Izmjena i dopuna

Pravilnik o nadzoru nad učesnicima na tržištu hartija od vrijednosti

16.03.2023. 12:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
hartije

U Pravilniku o nadzoru nad učesnicima na tržištu hartija od vrijednosti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 98/14 i 77/17) u članku 1. poslije riječi: “fondovima” briše se slovo: “i” i dodaje zarez, a poslije riječi: “društava” briše se točka i dodaju riječi: “i poslovanje društava za faktoring”.

Službeni glasnik broj 25, 16.03.2023. godine

 

Na osnovu članka 254. stavak (3) i članka 260. točka a)  Zakona o tržištu hartija od vrijednosti (“Službeni glasnik  Republike Srpske”, br. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13,  4/17, 63/21, 11/22 i 63/22), Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske, na sjednici održanoj 3.3.2023. godine, donijela je

 

P R AV I L N I K

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NADZORU

NAD UČESNICIMA NA TRŽIŠTU HARTIJA OD

VRIJEDNOSTI

 

Članak 1.

U Pravilniku o nadzoru nad učesnicima na tržištu hartija od vrijednosti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br.  98/14 i 77/17) u članku 1. poslije riječi: “fondovima” briše  se slovo: “i” i dodaje zarez, a poslije riječi: “društava” briše  se točka i dodaju riječi: “i poslovanje društava za faktoring”.

 

Članak 2.

(1) U članku 2. poslije stavka (2) dodaje se novi stavak

(3), koji glasi:

“(3) Pored učesnika na tržištu hartija od vrijednosti iz  stavka (1) ovoga članka, nadzoru Komisije podliježu i društva za faktoring i pružatelji usluga povezanih sa virtuelnim  valutama”.

(2) Dosadašnji stavak (3) postaje stavak (4).

 

Kompletan tekst Pravilnika se nalazi u attachment-u

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
9-10.pdf
TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.