Deset posto budžeta FBiH za 2018. usmjereno u kapitalne investicije

07.12.2017. 07:54 / Izvor: Fena
Deset posto budžeta FBiH za 2018. usmjereno u kapitalne investicije

Prihodi od indirektnih poreza su u odnosu na ovogodišnji budžet povećani za pet posto odnosno za 80,5 miliona KM-

Implementacija federalnog budžeta za 2018. godinu će možda po prvi put značajno poduprijeti i jačanje ukupne makroekonomske slike, imajući u vidu da se u odnosu na ranije godine, u narednoj godini planira skoro 10 posto predloženog budžeta usmjeriti u kapitalne investicije - izjavio je federalni premijer Fadil Novalić na vanrednoj sjednici Predstavničkog doma Federalnog parlamenta.

Poslanici razmatraju Nacrt federalnog budžeta za narednu godinu, koji je Vlada predložila u iznosu od 2.875.051.837 KM. U odnosu na ovogodišnji povećan je za 127,4 miliona KM.

Polazeći od prihodovne strane zauzet je, kaže Novalić, jedan više nego konzervativan pristup u planiranju poreznih i drugih prihoda.

Prihodi od indirektnih poreza su u odnosu na ovogodišnji budžet povećani za pet posto odnosno za 80,5 miliona KM dok su prihodi od poreza na dobit povećani za 10,6 miliona KM što zajedno rezultira povećanjem ukupnih poreznih prihoda za 91 miliona KM.

U pogledu neporeznih  prihoda ističe da je povećanje u iznosu od 186 miliona KM rezultat planiranog povlačenja sredstava akumulirane dobiti iz javnih preduzeća u ukupnom iznosu od 183 miliona KM.

Budžetski rashodi povećani su za 158,6 miliona KM, pri čemu je Novalić akcentirao da će i tokom naredne godine naglasak biti stavljen na restriktivnu budžetsku politiku i ograničavanje rasta tekuće potrošnje. Stoga su tekući rashodi smanjeni za 16 miliona KM.

-  Vlada namjerava i dalje provoditi politiku ograničavanja povećanja broja uposlenih u federalnim organima uprave i to je kod skoro svih budžetskih korisnika i zadržano, osim kod tri institucije, a to su Vrhovni sud, Federalno tužilaštvo i Sudska policija. U ove tri institucije povećan je broj uposlenih za 65 (plus 13 novouposlenih na Vrhovnom sudu koji su planirani rebalansom budžeta FBiH za 2017. godinu) a razlog je početak rada Posebnih odjela pri Vrhovnom sudu i Tužilaštvu Federacije BiH odnosno implementacija seta antikoruptivnih zakona. Ovo je isključivi razlog zašto je došlo do blagog porasta izdvajanja sredstava za plaće i naknade u 2018. godini - objasnio je Novalić.

Jedan od najvažnijih prioriteta Vlade je jačanje vladavine prava, smanjenje korupcije i organizovanog kriminala, jačanje pravosudnih institucija kroz početak rada Posebnog odjela Vrhovnog suda FBiH i Posebnog odjela Federalnog tužilaštva čije su postojanje, nadležnosti i funkcionisanje uređeni odredbama Zakona o suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala FBiH.

- U ovaj proces bit će uključena i Sudska policija Federacije BiH. Za ove namjene su planirani dodatni kadrovski kapaciteti, i to 25 novouposlenih u Vrhovnom sudu (sudije, državni službenici i namještenici), 25 u Federalnom tužilaštvu (tužioci, državni službenici i namještenici) i 15 sudskih policajaca. Na ovo se treba dodati i 13 novopuslenih koje smo dodatno planirali rebalansom za 2017. godinu - rekao je Novalić.

Materijalni troškovi neophodni za funkcionisanje federalnih organa uprave su ostali nepromijenjeni.

Naglašava da se započeta ulaganja predviđena rebalansom za 2017. godinu u putnu infrastrukturu namjeravaju nastaviti i u narednoj godini kao premosnica dok se ne usvoje izmjene i dopune Zakona o akcizama i time omogući kreditni potencijal JP Autoceste Federacije BiH odnosno  implementacija pokrenutih kreditnih aranžmana kod međunarodnih finansijskih institucija.

Za te namjene planirana su 183 miliona KM koja će se putem Federalnog ministarstva prometa i komunikacija usmjeriti za izgradnju autocesta i brzih cesta.

Vlada Federacije BiH je kao izvore sredstava za taj projekt, po riječima federalnog premijera, pronašla u akumuliranoj dobiti javnih preduzeća koja će biti uplaćena u budžet Federacije BiH nakon što nadležni organi javnih preduzeća provedu potrebne zakonom predviđene procedure.

U cilju privlačenja investicija u pojedine lokalne zajednice predviđeno je pet miliona KM za izgradnju industrijskih zona u jedinicama lokalne samouprave.

Pored toga, planirano je i povećanje ukupnih sredstava koja se svake godine izdvajaju za niže nivoe vlasti i ona u 2018. godini iznose 18 miliona KM, a namjena im je budžetska podrška kantonima i jedinicama lokalne samouprave.

Nastavak aktivnosti usmjerenih ka povećanju zaposlenosti u Federaciji BiH namjerava se realizovati kroz projekt Programa podrške zapošljavanju, koji finansira Svjetska banka u iznosu od 12,7 miliona KM.

To će, kako ističe, omogućiti kontinuitet u sprovođenju aktivnih mjera zapošljavanja različitih kategorija stanovništva koje je Vlada započela prvobitno donošenjem Uredbe o prvom zaposlenju i samozaposlenju a čija se implementacija završava u januaru 2018. godine.

- Pojačano ulaganje u željezničku infrastrukturu ima za cilj nastavak pozitivnih pomaka u finansijskim ali i drugim parametrima koje bilježimo u poslovanju Željeznica Federacije BiH te je planirano dodatnih šest miliona KM na ime izmirenja obaveza preuzetih po Zakonu o finansijskoj konsolidaciji Željeznica FBiH, a koja će značajno poboljšati likvidnost ovog javnog preduzeća, ali i reducirati njegove utvrđene obaveze po osnovu poreza i doprinosa - rekao je Novalić. 

U tom pogledu, dodaje da su planirana ulaganja u elektrifikaciju željezničke pruge, tačnije dionice Bihać – Blatina kako bi se i ova dionica pruge pustila u funkciju tokom 2018. godine.

Zbog pozitivnih pomaka u namjenskoj industriji istakao je da Vlada namjerava nastaviti finansirati razvojne projekte u ovom području u iznosu od četiri miliona KM, kao i 2,3 miliona KM za Trajni revolving fond Federalnog ministarstva energije, industrije i rudarstva koji je uspostavljen pri Union banci.

Kako bi se poboljšao položaj mladih Vlada planira putem Union banke formirati posebnu kreditnu liniju sa kamatnim stopama maksimalno do tri posto, koja će biti usmjerena za rješavanje stambenog pitanja mlađih kategorija stanovništva.

- Planirano je da se sredstva u iznosu od 10 miliona KM kao subordinirani dug prema Union banci udruže sa sredstvima banke kako bi se obezbijedila kreditna linija od oko 20 miliona KM - pojasnio je Novalić.

Dodaje da je u narednoj godini planirano da se okonča proces trajnog smještaja institucija Federacije BiH, za šta je namjenjeno 19 miliona KM, od čega se dio odnosi na kupovinu zgrade u Sarajevu, a dio sredstava se namjerava usmjeriti za puštanje u funkciju zgrade Staklene banke u Mostaru koju je Vlada Federacije BiH kupila ove godine.

Transferi za socijalne kategorije, boračke kategorije, kategoriju neratnih invalida ostat će, kako tvrdi, na istom nivou. To znači da će se u 2018. godini uvažavat potpisani Sporazum Vlade Federacije BiH sa boračkim udruženjima u kojem je preuzeta obaveza zamrzavanja trenutnih sredstava koja se izdvajaju za te kategorije, te planiranje Transfera za rješavanje socijalno-statusnih pitanja boraca u iznosu od devet miliona KM.

Ukupni transferi koji se doznačavaju Zavodu PIO iznose 258 miliona KM što je za pet miliona KM više nego što je to predviđeno u 2017. godini.

Transfer drugim nivoima vlasti i fondovima za štete nastale usljed poplava i klizišta planiran je u iznosu od 1,8 miliona KM što je za jedan milion KM više nego prethodne godine.

- Federalno ministarstvo prostornog uređenja će udruživanjem sredstava sa UNDP-om u odnosu 1:10 formirati značajan fond kako bi se pomoglo u sanaciji šteta u jedinicama lokalne samouprave - istakao je Novalić.

Poslanicima je potvrdio da je Vlada finansiranju budžeta Federacije BiH za 2018. godinu pristupila oprezno i konzervativno, te je finansiranje najvećim dijelom bazirala na domaće izvore, prvenstveno obveznice koje su planirane u iznosu od 150 miliona KM.

- Od ovog iznosa vrši se refinansiranje 120 miliona KM obveznica koje nam dospijevaju u toku 2018. godine. Planirana je prodaja potraživanja u iznosu od 60 miliona KM i emisija trezorskih zapisa u iznosu od 360 miliona KM. Kod trezorskih zapisa, također, radi se o refinansiranju dospjelih obaveza i nema povećanja neto duga po ovom osnovu u odnosu na 2017. godinu - naglasio je Novalić.

Vanjsko zaduživanje planirano je u iznosu od 43 miliona KM i najvećim dijelom se odnosi na doznačavanje sredstava od Svjetske banke.

Po riječima federalnog premijera, planirane projekcije rasta GDP za 2018. godinu iznose 3,4 posto za BiH, odnosno 4,5 posto za Federaciju BiH i vjerovatno mogu biti i veće, potpomognute navedenim ulaganjima u razvojne projekte iz federalnog budžeta za narednu godinu.

- Finansijska stabilnost budžeta je jedan od nultih prioriteta Vlade a dokaz tome je i činjenica da je Vlada u potpunosti sanirala akumulirani deficit budžeta koji smo zatekli u iznosu od 175 miliona KM te planiramo izmiriti i obaveze prema poljoprivrednicima koji nisu bile ni evidentirane odnosno  nisu uopšte bile u finansijskim izvještajima - poručio je Novalić.

Kaže da se odgovorna fiskalna politika koju provodi Vlada FBiH ogleda u konstantnom umanjenju vanjskog ali i unutrašnjeg duga Federacije BiH obzirom da se zadnjih godina vrši značajno veći servis duga nego što se zadužuje.

- To se može vidjeti i u nacrtu budžeta za 2018. godinu gdje se planira servis duga zajedno sa kamatama u iznosu od 1241,3 miliona KM dok je zaduživanje, domaće i vanjsko planirano u iznosu od 613,33, dakle u duplo manjem iznosu - ukazao je poslanicima Novalić na vanrednoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH na kojoj će poslanici uskoro glasati o navedenom Nacrtu budžeta za  2018. godinu.  

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Investicije