Poljoprivredna proizvodnja

Pravilnik o načinima i uslovima novčanih podsticaja za kapitalne poljoprivredne investicje

01.03.2023. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
poljoprivreda

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti za ostvarivanje prava na novčane podsticaje za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji, postupak za njihovo ostvarivanje, vrsta, visina i način isplate novčanih podsticaja, obaveze korisnika podsticaja nakon njihovog primanja, rokovi, kao i potrebna dokumentacija i obrasci.

Službeni glasnik rs, broj 20, 01.03.2023.

 

Na osnovu člana 8. stav 2. i člana 11. Zakona o obezbjeđenju i usmjeravanju sredstava za podsticanje razvoja  poljoprivrede i sela (“Službeni glasnik Republike Srpske”,  br. 43/02 i 106/09), člana 26. stav 2. Zakona o poljoprivredi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 70/06, 20/07,  86/07 i 71/09) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi  (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 115/18, 111/21,  15/22, 56/22 i 132/22), a u vezi sa članom 6. stav 3. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja  za razvoj poljoprivrede i sela (“Službeni glasnik Republike  Srpske”, broj 11/23), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

 

P R AV I L N I K

O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA NOVČANIH

PODSTICAJA ZA KAPITALNE INVESTICIJE U

POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI U 2023. GODINI

 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti za ostvarivanje  prava na novčane podsticaje za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji, postupak za njihovo ostvarivanje,  vrsta, visina i način isplate novčanih podsticaja, obaveze  korisnika podsticaja nakon njihovog primanja, rokovi, kao i  potrebna dokumentacija i obrasci.

 

Član 2.

(1) Pravo na novčane podsticaje za kapitalne investicije  u poljoprivrednoj proizvodnji mogu da ostvare fi zička lica,  preduzetnici i pravna lica (u daljem tekstu: korisnik podsticaja) sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Republici Srpskoj, koja obavljaju poljoprivrednu proizvodnju na teritoriji

Republike Srpske i koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: RPG) kao komercijalna ili  kao nekomercijalna gazdinstva, kao i drugi subjekti u skladu  sa članom 26. Zakona o poljoprivredi, koji su upisani u Registar korisnika podsticajnih sredstava.

(2) Novčani podsticaji za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji dodjeljuju se korisnicima podsticaja  na osnovu javnog poziva, koji raspisuje Agencija za agrarna  plaćanja (u daljem tekstu: Agencija).

(3) Javni poziv iz stava 2. ovog člana objavljuje se u jednom od dnevnih listova koji se distribuiraju na cijeloj teritoriji Republike Srpske, kao i na internet stranici Ministarstva  poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu:  Ministarstvo) i Agencije.

(4) Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objave i obavezno sadrži: predmet javnog poziva, lica koja mogu biti  učesnici javnog poziva, uvjete koje je korisnik sredstava  obavezan da ispuni, visinu sredstava koja se dodjeljuju, potrebnu dokumentaciju, rok za dostavljanje prijava, postupak  za dodjelu sredstava i obaveze korisnika nakon dobivanja  sredstava.

 

Član 3.

(1) Pravo na podsticajna sredstva, u skladu sa ovim pravilnikom, ne mogu ostvariti korisnici podsticaja:

1) koji imaju pasivan status, u skladu sa članom 17. Uredbe o upisu u RPG i Registar korisnika podsticajnih sredstava,

2) koji u trenutku zatvaranja javnog poziva nisu u RPG-u

izvršili redovno godišnje ažuriranje podataka (prijavu podataka o načinu korištenja zemljišta i trenutnom stanju stočnog  fonda),

3) porodična poljoprivredna gazdinstva čiji nosilac nije    prijavio Poreskoj upravi Republike Srpske obavezu doprinosa za 2022. godinu, a u skladu sa     propisima o doprinosima,

4) koji nisu izmirili obaveze po osnovu naknade za protivgradnu zaštitu za 2022. godinu, a u skladu sa propisima o  protivgradnoj zaštiti,

5) koji u zahtjevu za podsticajna sredstva za bilo koju

podsticajnu mjeru propisanu ovim pravilnikom ili Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela daju neistinite podatke,

6) poljoprivredne zadruge sa negativnim zadružnim revizorskim izvještajem i koje nisu postupile po mjerama i  preporukama zadružnog revizora utvrđenim u revizorskom  izvještaju.

(2) Podatke iz stava 1. t. 3) i 4) ovog člana Agencija pribavlja po službenoj dužnosti

 

Kompletan Pravilnik se nalazi u attachment-u

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
10-23.pdf
TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.