Pravilnik

Pravilnik o jedinstvenom upravnom mjestu

12.04.2024. 11:53 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
upravno

Ovim pravilnikom uređuju se uslovi, kriteriji i mjerila za određivanje jedinstvenog upravnog mjesta u Federaciji Bosne i Hercegovine

Službene novine Federacije BiH, broj 23/24, 27.03.2023. godine

 

Na osnovu člana 17a. stav (4) Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/98, 48/99 i 61/22), federalni ministar pravde donosi

 

PRAVILNIK

O JEDINSTVENOM UPRAVNOM MJESTU

 

Član 1.

(Predmet Pravilnika)

Ovim pravilnikom uređuju se uslovi, kriteriji i mjerila za određivanje jedinstvenog upravnog mjesta u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), način saradnje nadležnih organa u vezi sa postupanjem i obavljanjem poslova na jedinstvenom upravnom mjestu, te druga pitanja.

 

Član 2.

(Pojam jedinstvenog upravnog mjesta)

Jedinstveno upravno mjesto jeste fizička ili elektronska lokacija, odnosno "tačka kontakta" na kome se na jednom mjestu omogućava postupanje jednog ili više organa radi ostvarivanja nekog prava stranke.

 

Član 3.

(Uspostavljanje jedinstvenog upravnog mjesta)

 (1) Jedinstveno upravno mjesto se osniva kod svih organa uprave na svim nivoima vlasti u Federaciji koji su nadležni da rješavaju u upravnom postupku o pravima i obavezama stranaka.

 (2) Dva ili više organa uprave u Federaciji bez obzira na nivo vlasti mogu uspostaviti jedinstveno upravno mjesto.

 (3) Organi mogu uspostaviti jedinstveno upravno mjesto i za više srodnih i povezanih poslova.

 

Član 4.

(Kriteriji za uspostavljanje jedinstvenog upravnog mjesta)

 

(1) Da bi se uspostavilo jedinstveno upravno mjesto, potrebno je da sprovođenje postupaka omogućava ostvarivanje odgovarajućih prava stranaka prema nadležnim organima.

 

(2) Potreba i opravdanost uspostavljanja jedinstvenog upravnog mjesta se procjenjuje na osnovu:

 

a) sagledavanja učestalosti i broja zahtjeva za pružanje usluga na mjesečnom i godišnjem nivou;

b) analize kompleksnosti upravnih postupaka;

c) analize dužine trajanja postupaka;

d) analize potreba ciljne skupine (fizičke i pravne osobe) i preferiranog načina komunikacije koja bi imala najveće koristi od uvođenja jedinstvenog upravnog mjesta.

 

(3) Pri uspostavljanju jedinstvenog upravnog mjesta posebno se uzima u obzir ostvarivanje:

a) uštede budžetskih i javnih sredstava;

b) uštede vremena i troškova za stranke u postupcima;

c) lakše pružanje informacija.

 

Kompletan tekst Pravilnika se nalazi u attachmentu

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1.htm
TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.