Revizorski izvještaj za 2015. pokazao slab sustav finansijskog upravljanja

06.08.2016. 08:13 / Izvor: Fena
Revizorski izvještaj za 2015. pokazao slab sustav finansijskog upravljanja

U državnim institucijama prisutno je odsustvo realizacije brojnih sistemskih preporuka revizije i zaključaka Parlamentarne skupštine BiH.

Najvažniji nalazi Godišnjeg izvještaja Ureda za reviziju institucija BiH za prošlu godinu, kojim su obuhvaćena 74 korisnika proračuna, su: neopravdano usvajanje Zakona o proračunu institucija BiH, neprovođenje odluka Ustavnog suda, slabost sustava finansijskog upravljanja i kontrole te interne revizije, neusvajanje računovodstvenih standarda za javni sektor, kao i neusklađenost sistematizacija i kokursne procedure pri zapošljavanju.

To je jučer rečeno na pres-konferenciji Ureda za reviziju institucija BiH, na kojoj je glavni revizor Dragan Vrankić kazao da je revizija izvršenja proračuna dobila mišljenje s rezervom uz skretanje pozornosti, a dato je 90 preporuka.

"Zakon o proračunu za 2016. godinu donesen je tek u maju, te je pitanje kako se mogu donijeti planovi i programi", naveo je Vrankić i potcrtao da za taj dio nije samo odgovorno Ministarstvo financija i trezora.

Kao problem naveo je i  izvršenje sudskih presuda protiv države, govoreći da je u prošloj godini bilo planirano „tri miliona KM za izvršavanje sudskih presuda, a faktični je realizirano više od 8,2 miliona KM, što je 150 posto više od plana“.

"Na sudske sporove od 2010. do 2015. godine potrošena su 24,3 miliona KM, što je vezano za radno-pravne odnose i odnose institucija i poreznih obveznika", rekao je zamjenik glavnog revizora Ranko Krsman.

U državnim institucijama prisutno je odsustvo realizacije brojnih sistemskih preporuka revizije i zaključaka Parlamentarne skupštine BiH, odnosno nema međusobne saradnje i adekvatne analize uzroka.

"Sistemske preporuke ukazuju na zakonske slabosti u pojedinim rješenjima", kaže Krsman.

Ukazao je na pitanje policijskog dodatka – donošenje provedbenih akata kojima bi se regulirala i osigurala isplata dodatka na zakonit način.

Podzakonski akti u skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama u institucijama BiH, naglasio je Krsman, nisu usaglašeni sa ostalim zakonima koji imaju karakter legs specialis.

Također, nadležna tijela nisu donijela bilo kakav akt kojim bi se preciznije uredila problematika isteka mandata izabranim i imenovanim osobama, te postupanje relevantnih faktora prema tom aktu.

Pri zapošljavanju u javnim institucijama uočeno je da nema transparentnosti i da se ne poštivaju pravilnici o unutarnjoj organizaciji.

"Stepen realizacije preporuka je na niskom nivou. Za više od 47 posto datih preporuka nisu preuzete aktivnosti na realizaciji, za 45 posto djelimično, a tek osam posto ih je provedeno u potpunosti. Realizirane preporuke odnose se na izvještaje o privlačenju stranih investicija i o efikasnost  rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije", izjavio je zamjenik glavnog revizora Jasmin Pilica.

Najavljeno je da će fokus naredne finansijske revizije i revizije učinka biti javne nabavke, za šta se u proračunu institucija BiH izdvaja od 200 do 250 miliona KM. Revidiranjem državnih insitucija utvrđene su nepravilnosti i nezakonitosti u pripremi i planiranju javnih nabavki i da se pri tenderskim procedurama narušavaju transparentnost i favoriziraju određeni ponuđivači.

Ustanovljeno je i to da borba protiv korupcije i kriminala nema aktivnog procesa osim formalno usvojenih dokumenata.  

Glavni revizor Vrankić poručio je da znatno više treba raditi na sustavu kapitalnih ulaganja, jer svake godine imamo od 150 do 200 miliona KM nerealiziranih kapitalnih ulaganja u državnom proračunu.

"Ove godine je to oko 160 miliona KM. Grijeh je ne potrošiti ono što je planirano", zaključio je Vrankić povodom zavrešetka revizije finansijskog poslovanja institucija za 2015. godinu i izvršenja proračuna institucija BiH za 2015. godinu.

Institucije koje su za svoje poslovanje dobile mišljenje s rezervom uz skretanje pozornosti i mišljenje s rezervom u ukupnom izvršenju revidiranog proračuna institucija BiH sudjeluju sa 53,28 posto.

Od 74 revidirane institucije, pozitivno mišljenje dobilo je 27, pozitivno uz skretanje pozornosti 40, mišljenje sa rezervom jedna institucija, mišljenje sa rezervom uz skretanje pozornosti pet institucija, a uzdržavanje od mišljenja pripalo je za  jednu instituciju.  

Mišljenje s rezervom uz skretanje pozornosti dobile su sljedeće institucije: Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, Ministarstvo odbrane BiH, Ministarstvo vanjskih poslova BiH, Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost, Uprava za neizravno oporezivanje BiH i Agencija za identifikacione isprave, evidenciju i razmjenu podataka.

 

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Kapital