Odluka o dodjeli poticajnih grant sredstava za subjekte male privrede u 2019. g.

Legislativa

Odluka o dodjeli poticajnih grant sredstava za subjekte male privrede u 2019. g.

24.10.2019. 09:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo

 

Službene novine Kantona Sarajevo broj 42/19 [24.10.2019.]

Na osnovu člana 26. i 28. stav (2) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 36/14 - Novi Prečišćeni tekst 37/14 - Ispravka), člana 11. stav (3) Zakona o poticaju razvoja male privrede ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 29/15), člana 14. stav (6) Pravilnika o postupcima u provođenju Programa razvoja male privrede ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 17/16, 30/16, 42/16, 21/17 i 29/19) i Odluke o donošenju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Poticaj razvoju male privrede" za 2019. godinu, broj 07-04-19-15170- 3/19 od 14.05.2019. godine, Vlada Kantona Sarajevo, na 40. sjednici održanoj 10.10.2019. godine, donijela je

 

ODLUKU

O DODJELI POTICAJNIH GRANT SREDSTAVA ZA RAZVOJ SUBJEKATA MALE PRIVREDE U 2019. GODINI

 

I
 

Utvrđuje se lista korisnika i iznos poticajnih grant sredstava za razvoj subjekata male privrede na području Kantona Sarajevo za 2018. godinu, i to:
 

R/br.

Naziv subjekta male privrede

Obrazloženje

Iznos odobrenih sredstava (KM)


 

Program 1. - Subvencioniranje kamata po preuzetim kreditima

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 


 

Program 2. - Unaprjeđenje institucijske preduzetničke infrastrukture

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 


 

Program 3. - Poticaj u primjeni tehničkih normi i standarda kvalitete

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 


 

Program 4. - Unaprjeđenje rada udruženja obrtnika

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

 

UKUPNO:

 

 


 

Program 5. - Stari zanati - Subvencija troškova nabavke osnovnog materijala, alata i sl.

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 


 

Program 6. - Poticaj novoosnovanim - start up subjektima male privrede

 

1.

 

 

6.509,99

2.

 

 

11.265,68

3.

 

 

20.000,00

4.

 

 

20.000,00

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 


 

Program 7. - Poticaj razvoja ženskog preduzetništva

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 


 

Program 8. - Poticaj za unaprjeđenje IT preduzetništva

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 


 

Program 9. - Pružanje stručne i savjetodavne pomoći za subjekte male privrede

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 


 

Program 10. - Podrška razvoju kreativne industrije

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

UKUPNO:

 

 


 

II

 

Utvrđuje se lista korisnika koji nisu ostvarili pravo na poticajna grant sredstava za razvoj subjekata male privrede na području Kantona Sarajevo za 2019. godinu, i to:
 

R/br.

Naziv subjekta male privrede

OBRAZLOŽENJE


 

Program 1. - Subvencioniranje kamata po preuzetim kreditima

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 


 

Program 2. - Unaprjeđenje institucijske preduzetničke infrastrukture

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 


 

Program 3. - Poticaj u primjeni tehničkih normi i standarda kvalitete

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 


 

Program 5. - Stari zanati - Subvencija troškova nabavke osnovnog materijala, alata i sl.

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 


 

Program 6. - Poticaj novoosnovanim - start up subjektima male privrede

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

11.

 

 


 

Program 7. -Poticaj razvoja ženskog preduzetništva

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 


 

Program 8. -Poticaj za unaprjeđenje IT preduzetništva

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 


 

Program 9. - Pružanje stručne i savjetodavne pomoći za subjekte male privrede

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 


 

Program 10. - Podrška razvoju kreativne industrije

 

1.

 

 

2.

 

 


 

III
 

Finansijska sredstva za namjenu utvrđenu u tački I ove Odluke u ukupnom iznosu od 1.350.473,66 KM terete poziciju Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, razred 18, glava 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika IAN 041, FOND 047- "Podrška razvoju male privrede".
 

IV
 

Ovlašćuje se Ministar privrede Kantona Sarajevo da sa Korisnicima sredstava iz tačke 1 ove Odluke potpiše ugovor o korištenju poticajnih grant sredstava za 2019. godinu, osim sa onim Korisnicima za koje je Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo pokrenuo postupak kontrole utroška dodijeljenih poticajnih finansijskih sredstava po osnovu odluka Vlade Kantona Sarajevo u 2018. godini. Po okončanju ovog postupka, Ministar privrede će postupiti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo.
 

V
 

Za realizaciju Odluke zadužuju se Ministarstvo privrede i Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo.
 

VI
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".
 

Broj 02-05-35648-18/19
10. oktobra 2019. godine
Sarajevo


Premijer
Edin Forto, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

grant

poticajna sredstva

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.