Obavještenja o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti za potrebe izgradnje TS STS-B 10(20)/0,4 kV, Tojšići Spreče sa priključnim srednjenaponskim 10 (20) kV vodom, koji se planira graditi na području općine Kalesija

Datum objave: 16.03.2021. 08:09 / Izvor: Dnevni Avaz, 16.03.2021.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, na osnovu člana 124. Zakona o vodama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 70/06) i Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 31/15, 55/19 i 41/20), daje slijedeće:

 

OBAVJEŠTENJE

o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti

 

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija" Tuzla, obratio se ovom Ministarstvu dana 20.11.2020. godine zahtjevom za izdavanje prethodne vodne saglasnosti sa vremenskim važenjem tri godine računajući od dana izdavanja rješenja, za potrebe izgradnje TS STS-B 10(20)/0,4 kV, "Tojšići Spreče" sa priključnim srednjenaponskim 10(20) kV vodom, koji se planira graditi na području općine Kalesija.

Sva zainteresirana lica svoje eventualne primjedbe, prijedloge i sugestije na planiranu aktivnost, mogu u roku od pet dana od dana objavljivanja ove obavijesti u dnevnom listu „Dnevni avaz", dati usmeno na zapisnik u prostorijama ovog Ministarstva ili dostaviti u pisanoj formi neposredno na protokol ili putem pošte na adresu:

 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona,

Ul. Rudarska broj 57.,

75 000 Tuzla.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: