Pravlink o stavljanju van snage pravilnika

Pravilnik o ulaganjima otvorenih investicionih fondova rizičnog kapitala

25.01.2024. 13:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
pravilnik

Pravlink o stavljanju van snage pravilnika o ulaganjima i ograničenjima ulaganja otvorenih investicionih fondova rizičnog kapitala s privatnom ponudom.

Na osnovu člana 254. stav 3. i člana 260. stav (1) tačka a) Zakona o tržištu hartija od vrijednosti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13, 4/17, 63/21, 11/22 i 63/22), Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske, na sjednici održanoj 28. decembra 2023. godine, d o n i j e l a j e:
 

P R AV I L N I K
O STAVLJANJU VAN SNAGE PRAVILNIKA O ULAGANJIMA
I OGRANIČENJIMA ULAGANJA OTVORENIH
INVESTICIONIH FONDOVA RIZIČNOG KAPITALA S
PRIVATNOM PONUDOM

 

Član 1.
Ovim pravilnikom stavlja se van snage Pravilnik o ulaganjima i ograničenjima ulaganja otvorenih investicionih 34 SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 8 25.1.2024. fondova rizičnog kapitala s privatnom ponudom (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 90/07).

 

Član 2.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Predsjednik

Ognjen Mihajlović, s.r
 

Broj: 01-11-CXCI-673/23
28. decembra 2023. godine
Komisije za hartije od vrijednosti RS Banja Luka

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.