Radovi tekućeg održavanja objekata Lutrije BiH - elektroinstalaterski radovi

Datum objave: 17.09.2019. 12:22 / Izvor: Akta.ba, 17.09.2019.

LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE d.o.o. SARAJEVO

Broj: 2510-9-SH/19

Datum: 13.09.2019. godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH", br. 39/14), člana 15. Pravilnika o javnim nabavkama Lutrije BiH br. 01-58-2338-6/15 od 28.12.2015. godine, i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke br. 2510-8-SH/19 od 12.09.2019. godine, direktor Lutrije Bosne i Hercegovine, donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača po konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponude za javnu nabavku br. 118/19 od 23.08.2019. godine

 

1. Kao najpovoljniji ponuđač po konkurentskom zahtjevu za javnu nabavku br. 118/19, a u skladu sa Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke, za nabavku radova, tekuče održavanje objekata Lutrije BiH - elektroinstalaterski radovi, izabrana je slijedeća firma:

"ELEKTROINSTALATER" z.r. Konjic sa cijenom od 25.615,80 KM bez PDV-a

2. Ponuđač iz stava 1. ove odluke rangiran je na prvo mjesto rang liste uz primjenu kriterija «najniža cijena».

3. Izabranom ponuđaču ponuditi dodjelu ugovora o nabavci.

4. Za realizaciju ove odluke odgovorni su Sektor za pravne i opšte poslove i Sektor za finansijske poslove.

5. Ponuđač koji je učestvovao u postupku nadmetanja može, radi zaštite svojih prava, izjaviti žalbu Ugovornom organu na način i u roku koji je propisan čl. 99-101. Zakona o javnim nabavkama BiH.

6. Dalji postupak po ovoj odluci provesti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, te Pravilnikom o javnim nabavkama Lutrije BiH.

7. Ova odluka se primjenjuje danom donošenja.

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: