Izmjena Pravilnika o načinu ostvarivanja podrške poljoprivrednim proizvođačima

02.12.2022. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
proizvođači

pravilnik o izmjeni pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja podrške poljoprivrednim proizvođačima u uslovima izazvanim pandemijom virusa korona

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 119, 02.12.2022.

 

Na osnovu člana 26. st. 1. i 2. Zakona o poljoprivredi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 70/06, 20/07, 86/07 i 71/09) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 115/18, 111/21, 15/22 i 56/22), a u vezi sa Zaključkom Upravnog odbora Kompenzacionog fonda, broj: 04.KF-414-42/22, od 4. marta 2022. godine, ministar poljoprivrede, šumarstva ivodoprivrede donosi

 

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANjA PODRŠKE POLjOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA U USLOVIMA IZAZVANIM PANDEMIJOM VIRUSA KORONA

Član 1.

U Pravilniku o uslovima i načinu ostvarivanja podrške poljoprivrednim proizvođačima u uslovima izazvanim pandemijom virusa korona (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 22/22, 30/22 i 83/22) u članu 11a. u stavu 6. riječi: “30. novembra” zamjenjuju se riječima: “31. decembra”.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 12.01-052-8001/22

24. novembra 2022. godine

Banjaluka

 

Ministar,

Dr Boris Pašalić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.