Izmjena Odluke o privremenim mjerama bankama za ublažavanje ekon. posljedica

Legislativa

Izmjena Odluke o privremenim mjerama bankama za ublažavanje ekon. posljedica

05.06.2020. 09:00 / Izvor: Akta.ba

 

Prijedlog

 

Na osnovu čl. 5. stav (1) tačka h) i 19. stav (1) tačka c) Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 75/17) i člana 12. stav (1) tačka d) Statuta Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 03/18), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana .2020. godine donosi

 

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O PRIVREMENIM MJERAMA KOJE BANKA

PRIMJENJUJE ZA UBLAŽAVANJE NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA

UZROKOVANIH VIRUSNIM OBOLJENJEM „COVID-19“

Član 1.

U Odluci o privremenim mjerama koje banka primjenjuje za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem „COVID-19“ („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/20), u članu 4. stav (5) mijenja se i glasi:

„(5) Prije definiranja primjerenog modaliteta, banka može klijentu odobriti moratorij sa maksimalnim rokom trajanja od dva mjeseca od dana ukidanja proglašenog stanja „Prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine“, u cilju pripreme potrebne kreditne analize i utvrđivanje primjerenog modaliteta za klijenta“.

 

Član 2.

U članu 6. stav (1) mijenja se i glasi:

„(1) Modifikacija izloženosti podrazumijeva izmjenu nekih ili svih uslova originalnog ugovora, te je banka može smatrati značajnom modifikacijom u smislu Odluke o upravljanju kreditnim rizikom kada banka prestaje priznavati originalnu stavku finansijske aktive i počinje priznavati novu stavku, ali nije u obavezi da utvrđuje da li predmetna stavka predstavlja imovinu stečenu uz umanjenje vrijednosti (POCI imovina)“.

 

Član 3.

(1) U članu 7. iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

„(2) Izuzetno, za klijente koji su raspoređeni u nivo kreditnog rizika 3 koje se nalaze u fazi oporavka u skladu sa članom 22. stav (3) tačka b) Odluke o upravljanju kreditnim rizikom i kod kojih postoji urednost u otplati u posljednja 3 mjeseca do datuma podnošenja zahtjeva, banka može odobriti moratoriji i posebne mjere.“

(2) Dosadašnji st. (2), (3), (4), (5), (6) i (7) postaju st. (3), (4), (5), (6), (7) i (8).

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.

 

Broj: U.O.- /20 

Sarajevo, .2020. godine 

 

PREDSJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

mr. sc. Ljerka Marić, dipl.ecc.  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

covid

ekonomske posljedice

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.