Izmjena pravilnika

Norme kvaliteta, pakiranje, plombiranje i deklarisanje sadnog materijala

19.09.2023. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
sje

U Pravilniku o normama kvaliteta, pakiranju, plombiranju i deklarisanju sadnog materijala

Službeni glasnik RS, broj 82, 19.09.2023. godine

 

Na osnovu člana 13. stav 3. Zakona o sadnom materijalu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 37/09 i 117/11) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 115/18, 111/21, 15/22, 56/22 i 132/22), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede d o n o s i

 

P R AV I L N I K

O IZMJENI PRAVILNIKA O NORMAMA KVALITETA,

PAKIRANJU, PLOMBIRANJU I DEKLARISANJU

SADNOG MATERIJALA

 

Član 1.

U Pravilniku o normama kvaliteta, pakiranju, plombiranju i deklarisanju sadnog materijala (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 21/17) član 10. mijenja se i glasi:

“(1) Štampanje i izdavanje etiketa svih kategorija sadnog materijala, osim predosnovnog, vrši ovlašćeno pravno lice koje ispunjava uvjete u pogledu stručnog kadra, prostora, uređaja i opreme.

(2) Ovlašćeno pravno lice ispunjava uvjete iz stava 1. ovog člana ako ima najmanje jednog zaposlenog diplomiranog inženjera poljoprivrede (smjer voćarsko-vinogradarski, hortikultura, zaštita bilja ili opći smjer) i ako u pogledu prostora, uređaja i opreme ima:

1) prostor za skladištenje etiketa;

2) opremu za štampanje etiketa koja po svom kapacitetu može pravovremeno odštampati potreban broj etiketa, i to:

1. štampač etiketa (kopirni uređaj),

2. printer modul,

3. povezni modul,

4. digitalni programski nož za papir,

5. termalni štampač,

6. integralni namatač etiketa,

7. PC računar.

(3) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) objavljuje na svojoj internet stranici javni poziv za prijavu zainteresiranih lica iz stava 1. ovog člana za štampanje i izdavanje etiketa.

(4) Pravna lica koja ispunjavaju uslove iz stava 2. ovog člana podnose Ministarstvu prijavu na javni poziv, uz koju dostavljaju dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenost uvjeta iz javnog poziva.

(5) Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: ministar) imenuje komisiju, koja na osnovu dostavljenih prijava i dokumentacije utvrđuje ispunjenost uvjeta iz stava 2. ovog člana.

(6) Nepotpune, nepravovremene i neuredne prijave pravnih lica koje ne ispunjavaju uvjete javnog poziva komisij neće uzeti u razmatranje.

(7) Na osnovu odluke komisije iz stava 5. ovog člana, ministar donosi rješenje kojim ovlašćuje pravno lice za štampanje i izdavanje etiketa svih kategorija sadnog materijala, osim predosnovnog.

(8) Rješenje iz stava 7. ovog člana izdaje se na period od tri godine”.

 

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 12.03.3-330-3229/23

Banjaluka 15. septembra 2023. godine

 

Ministar,

Dr. Savo Minić, s.r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.