Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ostvarivanju novčanih podsticaja

28.10.2020. 07:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ostvarivanju novčanih podsticaja

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela

 

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 107 28.10.2020.

 

Na osnovu člana 8. stav 2. i člana 11. Zakona o osigura- nju i usmjeravanju sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede i sela (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 43/02 i 106/09), člana 26. stav 2. Zakona o poljoprivredi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 70/06, 20/07, 86/07 i 71/09) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede d o n o s i

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA NOVČANIH PODSTICAJA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I SELA

 

Član 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 7/20, 24/20, 33/20, 55/20, 78/20 i 90/20) u članu 73. u stavu 1. u tački 3) poslije riječi: “u ruralnom području” dodaju se zarez i nova tačka 4), koja glasi:

“4) pojave elementarne nepogode koja je prouzrokovala štete na prinosima poljoprivrednih kultura u obimu jednakom ili većem od 30%”.

Stav 2. mijenja se i glasi:

“(2) Za namjene iz stava 1. t. 1) i 4) ovog člana visina novčanih sredstava podsticaja određuje se na osnovu dostavljenog izvještaja o nastaloj šteti, sa navedenim iznosom procijenjene štete odgovarajuće komisije ili nadležne insti- tucije (općinska komisija, MUP, civilna zaštita i drugo) ili rješenja fitosanitarnog inspektora sa fotografijama nastale štete, i to u iznosu od 30% od procijenjene štete za štete iz stava 1. tačka 1) ovog člana i ne može biti veća od 5.000 KM za fizička lica i 10.000 KM za poslovne subjekte, odnosno u iznosu do 10% od procijenjene štete za štete iz stava 1. tačka 4) ovog člana i ne može biti veća od 10.000 KM za fizička lica i 70.000 KM za poslovne subjekte.”.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 12.03-330-3503/20
21. oktobra 2020. godine

Banjaluka

Ministar,

Dr. Boris Pašalić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.