Uređaji za upravljanje i zaštitu SN odvoda za OP Banja Luka

Datum objave: 23.08.2021. 09:30 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.08.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1280-1-1-51-5-237/21


Broj obavještenja o nabavci 1280-1-1-51-3-109/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BIH A.D.
IDB/JIB 4402369530009
Kontakt osoba Protokol javnih nabavki
Adresa Marije Bursać 7A
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 246-551
Faks (051) 246-550
Elektronska pošta jnprotokol@elprenos.ba
Internet adresa www.elprenos.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Državni nivo

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

JN-OP-1774/2019 - Uređaji za upravljanje i zaštitu SN odvoda za OP Banja Luka

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka je nabavka i isporuka uređaja za upravljanje i zaštitu SN odvoda za OP Banja Luka u svemu prema
opisu iz Priloga 8 – Tehnički zahtjevi i specifikacije.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31210000-1 Električni aparati za uključivanje/isključivanje ili zaštitu električnih strujnih kola


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

U skladu sa tenderskom dokumentacijom.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

U skladu sa tenderskom dokumentacijom.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

U skladu sa tenderskom dokumentacijom.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ELNOS BL D.O.O. BANJA LUKA 4400811430008 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

59690,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

13.8.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

4

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

59690,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

59750,61

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

UGOVOR BROJ JN-OP-1774-30/2019

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1280-1-1-51-5-237/21
PODIJELI: