Električna energija

Datum objave: 28.10.2019. 12:47 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.10.2019.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1091-1-1-403-5-28/19


Broj obavještenja o nabavci 1091-1-1-403-3-22/19

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTE "GRIJANJE"
D.O.O. ZENICA
IDB/JIB 4218065010003
Kontakt osoba Kenan Babović
Adresa Bilmišće 107
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 423-097
Faks (032) 423-099
Elektronska pošta uprava@grijanjezenica.ba
Internet adresa http://grijanjezenica.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Zenica

I 2.c. Djelatnost

Prijenos ili distribucija plina ili toplotne energije

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka električne energije - Otvoreni postupak 2019

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka električne energije - Otvoreni postupak 2019

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09310000-5 Električna energija


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1.000.000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

GRAD ZENICA I MJESTO NEMILA

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 GODINA

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PRODUŽNICA ELEKTRODISTRIBUCIJA 4200225150528 Zenica Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

975666,79

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

975666,79

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

3.10.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

975666,79

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

975666,79

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1091-1-1-403-5-28/19
PODIJELI: