(poništenje poziva) Nabavka usluga javnog prevoza učenika na području opštine Srebrenica u školskoj 2019/2020.godini

Datum objave: 30.12.2019. 10:48 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.12.2019.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

406-1-2-21-4-42/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA SREBRENICA
IDB/JIB 4400301230004
Kontakt osoba Vladan Milovanović
Adresa Srebreničkog odreda bb
Poštanski broj 75430 Srebrenica (sp bl)
Opština/Grad Srebrenica
Telefon (056) 445-507
Faks (056) 445-233
Elektronska pošta kabinet@srebrenica.gov.ba
Internet adresa www.srebrenica.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Srebrenica

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uključujući usluge blindiranih vozila, i usluge dostave, osim
usluga prijevoza pošte

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

14

II 2.b. Poništava se

Svi lotovi

II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

JAVNI PREVOZ UČENIKA NA PODRUČJU OPŠTINE SREBRENICA U ŠKOLSKOJ 2019/2020 GODINI“

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

JAVNI PREVOZ UČENIKA NA PODRUČJU OPŠTINE SREBRENICA U ŠKOLSKOJ 2019/2020 GODINI“

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Ne

III 4. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

1. LOT 1. Prevoz na relaciji Pale-Potočari-Pale

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

1. LOT 1. Prevoz na relaciji Pale-Potočari-Pale

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)

II Ukupna količina ili obim ugovora

prema tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

16,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

školska godina 2019/2020

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

relacija Pale-Potočari-Pale

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

20.11.2019.

V 2. Broj primljenih ponuda

1


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

2. LOT 3. Prevoz na relaciji Luka-Krušev do-Podravanje-Krušev do-Luka

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prevoz na relaciji Luka-Krušev do-Podravanje-Krušev do-Luka

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)

II Ukupna količina ili obim ugovora

prema tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

107,90

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

školska godina 2019/2020

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

relacija Luka-Krušev do-Podravanje-Krušev do-Luka

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

20.11.2019.


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

3. LOT 5. Prevoz na relaciji Donje Žedanjsko-Gornje Žedanjsko-Sućeska (škola) i obratno sa krakom za
Dolinu

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prevoz na relaciji Donje Žedanjsko-Gornje Žedanjsko-Sućeska (škola) i obratno sa krakom za Dolinu

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)

II Ukupna količina ili obim ugovora

prema tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

45,65

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

školska godina 2019/2020

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

relacija Donje Žedanjsko-Gornje Žedanjsko-Sućeska (škola) i obratno sa krakom za Dolinu

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

20.11.2019.

V 2. Broj primljenih ponuda

1


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

4. LOT 6. Prevoz na relaciji Poznanovići-Podosmače i obratno

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prevoz na relaciji Poznanovići-Podosmače i obratno

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)

II Ukupna količina ili obim ugovora

prema tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

47,31

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

školska godina 2019/2020

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Poznanovići-Podosmače i obratno

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

20.11.2019.

V 2. Broj primljenih ponuda

1


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

5. Lot 7. Prevoz na relaciji Šubin-Stožersko-Zeleni Jadar-Karačići-Podosmače-Osmače-Poznanovići i obratno

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prevoz na relaciji Šubin-Stožersko-Zeleni Jadar-Karačići-Podosmače-Osmače-Poznanovići i obratno

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)

II Ukupna količina ili obim ugovora

prema tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

135,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

školska godina 2019/2020

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Šubin-Stožersko-Zeleni Jadar-Karačići-Podosmače-Osmače-Poznanovići i obratno

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

20.11.2019.

V 2. Broj primljenih ponuda

1


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

6. LOT 8. Prevoz na relaciji LJeskovik-LJeljen do-LJeskovik

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prevoz na relaciji LJeskovik-LJeljen do-LJeskovik

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)

II Ukupna količina ili obim ugovora

prema tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

28,88

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

školska godina 2019/2020

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

LJeskovik-LJeljen do-LJeskovik

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

20.11.2019.

V 2. Broj primljenih ponuda

1


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

7. LOT 10. Prevoz na relaciji Miličevići-Nogačevići-Brana (HE Perućac)-Skelani (Skelani-Peći-Skelani
za privačića)-Brana (HE Perućac)-Nogačevići-Miličevići

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prevoz na relaciji Miličevići-Nogačevići-Brana (HE Perućac)-Skelani (Skelani-Peći-Skelani za privačića)-
Brana (HE Perućac)-Nogačevići-Miličevići

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)

II Ukupna količina ili obim ugovora

prema tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

110,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

školska godina 2019/2020

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Miličevići-Nogačevići-Brana (HE Perućac)-Skelani (Skelani-Peći-Skelani za privačića)-Brana (HE Perućac)-
Nogačevići-Miličevići

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

30.12.2019.

V 2. Broj primljenih ponuda

1


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

8. LOT 11. Prevoz na relaciji Urisići-Klotjevac-Osatica-Raušići-Osatica-Grujičići-Vitez-Osatica i
obratno

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prevoz na relaciji Urisići-Klotjevac-Osatica-Raušići-Osatica-Grujičići-Vitez-Osatica i obratno

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)

II Ukupna količina ili obim ugovora

prema tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

110,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

školska godina 2019/2020

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Urisići-Klotjevac-Osatica-Raušići-Osatica-Grujičići-Vitez-Osatica i obratno

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

20.11.2019.

V 2. Broj primljenih ponuda

1


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

9. LOT 12. Prevoz na relaciji Slatina-Milačevići-Potočari-Milačevići-Slatina sa krakom za Jagliće,
Šušnjare i Bacutu

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prevoz na relaciji Slatina-Milačevići-Potočari-Milačevići-Slatina sa krakom za Jagliće, Šušnjare i Bacutu

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)

II Ukupna količina ili obim ugovora

prema tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

78,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

školska godina 2019/2020

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Slatina-Milačevići-Potočari-Milačevići-Slatina sa krakom za Jagliće, Šušnjare i Bacutu

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

20.11.2019.

V 2. Broj primljenih ponuda

1


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

10. LOT 13. Prevoz na relaciji Urusići-Klotjevac-Osatica-Raušići-Osatica-Grujičići-Kragljivoda i obratno

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prevoz na relaciji Urusići-Klotjevac-Osatica-Raušići-Osatica-Grujičići-Kragljivoda i obratno

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)

II Ukupna količina ili obim ugovora

prema tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

99,60

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

školska godina 2019/2020

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Urusići-Klotjevac-Osatica-Raušići-Osatica-Grujičići-Kragljivoda i obratno

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

20.11.2019.

V 2. Broj primljenih ponuda

1


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

11. LOT 14. Prevoz na relaciji Žutica-Štedrić-Žutica-Podgaj

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prevoz na relaciji Žutica-Štedrić-Žutica-Podgaj

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)

II Ukupna količina ili obim ugovora

prema tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

33,20

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

školska godina 2019/2020

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Žutica-Štedrić-Žutica-Podgaj

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

20.11.2019.

V 2. Broj primljenih ponuda

1


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

12. LOT 16. Prevoz na relaciji Sućeska (Brda)-Srebrenica-Sućeska (Brda)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prevoz na relaciji Sućeska (Brda)-Srebrenica-Sućeska (Brda)

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)

II Ukupna količina ili obim ugovora

prema tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

71,46

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

školska godina 2019/2020

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sućeska (Brda)-Srebrenica-Sućeska (Brda)

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

20.11.2019.

V 2. Broj primljenih ponuda

1


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

13


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

13. LOT 18. Prevoz na relaciji Kovačice-Srebrenica-Kovačice

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prevoz na relaciji Kovačice-Srebrenica-Kovačice

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)

II Ukupna količina ili obim ugovora

prema tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

24,90

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

školska godina 2019/2020

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kovačice-Srebrenica-Kovačice

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

20.11.2019.

V 2. Broj primljenih ponuda

1


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

14


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

14. LOT 19. Prevoz na relaciji Podravanje-Zeleni Jadar-Srebrenica i obratno

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

revoz na relaciji Podravanje-Zeleni Jadar-Srebrenica i obratno

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)

II Ukupna količina ili obim ugovora

prema tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

110,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

školska godina 2019/2020

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Podravanje-Zeleni Jadar-Srebrenica i obratno

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

20.11.2019.

V 2. Broj primljenih ponuda

1

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
406-1-2-21-4-42/19
PODIJELI: