI d.o.o. Tuzla - ul. ZavnoBiH br. 13 75000 Tuzla

 • AL AWS d.o.o. Sarajevo - ul. Huseina Đoze broj 278 71000 Sarajevo

 • Apartmani Aida Mostar - Braće Šarića 15 88000 Mostar

 • APEL-PROMET d.o.o. Travnik - Čabruša bb. 72270 Travnik

 • Aščinica Nar , Mostar - Jusovina 14 88000 Mostar

 • AZRA GRAČANIN vl. NAPOLEON gostionica s pružanjem usluga smještaja u.r. - Milana Pilipovića bb 77230 Velika Kladuša

 • BAR-FLOOR d.o.o. Kiseljak - Obala hrvatske mladeži 31 71250 Kiseljak

 • BENO d.o.o. Goražde - Trg branilaca bb 73000 Goražde

 • BIZZ SOLUTIONS d.o.o. Čapljina - Ul. Gojka Šuška bb. 88300 Čapljina

 • BOSNIAN TOUR OPERATOR d.o.o. Sarajevo - Trg heroja 16 71000 Sarajevo

 • Caffe Bar Žar Ašćiluk Vl. Škrijelj Elvedin Sarajevo - Ašćiluk 1 71000 Sarajevo

 • CONTACT TRAVEL d.o.o. Mostar - ul. Ivana Krndelja bb. 88000 Mostar

 • Čamdžić-Komerc d.o.o. Kladanj - ul. Alije Izetbegovića bb 75280 Kladanj

 • Dorak Balkan d.o.o. - ul. Fra Anđela Zvizdovića 1 71000 Sarajevo

 • Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge JONUZ COMPANY d.o.o. Sarajevo PODRUŽNICA SARAJEVO Hotel Dubai Sarajevo - Blažujski drum bb (prizemlje objekta od 4 sprata) 71210 Ilidža

 • EIT d.o.o. - ul. Gojka Vukovića 2 88000 Mostar

 • etn d.o.o. Sarajevo - ul. Safveta Bega Bašagića broj 12 71000 Sarajevo

 • Genex M d.o.o. Bugojno - Polje IV/23 70230 Bugojno

 • GRADINA d.o.o. Srebrenik - ul. Bosne srebrene bb 75350 Srebrenik

 • GREAT WALL- KINESKI ZID d.o.o. Sarajevo - ul. Aleja Bosne Srebrene broj 207 71000 Sarajevo

 • GTE d.o.o. Sarajevo Novi Grad - ul. Safeta Zajke br. 420 71000 Sarajevo

 • HIT Property Management d.o.o. Mostar u prijevodu HIT Upravljanje nekretninama d.o.o. Mostar - Ul. Kralja Zvonimira 3 88000 Mostar

 • HOSTEL DREAMS VL.JELENA BRKAN - UL.KRALJICE KATARINE KOTROMANIC BB 72290 NOVI TRAVNIK

 • Hostel Rania Sarajevo - Ferhadija 27 71000 Sarajevo

 • HOTEL ORBIS 3 VL. IVAN CILIC CITLUK - PAPE IVANA PAVLA II 4 88260 CITLUK

 • INN TOWN Mostar - KALHANSKA 5 MOSTAR 88000 MOSTAR

 • INTERTREND d.o.o. Sarajevo Novo Sarajevo - ulica Ferde Hauptmana b.b. 71000 Novo Sarajevo

 • IZVOR U R RESTORAN VL BABIC SLOBODAN G HRGOVI - SREBRENIK G HRGOVI BB 75350 Srebrenik

 • K A K T U S d.o.o. Čitluk - Neretvanska bb. 88260 Čitluk

 • Kenedy ugostiteljki objekt vrste sobe za iznajmljivanje Medjugorje Čitluk - Međugorje bb 88260 Čitluk

 • Kipovi Pansion Mehmedi Naim Tuzla - Franjevcka 1 75000 Tuzla

 • KOLODVOR d.o.o. Žepče - Autobusni kolodvor 72230 Žepče

 • Kulin Dvor motel- restaurant u.r. Vogošća - Nova cesta 24 71320 Vogošća

 • MARIO I ROSA d.o.o. - Duhanski trg 1 (Sportska dvorana) 88260 Čitluk

 • MEĐUGORJE ROYAL TRAVEL d.o.o. Čitluk - Ulica Ivana Pavla II broj 18 88260 Čitluk

 • MERSI d.o.o. Sarajevo - ul. Aleja Bosne Srebrene bb 71000 Sarajevo

 • MIRIS DUNJA 88 d.o.o. Tuzla - Goli brijeg br. 8-10 75000 Tuzla

 • NAP-GONZO d.o.o. Sarajevo - Bistrik br. 6 71000 Sarajevo

 • NERETVA RAFTING RAFT KOR - VARDA 40 KONJIC 88400 KONJIC

 • NEW AF SARAY NOVI AF SARAJ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje - Vrbaska b.b. 70240 Gornji Vakuf

 • OZ APARTMENTS VL. ČUČAK ADI MOSTAR - MARŠALA TITA 50 88000 MOSTAR

 • Pansion Centar vl. Alic Jasmin Tuzla - Trg Stara Trznica 8 75000 Tuzla

 • Pansion Lion vl. Mulabdić Biljana Sarajevo - Bravadžiluk 30 71000 Sarajevo

 • PODRUZNICA MOTEL JET STAR - ALIJE IZETBEGOVICA 55 75270 ZIVINICE

 • PRENOCISTE VL SMAJLOVIC SAMIR - GRADACAC SEHITLUCI BB 76250 Gradačac

 • PRO OPTIMUS - tours d.o.o. Sarajevo - ul. Muse Ćazima Ćatića broj 12 71000 Sarajevo

 • PROMOTOR MEDIA d.o.o. Čitluk - Duhanski trg br.1 88260 Čitluk

 • Putnička agencija BALKANTOUR d.o.o. Sarajevo - ul. Fra Grge Martića 2/1 71000 Sarajevo

 • RAD-DAR d.o.o. Mostar - Zagrebačka 5A 88000 Mostar

 • RESTORAN I PRENOĆIŠTE EMAUS - ŠUJICA BB 80240 TOMISLAVGRAD

 • RESTORAN LUKA VL. LEONARD MILIČEVIĆ KREŠEVO - DEŽEVICE BB KREŠEVO 71260 KREŠEVO

 • S E M Y d.o.o. Žepče - Stjepana Radića bb 72230 Žepče

 • SAVEZ RVI SBK TRAVNIK - Čabruša bb 72270 Travnik

 • SEDEF BOSNIA d.o.o. Sarajevo - Hrasnička cesta broj 15 71210 Ilidža

 • SENABIL DOO SARAJEVO PODRUŽNICA VIP SARAJEVO APARTMENTS - ul. Dr. Mustafe Pintola broj 31 - Prizemlje (poslovni prostor br.2) 71210 ILIDŽA

 • SET GROUP d.o.o. Zenica - ul. Kamberovića čikma bb 72000 Zenica

 • SEZAM - B Bosanska Krupa d.o.o. - Bosanska Otoka 77244 Bosanska Krupa

 • Shangri La Sobe U Domaćinstvu Vl Dženita Malović Mostar - Kalhanska 10 88000 Mostar

 • Sobe U Domacinstvu Aldi Mostar - Zahirovica Lace 69A 88000 Mostar

 • Sobe U Domaćinstvu Apartmani Solis - Braće Trbonja 6 88000 Mostar

 • SOBE ZA IZNAJMLJIVANJE ROSABEL BIJAKOVIĆI MEĐUGORJE ČITLUK - BIJAKOVIĆI BB ČITLUK 88260 Čitluk

 • SULJOVIĆ D.O.O. Sarajevo - ul. Kurta Schorka br. 22 71210 Ilidža

 • Turistički rafting Neretva-Rafting vl. Džajić Kasim Konjic - Džajići bb 88400 Konjic

 • TURISTIČKI VODIČ SANDRA SRDIĆ SRDIĆ SANDRA SARAJEVO - ENVERA ŠEHOVIĆA 44 71000 SARAJEVO

 • TURISTIČKI VODIĆ VL.HAMZIĆ ADIS - SARAJEVO M.M.BAŠESKIJE 65 71000 SARAJEVO

 • UR HOTEL SEOS vl. Opanković Nermin - Hadželi 16A 71240 Hadžići

 • URBAN COMPANY Bužim d.o.o. - Generala Izeta Nanića bb 77245 Bužim

 • VAN d.o.o. - Maršala Tita do br. 32 88400 Konjic

 • Velagić Villa Ug. Usl. Vl Djan Kemal Velagić Mostar - Blagaj bb 88000 Mostar

 • VUKOJA-MAV d.o.o. Tomislavgrad - Blidinje b.b. 80240 Tomislavgrad

 • za ugostiteljstvo i turizam Ključka KULA Ključ d.o.o. - Branilaca BiH bb 79280 Ključ

 • Zan Sur vl. Magoda Nermina, Sarajevo - Bravadziluk 12 71000 Sarajevo-Stari Grad

 • Zenit- bro d.o.o. Neum - Ruđera Boškovića 3 88390 Neum