Pravilnik o izmjenama Pravilnika o raspodjeli sredstava u oblasti veterinarstva

24.11.2020. 11:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o raspodjeli sredstava u oblasti veterinarstva

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu raspodjele sredstava - subvencije nefinansijskim subjektima u oblasti veterinarstva

 

Službeni glasnik Republike Srpske - Broj 116 24.11.2020. 

 

Na osnovu člana 5. stav 3. i člana 14. stav 3. Zako- na o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2020. godinu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 112/19) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), a u vezi sa tačkom III. Odluke o davanju saglasnosti na raspored sredstava - subvencije nefinansijskim subjektima u oblasti veterinarstva (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 30/20), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede d o n o s i

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU RASPODJELE SREDSTAVA - SUBVENCIJE NEFINANSIJSKIM SUBJEKTIMA U OBLASTI VETERINARSTVA

 

Član 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu raspodjele sredstava - subvencije nefinansijskim subjektima u oblasti veterinarstva (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 62/20) u članu 5. u stavu 6. riječi: “1. decembra” zamjenjuju se riječima: “31. decembra”.

U stavu 7. riječi: “31. decembra tekuće godine” zamjenjuju se riječima: “28. februara naredne godine”.

Član 2.

U članu 6. u stavu 7. riječi: “31. decembra tekuće godine” zamjenjuju se riječima: “28. februara naredne godine”.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 12.05-335-1009/20
19. novembra 2020. godine

 

Ministar, Banjaluka

Dr. Boris Pašalić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.