Trgovanje hartijama

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o trgovanju hartijama od vrijednosti

13.02.2023. 10:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
hartije

U Pravilniku o trgovanju hartijama od vrijednosti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 33/22) u članu 6. stav (4) briše se tekst: “uz nalog za prijenos prava vlasništva na hartijama od vrijednosti koje su predmet blok transakcije

Službeni glasnik RS, broj 13, 13.03.2023. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (5), člana 254. stav (3) i člana  260. stav (1) tačka a) Zakona o tržištu hartija od vrijednosti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 92/06, 34/09,  30/12, 59/13, 108/13, 4/17, 63/21, 11/22 i 63/22), Komisija  za hartije od vrijednosti Republike Srpske, na sjednici održanoj 31.1.2023. godine, donijela je

 

P R AV I L N I K

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O TRGOVANJU HARTIJAMA

OD VRIJEDNOSTI

 

Član 1.

U Pravilniku o trgovanju hartijama od vrijednosti  (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 33/22) u članu  6. stav (4) briše se tekst: “uz nalog za prijenos prava vlasništva na hartijama od vrijednosti koje su predmet blok  transakcije”.

 

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu u roku od osam dana od  dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Predsjednik Komisije za hartije od vrijednosti RS,

Ognjen Mihajlović, s.r.

 

Broj: 01-11-CXLVI-64/23

Banja Luka 31. januara 2023. godine

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.