al

Predstavljamo

EPBiH: Planirane investicije u naredne tri godine 1,69 milijardi kM

31.01.2013 14:39:37 / Izvor: eKapija.ba

Predstavnici dioničara na Dvadeset sedmoj Skupštini JP EPBiH,  koja je održana  31. januara 2013. godine u Sarajevu,  usvojili su Plan poslovanja JP Elektroprivreda BiH za period 2013. – 2015. godina.

Planirana investiciona ulaganja u narednom trogodišnjem periodu iznose 1,69 milijardi KM od čega je  u djelatnost proizvodnje električne energije  planirano ulaganje  212,3 miliona KM,  distribuciju 187,8 miliona KM, snabdijevanje 2,6 miliona KM, kapitalna ulaganja 1,058 milijardi KM, dokapitalizaciju rudnika uglja i rudnika mrkog uglja koji su u sastavu Koncerna EPBiH  156,4  miliona KM  i zajedničke projekte  72,9 miliona KM.

Obrazlažući plan poslovanja EPBiH za period 2013. - 2015. izvršni direktor Edin Mujagić kazao je da je predviđeno značajno povećanje proizvodnje električne energije, a što je rezultat činjenice da su u proteklom periodu revitalizovani svi kapaciteti. Tako se očekuje i rast prihoda koji bi 2015. godine trebalo da pređu milijardu KM.

Od ukupno 1,69 milijardi KM planiranih investicija, jedna milijarda KM predviđena je za izgradnju novih zamjenskih termokapaciteta i novih proizvodnih kapaciteta iz obnovljivih izvora, prestruktuiranje i modernizacija rudnika i JP EPBiH, te postepeno usmjeravanje sa rekonstrukcije i revitalizacije postojećih proizvodnjih objekata na izgradnju novih objekata sa savremenim tehnološkim procesima proizvodnje električne energije.

Pojedinačni projekti čiji je početak realizacije planiran  u 2013. godini su Hidoelektrana "Vranduk", male hidroelektrane na Neretvici  i Vjetroelektrana"Podveležje". Početak izgradnje hidroelektrana "Janjići" i "Una Kostela" Aneks te  Bloka 7 u Termoelektrani "Tuzla" planiran je u 2014. godini. Početak izgradnje Bloka 8 u Termoelektrani "Kakanj" planiran je u 2015.godini.

Predstavnici dioničara usvojili su odluke o izmjenama  i dopunama odluka iz 2010. i 2011. godine o investicionim ulaganjima u rudnike uglja i rudnike mrkog uglja koji su u sastavu Koncerna EPBiH.

Novi rok za realizaciju investicija iz 2010. godine u rudnicima "Zenica" i "Abid Lolić"  je 31.12.2013.godine,  za  rudnike "Kreka", "Breza", "Đurđevik"  i "Gračanica"  rok je 31. 12. 2014. godine, dok je  za  RMU "Kakanj" rok prolongiran do  31.12.2016. godine.

Izmijenjeni rok za realizaciju ulaganja iz 2011. godine je 31. 12. 2014. godine za sve rudnike, izuzev za RMU "Kakanj", za koji je usvojen novi rok 31. 12. 2016. godine.

Razlog za kašnjenje u realizaciji investicija su dugotrajne procedure Zakona o javnim nabavkama.

Također, prihvaćena je izmjena odluke o davanju pozajmica rudnicima za finansiranje podsticajnih mjera sporazumnog raskida ugovra o radu.

Izvršni direktor Senad Sarajlić je pojasnio da je u 2011. godini usvojena odluka o davanju pozajmica od 20,3 miliona KM za zbrinjavanje 678 uposlenika koji su se prema provedenoj studiji pokazali kao prekobrojni. Odziv u rudnicima za sporazumni prekid radnog odnosa nije bio zadovoljavajući. Stimulativne otpremnine prihvatilo je 76 radnika u ukupnoj vrijednosti 1,7 miliona KM.

Problem viška zaposlenika, kako je dodao Sarajlić,  pokušat će se riješiti produženjem roka pozajmice, ali i uvrštavanjem i drugih kategorija za pravo na stimulativne otpremnine.

Drektor EPBiH Elvedin Grabovica u izjavi novinarima izrazio je zadovoljstvo usvojenim odlukama, kazavši da se njima daje prioritet intenziviranju izgradnje novih hidro i termokapaciteta.

Na Dvadeset sedmoj Skupštini JP EPBiH nije usvojena Odluka  koja se odnosila na dokapitalizaciju rudnika uvođenjem  SAP  informacionog   sistema  u rudnike uglja i rudnike mrkog uglja koji su u sastavu Koncerna EPBiH, saopćila je press služba EPBiH.

eKapija.ba/FENA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Predstavljamo