Odluka o formiranju Savjetodavnog tijela za ekonomska i privredna pitanja KS

Legislativa

Odluka o formiranju Savjetodavnog tijela za ekonomska i privredna pitanja KS

25.02.2021. 08:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo

 

Službene novine Kantona Sarajevo broj 8/21 (25.2.2021.)

 

Na osnovu člana 26. i 28. stav (2) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka), Vlada Kantona Sarajevo, na Sedmoj sjednici održanoj 11.02.2021. godine, donijela je

 

ODLUKU

O FORMIRANJU SAVJETODAVNOG TIJELA ZA EKONOMSKA I PRIVREDNA PITANJA ZA STABILIZACIJU PRIVREDE I SANIRANJE POSLJEDICA PANDEMIJE KORONAVIRUSA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO


 

I
 

Formira se Savjetodavno tijelo za ekonomska i privredna pitanja za stabilizaciju privrede i saniranje posljedica pandemije koronavirusa na području Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Savjetodavno tijelo), u sljedećem sastavu:

1. Ministar Ministarstva privrede Kantona Sarajevo - Adnan Delić,

2. Predstavnik Ekonomskog fakulteta u Sarajevu - Emir Kurtić,

3. Direktor Ekonomskog instituta u Sarajevu - Muamer Halilbašić,

4. Makroekonomski analitičar - Faruk Hadžić,

5. Predsjednik Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo - Safudin Čengić,

6. Predsjednik Obrtničke komore Kantona Sarajevo - Naser Idrizagić,

7. Predstavnik IT industrije - Tatjana Vučić,

8. Predstavnica ženskih poduzetnica - Azra Atagić - Ćatović,

9. Predstavnica turističke industrije - Aida Terzić,

10. Predstavnik malih privrednika - Goran Hadžić,

11. Predstavnik prerađivačke industrije - Omar Kuštrić,

12. Predstavnica prehrambene industrije - Nermina Džafić,

13. Predstavnik poljoprivrednih proizvođača - Mesud Pinjo,

14. Predstavnik asocijacije biznis servis lidera - Kemal Babić,

15. Predstavnica Udruženja freelancera - Elena Babić.

Administrativno-tehničke poslove za potrebe Savjetodavnog tijela obavlja Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo.

 

II

 

Zadaci Savjetodavnog tijela iz tačke I ove odluke su da:

- priprema prijedloge Vladi Kantona Sarajevo za koordiniranje aktivnostima i donošenje mjera za sanaciju posljedica koronavirusa u oblasti privrede,

- analizira stanje i dosadašnje programe namijenjene podršci i razvoju privrede na području Kantona Sarajevo, te daje prijedloge za njihovo unapređenje,

- kreira inicijative u cilju poboljšanja privrednih tokova u Kantonu Sarajevo,

- prati, predlaže i pomaže usaglašavanju mjera pomoći privredi s mjerama nadležnih institucija drugih nivoa vlasti,

- priprema i izrađuje fiskalne procjene u cilju saniranja posljedica koronavirusa u oblasti privrede.

 

III

 

Članovima Savjetodavnog tijela iz tačke I ove odluke ne pripada pravo na novčanu naknadu za njihov rad u istom.
 

IV

 

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka Vlade Kantona Sarajevo, broj 02-04-8471-1.13/20 od 22.03.2020. godine, broj 02-04-9386-10.1/20 od 06.04.2020. godine i broj 02-04-23318-14/20 od 09.07.2020. godine.
 

V

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

 

 

Broj 02-04-3618-8/21
11. februara 2021. godine
Sarajevo


Premijer
Edin Forto, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike