Pravilnik

Izmjene i dopune Pravilnika o izvještavanju i objavi informacija o poslovanju sa hartijama

16.03.2023. 11:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
hartije

U Pravilniku o izvještavanju i objavi informacija o poslovanju sa hartijama od vrijednosti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 123/08 i 29/09) u članku 2. stavak (1) riječi: “kastodi banke” brišu se.

Službeni glasnik broj 25, 16.03.2023. godine

 

Na osnovu članka 254. stavak (3) i članka 260. točka a)  Zakona o tržištu hartija od vrijednosti (“Službeni glasnik  Republike Srpske”, br. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13,  4/17, 63/21, 11/22 i 63/22), Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske, na sjednici održanoj 3.3.2023. godine,  donijela je

 

P R AV I L N I K

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O

IZVJEŠTAVANJU I OBJAVI INFORMACIJA O POSLOVANJU

SA HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI

 

Članak 1.

U Pravilniku o izvještavanju i objavi informacija o poslovanju sa hartijama od vrijednosti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 123/08 i 29/09) u članku 2. stavak (1)  riječi: “kastodi banke” brišu se.

 

Članak 2.

U članku 3. stavak (3) mijenja se i glasi:

“(3) Drugi izrazi i termini korišteni u ovom pravilniku

imaju značenja utvrđena zakonima kojima se uređuje upotreba elektronskog dokumenta i elektronskog potpisa”.

 

Članak 3.

U članku 5. riječi: “najmanje dva puta godišnje” zamjenjuju se riječima: “uz godišnje fi nancijske izvještaje

 

Kompletan tekst Pravilnika se nalazi u attachment-u

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
8-9.pdf

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.