(aukcija) Nabavka kancelarijskog namještaja i opreme za potrebe organa uprave Zeničko-dobojskog kantona

Datum objave: 07.07.2017. 14:33 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 07.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

771-1-1-21-3-16/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv SLUZBA ZA ZAJEDNICKE POSLOVE ZE-DO KANTONA
IDB/JIB 4218342970001
Kontakt osoba Nermin Sitnic
Adresa Kucukovici br. 2
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 460-640
Faks (032) 640-642
Elektronska pošta sluzbazazp@zdk.ba
Internet adresa www.zdk.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Zeničko-dobojski kanton

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka kancelarijskog namještaja i opreme za potrebe organa uprave Zeničko-dobojskog kantona“


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Javna nabavka „Kancelarijskog namještaja i opreme za potrebe organa uprave Zeničko-dobojskog kantona“

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39130000-2 Kancelarijski namještaj


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

46000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u tenderskoj dokumentaciji

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

17.7.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.7.2017. 09:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 28.7.2017. 09:30:00
Adresa i mjesto Služba za zajedničke poslove Zeničko-dobojskog kantona, kancelarija broj: 806,
Kučukovići br. 2, 72000 Zenica

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
771-1-1-21-3-16/17
PODIJELI: