Dopuna Pravilnika o načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela

15.12.2022. 12:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
selo

Pravilnik o dopunama Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 119, 02.12.2022.

 

Na osnovu člana 8. stav 2. i člana 11. Zakona o obezbjeđenju i usmjeravanju sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede i sela (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 43/02 i 106/09), člana 26. stav 2. Zakona o poljoprivredi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 70/06, 20/07, 86/07 i 71/09) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 115/18, 111/21, 15/22 i 56/22), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANjA NOVČANIH PODSTICAJA ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE I SELA

Član 1.

U Pravilniku o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 4/22, 15/22, 23/22, 27/22, 60/22, 77/22, 81/22 i 98/22) u članu 16. u stavu 4. poslije riječi: “prethodni mjesec,” dodaju se riječi: “a najkasnije do 10. decembra,”.

Član 2.

U članu 52. poslije stava 5. dodaju se novi st. 6, 7, 8. i 9, koji glase:

“(6) Pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana udruženja čiji članovi posjeduju izvorne i zaštićene rase domaćih životinja ostvaruju na osnovu zahtjeva koji podnose Agenciji i uz koji prilažu:

1) ugovor sa naučnoistraživačkom institucijom o sprovođenju aktivnosti zaštite izvornih i zaštićenih rasa,

2) saglasnost Ministarstva na planirane aktivnosti zaštite izvornih i zaštićenih rasa.

(7) Maksimalni iznos sredstava koje udruženje može ostvariti za podsticaj iz stava 1. ovog člana u tekućoj godini je 10.000 KM.

(8) Zahtjev za ovu vrstu podsticaja udruženja podnose najkasnije do 15. decembra tekuće godine.

(9) Udruženje je dužno Ministarstvu i Agenciji do- staviti izvještaj o sprovedenim aktivnostima u roku od 90 dana od dana uplate sredstava na račun korisnika”.

Dosadašnji st. 6, 7, 8, 9. i 10. postaju st. 10, 11, 12, 13. i 14.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 12.01-052-8031/22

25. novembra 2022. godine

Banjaluka

 

Ministar,

Dr Boris Pašalić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.