Društvu Jata Group koncesija za eksploataciju kamena krečnjaka na lokalitetu "Orlova klisura"

20.09.2022. 13:18 / Izvor: Akta.ba
Orlova klisura

Na 28. redovnoj sjednicu Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku kojom se pristupa dodjeli koncesije društvu "Jata Group" d.o.o. Srebrenik.

Na 28. redovnoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku kojom se pristupa dodjeli koncesije društvu "Jata Group" d.o.o. Srebrenik.

Koncesija se daje za eksploataciju kamena krečnjaka na lokalitetu "Orlova klisura“, Potpeć u Srebreniku.

Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona, na 188. sjednici održanoj dana 17.08.2022. godine, razmatrajući Studiju ekonomske opravdanosti dodjele koncesije za eksploataciju kamena-krečnjaka na spomenutom lokalitetu, dostavljene od strane privrednog društva "Jata Group“ d.o.o. Srebrenik, na osnovu člana 15. Zakona o koncesijama („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 5/04, 7/05, 6/11, 1/13, 11/14, 14/17 i 10/18), članova 11., 12., 13. i 14. Pravila Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona i Dokumenta o politici dodjele koncesija na području Tuzlanskog kantona, donijela Odluku kojom se odobrava Studija ekonomske opravdanosti dodjele koncesije za eksploataciju kamena-krečnjaka na lokalitetu "Orlova klisura“ Potpeć, u gradu Srebrenik, dostavljene od strane privrednog društva "Jata Group“ d.o.o. Srebrenik.

"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo u aprilu mjesecu ove godine izdala je rješenje o vodnoj saglasnosti kojom se Investitoru "Jata Group" d.o.o. Srebrenik daje prethodna vodna saglasnost za provođenje detaljnih geoloških istraživanja i ispitivanja na lokalitetima Drenovac i Kamen, Grad Srebrenik a u cilju proučavanja okonturenog istražnog prostora te definisanja kvantitativno-kvalitativnih karakteristika mineralne sirovine krečnjaka. Ovaj vodni akt se ne odnosi na aktivnosti eksploatacije mineralne sirovine na predmetnim lokalitetima.

Saglasnost se izdaje na određeno vrijeme, sa rokom važenja od tri godine od dana njene pravosnažnosti.

Jedan od uslova pod kojim se dala ova vodna saglasnost jeste da  će se realizacija projektovanih aktivnosti na terenu vršiti prema projektnoj dokumentaciji tačnije prema Studiji za izdavanje prethodne vodne saglasnosti detaljnih geoloških istražnih radova i ispitivanje kamena krečnjaka za proširenje eksploatacionog polja kamenoloma na lokalitetu Orlova Klisura-Tinja-Potpeć, urađena od strane TQM d.o.o. Lukavac 2022. godine.

Podsjećamo, lokalitet postojećeg eksploatacionog polja kamena krečnjaka - Orlova klisura se nalazi sa desne strane magistralne ceste Tuzla-Srebrenik (Ml.8), u naselju Podpeć.

PROŠIRENJE POSTOJEĆEG KAMENOLOMA

Planirano proširenje se nalazi u blizini postojećeg kamenoloma sa lijeve strane magistralne ceste Tuzla-Srebrenik (Ml.8). Sama lokacija postojećeg i planiranog eksploatacionog polja krečnjaka je nedaleko od sjedišta firme investitora "Jata Group"  d.o.o. Srebrenik.

Proširenje tj. realizacija na terenu istražnih radova i ispitivanja se planira na parcelama označenim kao k.č. broj: 1310, 1348, 1349, 1351, 1352, 1353, 1355 i 1900, K.O. Podpeć, Grad Srebrenik, na ukupnoj površini od cca 26 ha.

Na osnovu Zakona o šumama F BiH („Službene novine F BiH", broj 20/02, 29/0, 37/04), koji je presudom Ustavnog suda stavljen van snage, državne šume su u vlasništvu Federacije BiH. Prema Zakonu o šumama TK („Službene novineTK", broj 7/17, 8/20, 3/21), državnim šumama na području Tuzlanskog kantona upravlja Vlada TK putem Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, dok vlasništvo nad šumama nije propisano. Tačkom 4.4. dispozitiva rješena je propisano da se prije početka izvođenja istražnih radova pribavi saglasnost organa u čijoj je nadležnosti upravljanje predmetnim zemljišnim česticama.

DETALJNA DOISTRAŽIVANJA KREČNJAKA

Planirana detaljna doistraživanja krečnjaka na lokaciji Orlova klisura vršit će se kombinacijom geoloških i rudarskih istražnih radova, geodetskih mjerenja, laboratorijskih, tehničko-tehnoloških ispitivanja mineralne sirovine.

Od strane Službe za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije Grada Srebrenika, Investitor je ishodovao Uvjerenje da u okviru navedenih parcela proširenja eksploatacionog polja Orlova klisura nema evidentiranih izvorišta i drugih objekata vodosnabdijevanja.

Međutim, izvan obuhvatnog područja, najbliži izvor vodosnabdijevanja je izvorište "Hajdukovac", sa izdašnošću od 0,4 l/s, a za isti nisu utvrđene zone sanitarne zaštite.

Najbliža udaljenost granica eksploatacionog polja proširenja kamonoloma "Orlova klisura" je cca 30 m od vodotoka rijeke Tinje. Na osnovu topografije terena, razlike u visinama, smjera siivnog područja, planirano eksploataciono polje i loaklitet istražnih radova (na osnovu navedenih granica prelomnih tačaka) neće dolaziti pod uticaj dopiranja velikih voda 1/100 navedenog recipijenta - rijeke Tinje.

I.R.

 

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Investicije