PROMJENe PRAVNE FORME AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Pravilnik o uvjetima i postupku pretvaranja zatvorenog akcionarskog društva u otvoreno

27.03.2023. 12:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
people

Ovim pravilnikom uređuju se uvjeti i postupak odobravanja pretvaranja zatvorenog akcionarskog društva u otvoreno akcionarsko društvo, otvorenog akcionarskog društva u zatvoreno akcionarsko društvo i promjena pravne forme iz otvorenog akcionarskog društva u drugu pravnu formu.

Službeni glasnik RS, broj 29, 27.03.2023. godine

 

Na osnovu člana 254. stav (3) i člana 260. stav (1) tačka  a) Zakona o tržištu hartija od vrijednosti (“Službeni glasnik  Republike Srpske”, br. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13,  4/17, 63/21, 11/22 i 63/22), u vezi sa članom 189. stav (3),  članom 191a. stav (4) i članom 421. stav (5) Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik Republike Srpske”,  br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23), Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske, na sjednici  održanoj 9.3.2023. godine, donijela je

 

P R AV I L N I K

O UVJETIMA I POSTUPKU PRETVARANJA ZATVORENOG

AKCIONARSKOG DRUŠTVA U OTVORENO, ODNOSNO

OTVORENOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA U ZATVORENO I

PROMJENI PRAVNE FORME AKCIONARSKOG DRUŠTVA

 

I. OSNOVNE ODREDBE

 

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuju se uvjeti i postupak odobravanja pretvaranja zatvorenog akcionarskog društva u otvoreno akcionarsko društvo, otvorenog akcionarskog društva u zatvoreno akcionarsko društvo i promjena pravne forme iz otvorenog akcionarskog društva u drugu pravnu formu.

 

Član 2.

(1) Otvoreno akcionarsko društvo u smislu ovog pravilnika je društvo čijim se akcijama javno trguje u skladu sa  Zakonom o tržištu hartija od vrijednosti (u daljem tekstu:  Zakon) i akcionarsko društvo čiji osnivači učine javni poziv  za upis i uplatu akcija u vrijeme osnivanja društva, odnosno  ako takav poziv učini društvo nakon osnivanja.

(2) Zatvoreno akcionarsko društvo je društvo čije se akcije izdaju samo njegovim osnivačima ili ograničenom broju  drugih lica, u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnivanje  i poslovanje privrednih društava.

II. PRETVARANJE ZATVORENOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA U OTVORENO AKCIONARSKO

DRUŠTVO

 

Kompletan Pravilnik se nalazi u attachment-u

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
29-31.pdf

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.