Preliminarni rezultati javnog natječaja: Odabir korisnika sredstava za grant sredstva 2011

15.12.2011. 15:34 / Izvor: eKapija.ba
Preliminarni rezultati javnog natječaja: Odabir korisnika sredstava za grant sredstva 2011

Objavljeni preliminarni rezultati Javnog natječaja - grant sredstva 2011

Rang lista korisnika grant sredstava po pojedinim projektima, nazivu korisnika i sjedištu.

Povodom Javnog natječaja za odabir korisnika sredstava Tekućih transfera, objavljenog u "Službenim novinama Federacije BiH", broj 56/11 i u dnevnim novinama "Oslobođenje", „Dnevni list“ i „Nezavisne novine“ od 31.08.2011. godine, na temelju stavka 4. članka 12. Pravilnika o postupcima u provedbi Programa razvoja malog gospodarstva ( "Službene novine Federacije BiH", broj 74/11), stavka 3. točke VI. Odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava Tekućeg transfera utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/11), Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, objavljuje p r e l i m i n a r n e

REZULTATE JAVNOG NATJEČAJA O ODABIRU KORISNIKA SREDSTAVA TEKUĆEG TRANSFERA - GRANT

Na temelju dodijeljenih bodova utvrđuju se rang liste korisnika grant sredstava po pojedinim projektima kako slijedi:

Projekt br.1: Izgradnja poduzetničkih zona

1 Općina Novi Travnik Novi Travnik
2 Općina Stolac Stolac
3 Općina Široki Brijeg Široki Brijeg
4 Općina Kiseljak Kiseljak
5 Općina Cazin Cazin
6 Općina Travnik Travnik
7 Općina Gornji Vakuf - Uskoplje Gornji Vakuf - Uskoplje
8 Općina Tešanj Tešanj
9 Općina Srebrenik Srebrenik
10 Općina Bosanski Petrovac Bosanski Petrovac
11 Općina Zenica Zenica
12 Općina Kalesija Kalesija
13 Općina Vogošća Vogošća
14 Općina Vitez - Općinsko vijeće Vitez
15 Općina Sanski Most Sanski Most
16 Općina Odžak Odžak
17 Općina Žepče Žepče
18 Općina Posušje Posušje
19 Općina Kakanj Kakanj
20 Općina Gradačac Gradačac
21 Općina Orašje Orašje
22 Općina Usora Usora
23 Općina Čitluk Čitluk
24 Općina Doboj Jug Doboj Jug
25 Općina Bihać Bihać

Projekt br.2: Poticaji inovatorima-pojedincima

1 Sanel Alagić Bugojno
2 Josip Bilić Livno
3 Ismet Omerčehajić Tuzla
4 Abdulah Smajlović Srebrenik

Projekt br.3: Stipendiranje učenika za obrtnička zanimanja

1 Samra Kalajdžić Sarajevo Novi grad
2 Emina Karadžić Ključ
3 Amela Česa Visoko
4 Eldina Hadrović Olovo
5 Dževad Velić Jablanica
6 Melisa Polovina Ilidža
7 Alem Akšamija Vogošća
8 Medina Balićevac Sarajevo Novi grad
9 Semir Korda Sarajevo Novi grad
10 Elvedin Šćuk Jablanica
11 Medina Nezirić Novo Sarajevo
12 Dalila Selimović Sarajevo
13 Belma Kasumić Sarajevo Centar
14 Meliha Perla Goražde
15 Lejla Ligata Goražde
16 Edita Herak Goražde
17 Medina Karadžić Ključ
18 Nedim Đelmo Jablanica
19 Samira Sinanović Visoko
20 Salih Čobić Jablanica
21 Benjamin Kadrić Sarajevo Novi grad
22 Semir Mušanović Ključ
23 Nedim Keskin Jablanica
24 Lorenzo Ahmetović Hadžići
25 Tomislav Antunović Mostar
26 Berin Hošić Ilidža
27 Jasmina Mehanović Sarajevo Novi grad
28 Dženan Kevrić Jablanica
29 Stjepan Kuzman Čapljina
30 Azemina Bukva Visoko
31 Zijad Kukić Jablanica
32 Fehim Helbet Jablanica
33 Meldin Bešić Sarajevo Centar
34 Kenan Zukić Jablanica
35 Dženis Letuka Jablanica
36 Amela Hadžimejlić Novo Sarajevo
37 Almina Musić Goražde
38 Almedin Garaplija Goražde
39 Emina Hadžić Goražde
40 Dženita Pašović Goražde
41 Haris Čaušević Goražde
42 Christina Mujkić Ključ
43 Ajdin Okčić Sanski Most
44 Medina Alaim Goražde
45 Sabina Ibrahimović Ključ
46 Irma Lemeš Ključ
47 Emina Džidić Sarajevo Centar
48 Sabrina Kurtalić Novo Sarajevo
49 Nejra Muratagić Ključ
50 Melisa Konjević Ključ
51 Nihada Subašić Ključ
52 Haris Šubara Jablanica
53 Almir Klepo Jablanica
54 Lejla Hero Novo Sarajevo
55 Neira Isović Novo Sarajevo
56 Emina Lagumdžija Sarajevo Centar
57 Merima Hadžić Sarajevo Novi grad
58 Medina Karšić Sarajevo Centar
59 Lejla Ivazović Sarajevo Novi grad
60 Mladen Čičak Mostar
61 Edina Sijamić Ilidža
62 Dženana Bojić Sarajevo Stari grad
63 Faris Spahović Sarajevo Centar
64 Merima Gabela Goražde
65 Lamija Beganović Sarajevo Stari grad
66 Meris Kanješić Ključ
67 Mahir Velagić Jablanica
68 Ajdin Kovačević Jablanica
69 Almir Duran Ilidža
70 Ali-Kasim Keskin Jablanica

Projekt br.4: Poticaj udruženjima poduzetnika i obrtnika i obrazovnim institucijama

1 JU Mješovita srednja škola Sanski Most Sanski Most
2 Univerzitet u Bihaću, Biotehnički fakultet Bihać
3 Građevinski fakultet sveučilišta u Mostaru Mostar
4 Mašinski fakultet Tuzla Tuzla
5 Fakultet za saobraćaj i komunikacije Novo Sarajevo
6 Opće udruženje obrtnika Ključ Ključ
7 Udruženje tekstila, obuće i kože - Udruga tekstila, obuće i kože Novo Sarajevo
8 JU Mješovita srednja škola Tešanj Tešanj
9 Udruženje poslodavaca-obrtnika Donji Vakuf Donji Vakuf
10 Opće udruženje obrtnika Velika Kladuša Velika Kladuša
11 Udruženje za poduzetništvo i posao LINK Mostar
12 Razvojna agencija Žepče Žepče
13 JU Razvojna agencija Županije ZH-HERAG Posušje

Projekt br.5 Izgradnja inovativnog gospodarstva (uvođenje ISO, CE znaka, inovacije, transfer znanja i tehnologija)

1 HERCEGOVINAVINO Mostar
2 SELECTA Zenica
3 RAJČANKA Gradačac
4 FEKRY Foča-Ustikolina
5 ESPRO Donji Vakuf
6 BH-LEGNO Gračanica
7 TIŠLER-PROM Gradačac
8 BULJAN CESTE Kreševo
9 BLAGAJ Donji Vakuf
10 ALMY GRADNJA Zenica
11 COLY-COMPANY Lukavac
12 REMIS Visoko
13 HERCING Ilidža
14 AM PRIMA COMPANY Ilidža
15 EKO-FORMA Bugojno
16 ALDŽA & ELVIS Bosanska Krupa
17 TERMO-BETON Breza
18 BOGER Novo Sarajevo
19 H.M.I. INŽENJERING Ilidža
20 Samostalna zanatska radnja CREM-KAVA Čapljina
21 FAP-PROM Živinice
22 GAT Sanski Most
23 SIGNALIZACIJA Grude
24 NOVOTEKS Kiseljak
25 OD AUTOTEX vl. Fejzić Ćamila Hadžići
26 TIMING Tuzla
27 StolPak Stolac
28 HIMESA Busovača
29 SEOS Hadžići
30 NINO-PROMET Čitluk
31 General Logistic Sarajevo Novi grad
32 ORTO - PRO vl. Dragica Livančić Vitez
33 Samostalna grafička i dizajnerska radnja OLOVKA vl. Slaven Miličević Posušje

Projekt br.6: Poticaji tradicionalnim i starim obrtima

1 Obućarska radnja LIF vl. Lovrenović Gales Florica Travnik
2 Obućarska radnja BIHOR, vlasnica Prentić Melisa Travnik
3 SOR LIMO-MAR vl. Mario Franjić Novi Travnik
4 Obućarska radnja STIVALI, vlasnik Zvrko Džemal Travnik
5 SZR ORMAN-VEZ, vl.Orman Dženan Kiseljak
6 Obrtnička radnja SZR KRAJŠINA Stolac
7 SZR KOVANA BRAVARIJA-SMAJIĆ Odžak
8 Obrt Zlatara Mirha VL. Tipura Mirha Visoko
9 Obrt PEKARA ANTUNOVIĆ vl. Luca Antunović Jajce
10 SAMOSTALNA KOVAČKA RADNJA vl. Alojzija Vijačkić Vareš
11 OBRT LIMORAD vl. Talić Almedin i Talić Elvedin Sanski Most
12 Samostalna zanatska radnja PRENJ Stolac
13 Zajednička obrtničko zlatarsko-filigranska radnja ZLATARA ČENGIĆ vl.Begović Nermina i Čengić Rasim Sarajevo Stari grad
14 Pčelarstvo MUHTARI Sanski Most
15 Obrtu srodna djelatnost ĆEHIĆ, vl. Dervišević Ramiz Bihać
16 Samostalna kovačka radnja JOZELJIĆ vl. Jozeljić Mijo Vareš
17 Samostalna zanatska radnja STAKLO-RAMA vl. Drago Raos Kiseljak
18 Obrt SUVENIR vl. Irena Tvrtković Kreševo
19 Keč Hajrija, samostalna obrtnička radnja-krojač LALA Sarajevo Centar
20 Obrtnička radnja krojački salon DEKO-RAM Mostar
21 Krojačka radnja K&K vl. Katica Krišto Vitez
22 SAMOSTALNA OBRTNIČKA RADNJA KROJAČKI SALON LIHIĆ ALMA Novo Sarajevo
23 SOR Krojački salon KEMO Uštović Kemal Novo Sarajevo
24 Obrtnička krojačka radnja MODENA vl. Drakovac Mirzeta Novo Sarajevo
25 Obrt, krojačka radnja HAYRA vl. Krupić Hajra Bihać
26 Samostalna obrtnička radnja BRAVARSKO-LIMARSKA RADNJA Mostar
27 Samostalna zanatska radnja TAPETAR Jablanica
28 Samostalna zanatska radnja GRANITNA RUŽA vl. Markan Knezović Ljubuški
29 Obrt Berberska radiona BB vl. Brankica Buzuk Kreševo
30 SZR SEBILJ vl. Osmanagić-Klico Selma i Osmanagić Hana Sarajevo Stari grad
31 Zlatarski obrt MEMAGIĆ vl. Memagić Ahmet Zenica
32 Domaća radinost MELY, vl. Demirović Melisa Bihać
33 Samostalna zanatska radnja AVDAGA Orašje
34 SOR krojački salon GLAMUR vl.Karić Mirsada Novo Sarajevo
35 Kojović Marijana, Samostalna obrtnička krojačka radnja za izradu opreme za vjenčanje LADY M Sarajevo Centar
36 Krojačka radnja KAJTAZOVIĆ, vl. Kajtazović Zehira Velika Kladuša
37 SOR-vl. Tabaković Aiša Sarajevo Stari grad
38 Amer Brđanin, samostalna obrtnička radnja-obućar AMER Sarajevo Centar
39 Samostalna obrtnička radnja GOLD, vl. Frašto Senad Sarajevo Stari grad
40 SOR HASANOVIĆ-vlasnik Hasanović Elvedin Sarajevo Stari grad
41 Obrtnička radnja ŠIŠIĆ, vl. Šišić Nusreta Ilidža
42 SOR Krojački salon K/A vl.Kos Admir Novo Sarajevo
43 Samostalna obrtnička radnja krojač i tašnar FEKI vl. Ramljak Ferida Novo Sarajevo
44 Krojačka radnja DIJANA, vl.Iličković Džemila Tuzla
45 Samostalna obrtnička radnja KARAGA STYL-vl.Karić Nezim Sarajevo Stari grad
46 Obrtnička radnja, Modni salon JADRANKA Čapljina
47 Proizvodnja sokova od voća i povrća BOZADŽIJA, vl. Duraković Saudin Gradačac
48 Kovačka radnja MANJGIĆ vlasnik Amir Manjgić Gornji Vakuf - Uskoplje
49 VRBAS-OPRUGE-vlasnik Ahmet Sofić Gornji Vakuf - Uskoplje
50 SZR HODOVO Stolac
51 Obrtnička radnja ALIGNUS DESIGN Mostar
52 Brijačko-frizerski salon AZIZ-vl.Sulejmanović Emira Bihać
53 Samostalna zanatsko-limarska radnja KOD HADŽE vl. Ješilović Hadžo Donji Vakuf
54 Zanatska zlatarska radnja vl. Kasumagić Fuad Sarajevo Stari grad
55 S.L.R. RAVIĆ vl.Hrvoje Ravić Široki Brijeg
56 MULIĆ-vlasnik Bošnjaković Hana Sarajevo Stari grad
57 SZR HAMKE ARS vl.Aganović Muhamed Banovići
58 Domaća radinost vl. Smajić Muharem Bihać
59 Kamenoklesarska radnja GRANIT vl. Vladimir Marić Čitluk
60 ZLATARSKO FILIGRANSKA RADNJA vl. Fočak Amar Sarajevo Stari grad
61 Smostalna obrtničko saračko-remenarska radnja-vl.Lazović Ibrahim Sarajevo Stari grad
62 Obućarska radnja CENTAR vl. Bristina Husein Donji Vakuf
63 Smajlović Sabahudin, samostalna obrtnička radnja-obućar CIPA Sarajevo Centar
64 Obućar ŠA-BE, vl. Tabak Šaban Ilijaš
65 OR Krojački salon STIL vlasnik Subašić Ismet Novo Sarajevo
66 SOR BLAŽEVIĆ vl. Drago Blažević Novi Travnik
67 Tradicionalni stari zanat MAIDA vl. Alagić Maida Bihać
68 Samostalna obrtničko brijačka radnja, vl. Panić Gordana Sarajevo Stari grad
69 Zanatsko uslužna djelatnost SZUR MIA Čapljina

Projekt br.7: Poticaji novoosnovanim subjektima malog gospodarstva

1 Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova ŠE-HA OKOVI vl. Šehić Jusuf Gračanica
2 FINAL COMPANY Tomislavgrad
3 Obrt KRALJEVIĆ vl. Dijana Biletić Kreševo
4 MATOŠA Orašje
5 COMPANY DUBRIĆ Odžak
6 Obrtnička radnja SE-FI vl. Tufekčić Adnan Lukavac
7 Obrt ČULOV vl.Čulov Salko Visoko
8 BOSKAM Zavidovići
9 PMP MIKRON-METALNO Lukavac
10 ATT Gornji Vakuf - Uskoplje
11 Pekara ADNA vl. Draganović Anel Bihać
12 Pekara MAGISTRALA vl. Nerjovaj Gzim Bihać
13 AD & SERVIS Mostar
14 Poljoprivrednik MALINA KRIŠTO vl. Ružica Krišto Busovača
15 Poljoprivredna djelatnost JACA vl. Tahirović Jasminka Ključ
16 VOĆARSTVO-SUADA SALKANOVIĆ vl. Suada Salkanović Odžak
17 PLASTENIK-ANDREA vl. Katica Šimić Odžak
18 PČELAR-MARIĆ vl. Štefica Marić Odžak
19 PLASTENIK-MATEA vl. Mira Agatić Odžak
20 SZR INTERIJER BIKIĆ vl. Nermin Bikić Odžak
21 Arhitektonski studio SPHERE Mostar
22 AMAGOR BOSANKA Čitluk
23 EKOHERC Mostar
24 RES DOMINO Kalesija
25 Obrt PEKARA UNA vl. Balićevac Nevzeta Bihać
26 Domaća radinost CVIJET-ŠEHOVCI vl. Bahtić Tanija Sanski Most
27 Samostalni poljoprivrednik DRAGANOVCI vl. Pašaga Hećimović Orašje
28 PORCINI Travnik
29 Domaća radinost 4A vl. Habul Amela Maglaj
30 Domaća radinost ALMA vl. Lulić Alma Cazin
31 Obrt za proizvodnju stolarije STOLARIJA SARKIĆ vl. Sarkić Elvedin Cazin
32 Obrtu srodna poljoprivredna djelatnost KORNIŠON VL. Haskić Remzija Bosanska Krupa
33 Obrtu srodna poljoprivredna djelatnost - KAJTEZOVIĆ ELVIR vl. Kajtezović Elvir Bosanska Krupa
34 Samostalni poljoprivredni proizvođač SIHA vl. Dajić Nasiha Donji Vakuf
35 PAPRIKA vl. Samir Karić Odžak
36 Voćarstvo-NIKOLA TIPURA vl. Nikola Tipura Odžak
37 Uzgoj junadi-RIZAH GANIĆ vl. Rizah Ganić Odžak
38 Domaća radinost FAJN vl. Bilalić Anita Sanski Most
39 Opća poljoprivredna zadruga SANAFRUIT Sanski Most
40 Poljoprivredna djelatnost DIJANA vl. Ferizović Dijana Bosanski Petrovac
41 Poljoprivredna djelatnost KOKORUŠ vl. Kokoruš Vera Bosanski Petrovac
42 Domaća radinost MILA vl. Ramić Damir Bosanski Petrovac
43 Poljoprivredna djelatnost BIOPRODUKT vl. Berbić Fatima Banovići
44 Poljoprivredna djelatnost MALINA vl. Kahrimanović Aiša Banovići
45 KARTONKA Široki Brijeg
46 Farma DID vl. Dinko Alpeza Grude
47 SALE CONNECT POINT Ilijaš
48 SOR PEKARA KRIŠTO vl. Marinko Krišto Busovača
49 Građevinski obrt EURO-ESTRICH vl. Ružnić Rafael Cazin
50 Građevinski obrt RUJNICA vl. Dizdarević Adil Cazin
51 Obrtnička djelatnost-Pekara KABIL 3 vl. Kabil Muharem Tuzla
52 PAL-MA-NI Lukavac
53 Prometno društvo MT-SAN Žepče
54 MADENA-M Čitluk
55 Poljoprivredna djelatnost vl. Baltić Semka Bužim
56 Obrt za proizvodnju stolarije ČATAKOVIĆ-S vl. Čataković Sabahudin Cazin
57 Obrtu srodna poljoprivredna djelatnost VELSAZ vl. Velić Senija Bosanska Krupa
58 Obrtu srodna djelatnost-domaća radinost ŠUMSKI DAR vl. Mašić Timka Bosanska Krupa
59 Obrtnička djelatnost Domaća radinost PAŠIMA vl. Ramić Pašima Bosanska Krupa
60 Obrtu srodna poljoprivredna djelatnost PČELARSTVO vl. Hasanagić Elvir Bosanska Krupa
61 Farma BRKIĆ vl. Brkić Ferid Ključ
62 Poljoprivredna djelatnost KRANTIĆ vl. Krantić Emir Ključ
63 Poljoprivredna djelatnost BRENDO vl. Mujkić Hamdija Ključ
64 FARMA BOTONJIĆ vl. Botonjić Hidajet Ključ
65 Farma HARAMBAŠIĆ vl. Harambašić Asmir Ključ
66 Obrtu srodna djelatnost ĆERENIĆ vl. Ćerenić Nijaz Ključ
67 Farma CRNOLIĆ vl. Crnolić Ahmet Ključ
68 Obrt ULTRA-X vl. Mujkić Jasminka Velika Kladuša
69 Obrt stolarska radnja MUSTEDANAGIĆ vl. Mustedanagić Vesmin Velika Kladuša
70 Srodna poljoprivredna djelatnost AZRA PROMET vl. Nuhanović Zuhdija Velika Kladuša
71 Farma SAFEE vl. Seferović Fikret Sanski Most
72 Društvo braća Hukanović Sanski Most
73 FARMA DELIĆ vl. Delić Besim Sanski Most
74 Obrtu srodna djelatnost Pčelarstvo Cepić vl. Cepić Fikreta Bosanski Petrovac
75 Suvenirnica MEVIĆ vl. Mević Mirsad Bosanski Petrovac
76 Ortopedska obrtnička radnja ORTOPEDIJA POSAVINA vl. Katarina Car Orašje


Projekt br.8: Subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite

1 GRAND 99 Travnik
2 MIP Mostar
3 KOFIX Ključ

Napomena: Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta zadržava pravo da sa ove preliminarne rang liste briše pravna i fizička lica, za koja se naknadno utvrdi da je učinjen eventualni propust prilikom sačinjavanja ove rang liste. Sve pravne i fizičke osobe kao konačni korisnici poticajnih sredstava biti će naknadno obaviješteni o mjestu i vremenu potpisivanja Ugovora o utrošku poticajnih financijskih sredstava.
Sukladno stavku 4. članka 12. Pravilnika o postupcima u provedbi programa razvoja malog gospodarstva ("Službene novine Federacije BiH", broj 74/11), podnosioci prijava čija imena nisu objavljena u predloženim rang listama korisnika grant sredstava mogu uložiti prigovor u roku od 7 dana od dana objave ovih rezultata u „Službenim novinama Federacije BiH“, radi provjere činjenica i objektivnosti ocjene prijava. Prigovori se podnose na adresu: Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, Mostar, ulica dr. Ante Starčevića bb /hotel „ERO“/, sa naznakom „Prigovor na rezultate Javnog natječaja“.

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Kapital