Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 23.06.2018. 09:39

Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje dozvole za izgradnju male hidroelektrane Medoš na rijeci Drinjači

Izvor: Glas Srpske, 23.06.2018.

Broj: 01-207-5/18 –

Datum: 21.6.2018. godine

 

Na osnovu člana 54. stav 1. i 2. Zakona o električnoj energiji ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 8/08, 34/09, 92/09 i 1/11) i člana 15. Pravilnika o izdavanju dozvola ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 39/10 i 65/13), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske

 

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

o ponesenom zahtjevu za izdavanje dozvole za izgradnju Male hidroelektrane Medoš

 

Privredno društvo "MEDOŠ ONE" d.o.o. Banjaluka, podnijelo je Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) Zahtjev za izdavanje dozvole za izgradnju Male hidroelektrane "Medoš" na rijeci Drinjači.

U postupku obrade zahtjeva i priložene dokumentacije, kao i dopune zahtjeva, utvrđeno je da je zahtjev kompletan i da sadrži:

• popunjen originalni obrazac Zahtjeva za izdavanje dozvole za izgradnju elektroenergetskog objekta (OB.04.05) i

• izjave i dokaze uz podneseni zahtjev.

Status umješača u postupku izdavanja dozvše, Regulatorna komisija može odobriti pravnom i fizičkom žcu koje, u svom zahtjevu, obrazloži da ima poseban (vlastiti, direktan) interes da učestvuje u postupku i da raspšaže podacima, činjenicama iž dokazima od značaja za odlučivanje o zahtjevu za izdavanje dozvše.

Zainteresovana lica mogu dobiti informacije i ostvariti uvid u pojedine dokumente iz zahtjeva u prostorijama Regulatorne komisije, te dostaviti komentare, u pisanoj formi, na podneseni zahtjev koji je objavljen na internet stranici Regulatorne komisije www.reers.ba  , najkasnije do 27.6.2018. godine.

Komentari na podneseni zahtjev, kao i zahtjev za sticanje statusa umješača u postupku dostavljaju se na adresu: Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske Trebinje, ulica Kraljice Jelene Anžujske broj 7, 89101 Trebinje, faksom na broj: 059/272-430 ili na elektronsku adresu: regulator@reers.ba . Komentari u pisanoj formi moraju biti potpisani, u protivnom Regulatorna komisija nije obavezna da ih razmatra.

 

Predsjednik Vladislav Vladičić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: