Dopuna pravilnika o ostvarivanju prava

Pravilnik o dopuni pravilnika o uvjetima za ostvarivanje prava na naknadu štete

09.10.2023. 12:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
pravilnik

Pravo na sredstva za nabavku vakcina protiv klasične kuge svinja u svrhu provođenja vakcinacije...

Službeni glasnik 90/2023

 

Na osnovu člana 58. stav 8. Zakona o veterinarstvu u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 75/17) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 115/18, 111/21, 15/22, 56/22 i 132/22), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede d o n o s i

 

P R AV I L N I K

O DOPUNI PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA OSTVARIVANJE

PRAVA NA NAKNADU ŠTETE

 

Član 1.

U Pravilniku o uvjetima za ostvarivanje prava na naknadu štete (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 49/20, 48/21 i 89/22) poslije člana 5a. dodaje se novi član 5b, koji glasi:“Član 5b.

(1) Pravo na sredstva za nabavku vakcina protiv klasične kuge svinja u svrhu provođenja vakcinacije i stvaranja imu niteta na bolest ostvaruje referentna veterinarska laboratorija koja izvrši nabavku vakcina i Ministarstvu podnese zahtjev, sačinjen na Obrascu 5, koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio, i uz koji prilaže:

1) izjavu direktora o izvršenoj nabavci vakcine,

2) ugovor zaključen između referentne veterinarske laboratorije i dobavljača nakon provedene nabavke,

3) fakturu o izvršenoj nabavci vakcine,

4) izvještaj o nabavci vakcine.

(2) Referentna veterinarska laboratorija, u slučaju izbijanja bolesti, distribuciju vakcina prema ovlašćenim veterinarskim organizacijama provodi prema planu distribucije, koji donosi Ministarstvo, u skladu sa propisom koji uređuje oblast sprečavanja i širenja pojedinih bolesti životinja.

(3) Nabavljena vakcina čuva se prema preporuci proizvođača u prostorijama referentne veterinarske laboratorije.

(4) Prilikom preuzimanja vakcine u referentnoj veterinarskoj laboratoriji veterinarska organizacija potpisuje izjavu o preuzimanju vakcine, sačinjenu na Obrascu 5a, koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika.

(5) Dokaz o utrošenoj vakcini je potvrda o vakcinaciji koju ovlašćena veterinarska organizacija štampa direktno iz VIS RS i dostavlja je referentnoj laboratoriji do petog u mjesecu za prethodni mjesec.

(6) Zahtjev za isplatu sredstava za nabavku vakcine podnosi se nakon završenog postupka nabavke, a najkasnije do 15. decembra tekuće godine.

(7) Referentna veterinarska laboratorija dostavlja Ministarstvu izvještaj o distribuciji vakcina registriranim veterinarskim organizacijama, uz koji prilaže popunjen Obrazac 5a. i potvrdu o vakcinaciji, najkasnije do 31. decembra tekuće godine.

(8) Maksimalni iznos sredstava koji korisnik može ostvariti za ovu namjenu u tekućoj godini je do 30.000 KM”.

 

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 12.05-335-1217/23

6. oktobra 2023. godine Ministar,

Banjaluka Dr. Savo Minić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.