Izmjene odluke o utvrđivanju obaveznih rezervi i utvrđivanju naknade na iznos rezerve

16.12.2022. 14:45 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
rezerve

Odluka o izmjeni odluke o utvrđivanju i održavanju obaveznih rezervi i utvrđivanju naknade na iznos rezerve

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 125, 16.12.2022.

 

Na osnovu člana 7. tačka b) i člana 36. Zakona o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 1/97, 29/02, 8/03, 13/03, 14/03, 9/05, 76/06 i 32/07), Upravni odbor Centralne banke Bosne i Hercegovine, na 15. sjednici, održanoj 28.11.2022.godine, donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANjU I ODRŽAVANjU OBAVEZNIH REZERVI I UTVRĐIVANjU NAKNADE NA IZNOS REZERVE

 

Član 1.

U Odluci o utvrđivanju i održavanju obaveznih rezervi i utvrđivanju naknade na iznos rezerve (“Službeni glasnik BiH”, br. 70/21 i 53/22) član 7. mijenja se i glasi:

“Član 7.

Centralna banka na računu rezervi banke u obračunskom periodu:

a) na sredstva obavezne rezerve po osnovu osnovice u domaćoj valuti, KM - obračunava naknadu po stopi od 25 baznih poena,

b) na sredstva obavezne rezerve po osnovu osnovice u stranim valutama i u domaćoj valuti sa valutnom klauzulom - obračunava naknadu po stopi od 10 baznih poena,

c) na sredstva iznad obavezne rezerve - obračunava naknadu po nultoj stopi”.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”, a primjenjuje se od 1.1.2023. godine.

Član 3.

Ova odluka će se objaviti u “Službenom glasniku Republike Srpske”, “Službenim novinama Federacije BiH” i “Slu- žbenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine”.

 

Predsjedavajući Upravnog odbora Centralne banke BiH, guverner,

Dr Senad Softić, s.r.

 

Broj: UV-122-01-1-2029-13/22 2

8. novembra 2022. godine Sarajevo

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.