Nabavka i isporuka roba za potrebe izvođenja radova na izgradnji drenažnog sistema na pomoćnom stadionu FK Rudar Kakanj u sklopu projekta OAZA

Datum objave: 26.07.2017. 14:23 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

792-7-1-19-3-16/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA KAKANJ
IDB/JIB 4218305690007
Kontakt osoba Meliha Neimarlija
Adresa Ulica branilaca
Poštanski broj 72240 Kakanj (bhp sa)
Općina/Grad Kakanj
Telefon (032) 771-812
Faks (032) 771-812
Elektronska pošta opcinaka@bih.net.ba
Internet adresa www.kakanj.com.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Kakanj

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka roba za potrebe izvođenja radova na izgradnji drenažnog sistema na pomoćnom stadionu FK Rudar
Kakanj u sklopu projekta OAZA


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka roba za potrebe izvođenja radova na izgradnji drenažnog sistema na pomoćnom stadionu FK Rudar
Kakanj u sklopu projekta OAZA

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44190000-8 Razni građevinski materijali


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeni u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

20000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Pomoćni stadion FK Rudar Kakanj - Varda, općina Kakanj

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Detaljni podaci i informacije navedeni u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Detaljni podaci i informacije navedeni u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Detaljni podaci i informacije navedeni u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Detaljni podaci i informacije navedeni u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Detaljni podaci i informacije navedeni u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

7.8.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.8.2017. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 10.8.2017. 12:00:00
Adresa i mjesto Upravna zgrada Općine Kakanj, Ulica branilaca, 72240 Kakanj (sala za sastanke,
sprat III)

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Preuzimanje tenderske dokumentacije vrši se na način da zainteresovani privredni subjekti iz člana 2. stav (1) tačka c)
Zakona koji su registrovani u sistemu „E-nabavke“, bez naknade preuzimaju tendersku dokumentaciju objavljenu u sistemu
„E-nabavke“. Objavom tenderske dokumentacije na sistemu „E nabavke“ onemogučeno je dostavljanje iste na druge načine
predviđene članom 55. stav (1) tačka a) - c) Zakona. Također, za istu se ne zahtijeva novčana naknada za preuzimanje.
Tenderska dokumentacija može se preuzeti više puta za isti postupak javne nabavke. Ako korisnik sistema preuzme
tendersku dokumentaciju za isti postupak javne nabavke više puta, rok za žalbu iz člana 101. stav (1) tačka b) Zakona računa
se od prvog preuzimanja tenderske dokumentacije.
Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije i odgovora s pojašnjenjem može se izvršiti samo u formi i na način kako je
definisano u sistemu „E-nabavke“.

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
792-7-1-19-3-16/17
PODIJELI: