Nabavka usluga servisiranja i održavanja liftova

Datum objave: 28.03.2017. 14:34 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.03.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

618-1-2-24-3-25/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200703820003
Kontakt osoba Nidžara Čosić
Adresa Trg Bosne i Hercegovine 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 284-524
Faks (033) 217-966
Elektronska pošta info@szzp.gov.ba
Internet adresa www.szzp.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

7

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

88102,47

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga servisiranja i održavanja liftova

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljno navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 50750000-7 Usluge održavanja lifta


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

17.4.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.4.2017. 10:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 27.4.2017. 10:30:00
Adresa i mjesto Zgrada Parlamentarne skupštine Bosne i hercegovine, ul. Trg BiH br.1, Sarajevo


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Nidžara Čosić
Adresa Trg Bosne i Hercegovine 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 284-524
Faks (033) 217-966
Elektronska pošta info@szzp.gov.ba
Internet adresa www.szzp.gov.baANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1 - Servisiranje i održavanje liftova u Zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, ul. Trg BiH br. 1, Sarajevo

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljno navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 50750000-7 Usluge održavanja lifta

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Detaljno navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

22222,20

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

fco. Zgrada Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, ul. Trg BiH br. 1, SarajevoANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2 - Servisiranje i održavanje liftova u Zgradi prijateljstva između Grčke i Bosne i Hercegovine, ul. Trg BiH br. 3, Sarajevo

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 50750000-7 Usluge održavanja lifta

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

49145,25

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

fco. Zgrada prijateljstva između Grčke i Bosne i Hercegovine, ul. Trg BiH br. 3, SarajevoANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3 - Servisiranje i održavanje liftova u Zgradi institucija Bosne i Hercegovine u ul. Titova 9A, Sarajevo

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 50750000-7 Usluge održavanja lifta

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4273,50

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

fco. Zgrada institucija Bosne i Hercegovine u ul. Titova 9A, SarajevoANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 4 - Servisiranje i održavanje liftova u Zgradi Ministarstva sigurnosti BiH, ul. Braće Mulić bb, Sarajevo

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 50750000-7 Usluge održavanja lifta

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4273,50

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

fco. Zgrada Ministarstva sigurnosti BiH, ul. Braće Mulić bb, SarajevoANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 5 - Servisiranje i održavanje lifta u Zgradi institucija Bosne i Hercegovine u Banja Luci, ul. Akademika Jovana Surutke 13
, Banja Luka

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 50750000-7 Usluge održavanja lifta

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2136,75

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

fco. Zgrada institucija Bosne i Hercegovine u Banja Luci, ul. Akademika Jovana Surutke 13, Banja LukaANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 6 - Servisiranje i održavanje liftova u Kompleksu pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine, ul. Kraljice Jelene br. 88,
Sarajevo

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 50750000-7 Usluge održavanja lifta

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4512,81

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

fco. Kompleks pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine, ul. Kraljice Jelene br. 88, SarajevoANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 7 - Servisiranje i održavanje lifta u Zgradi institucija Bosne i Hercegovine u Mostaru, ul. Kneza Domagoja bb, Mostar

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 50750000-7 Usluge održavanja lifta

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1538,46

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

fco. Zgrada institucija Bosne i Hercegovine u Mostaru, ul. Kneza Domagoja bb, Mostar

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
618-1-2-24-3-25/17
PODIJELI: