(aukcija) Nabavka PVC stolarije za potrebe Teritorijalne vatrogasne jedinice opštine Bileća

Datum objave: 30.01.2020. 13:52 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.01.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

904-7-1-5-3-2/20


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA BILEĆA
IDB/JIB 4401381960004
Kontakt osoba Radmila Gaćinović
Adresa Kralja Aleksandra 28
Poštanski broj 89230 Bileća (sp bl)
Opština/Grad Bileća
Telefon (059) 370-722
Faks (059) 370-309
Elektronska pošta jnbopstbil@teol.net
Internet adresa www.opstinabileca.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Bileća

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka PVC stolarije za potrebe Teritorijalne vatrogasne jedinice opštine Bileća

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka PVC stolarije za potrebe Teritorijalne vatrogasne jedinice opštine Bileća

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44221000-5 Prozori, vrata i srodni artikli


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u Tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bileća, Jovana Dučića br.3, Teritorijalna vatrogasna jedinica opštine Bileća

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok isporuke robe:u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dato u Tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Dato u Tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u Tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dato u Tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dato u Tenderskoj dokumentaciji.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

13.2.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 13.2.2020. 11:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 13.2.2020. 12:00:00
Adresa i mjesto Kralja Aleksandra br.28, zgrada Opštinske uprave Bileća, II sprat (mala
sala)

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
904-7-1-5-3-2/20
PODIJELI: