al
Odluka o visini komunalnih taksi na području Općine Hadžići

Legislativa

Odluka o visini komunalnih taksi na području Općine Hadžići

28.12.2018. 08:00 / Izvor: Akta.ba

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

OPĆINA HADŽIĆI

- Općinsko vijeće -  

 

Na osnovu člana 3. Zakona o komunalnim taksama – Prečišćeni tekst ( „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:14/06, 34/07, 02/08 - ispravaka, 31/12 i 36/12 – ispravka, 28/18), člana 29. Zakona o lokalnoj samoupravi - Prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 22/00) i člana 24. Statuta Općine Hadžići („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 15/09, 17/12, 10/13 i 14/13 - ispravka), Općinsko vijeće Hadžići, na 22. redovnoj sjednici održanoj dana 27.12.2018. godine, d o n o s i

 

                                                        

O D L U K U

o visini komunalnih taksi na području Općine Hadžići

 

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina komunalnih taksi (u daljem tekstu: takse) po predmetima i uslugama na području Općine Hadžići u skladu sa Zakonom o komunalnim taksama Kantona Sarajevo i Zonama za određivanje komunalne takse.

 

Član 2.

I ZONA

 

I dio

Veliko i Malo polje obuhvat regulacionog plana.

 

II dio

Mostarsko raskršće granicom Općine Ilidža, skreće putem iza „Coca-Cole“ i vraća se prema magistralnom putu, granicom „Coca-Cole“, do iza prvog niza objekata, granica dalje prati prvi niz objekata uz magistralni put, iza „Terre“, iza „Maomexa“, iza „Otpada“ na imanju Zec, vraća se na M-17, ide starim putem iza kuća Rešidovića, pa se ponovo podiže iza prvog reda kuća uz magistralni put, iza ambulante do puta za Miševiće, puta kroz Malotinu, do puta za Dobrijevac, tim putem se vraća do iza škole i tom granicom se spušta do M-17, ide magistralnim putem do firme „Caparol“, ide granicom iza „Caparola“, iza „Rajza“, ulica Industrijske zone – Garovci, spušta se do potoka, ide potokom do puta kroz Garovce, presijeca taj put ide putem pored „Rajza“, ulica Garovci, obuhvata dva niza objekata iza „Rajza“, ide granicom iza firme “Senam” Garovci broj 3, zatim iza prvog niza objekata uz M-17, ulica Stari hrast i to od broja 2 do broja 14, presjeca ulicu Stari hrast, dalje ide od broja 15 do broja 1, spušta se na M-17, iza kuće ul. Hadželi broj 2, spušta se na M-17, magistralnim putem do ulice 6. mart, prolazi iza „Remontnog zavoda“, spušta se do puta za Griviće, vraća se tim putem, prolazi ispred kuće na adresi 6.mart broj 27, dalje ide ravno prema Dupovcima, obuhvata naselje Dupovci, obuhvata Kamenolom i spušta se na M-17, dalje se vraća željezničkom prugom kroz Hadžiće, Donje Hadžiće i Binježevo, skreće na mostu za Ćate, ide Zujevinom do bunkera, iza „Penny“ ul. Mostarsko raskršće i dolazi na početak.

 

II ZONA

I dio

Granicom Općine Ilidža do puta za stari kamenolom „Gabro“ i u širini od 500 m paralelno se putem vraća na početak.

 

II dio

Granica ide željezničkom prugom, na most za Ćate, put za Ćate iza „Boletusa“, nazad putem do mosta za Đapiće.

 

III dio

Granica ide od ulaza u Hadžiće, desnom stranom u širini od 500 m uz M-17 do starog puta u Kućicama do granice sa Remontnim zavodom.

 

IV dio

Od granice Remontnog zavoda do ulice Vihrica, pa se penje do ulice Vihrica, spušta se do raskršća tog puta sa putem za Drozgometvu, odatle paralelno sa putem za Drozgometvu, u širini 150 m, iza ulice Vrančići - Novo Naselje, granica dalje ide iza prvog reda kuća uz put za Drozgometvu, dalje putem Pirino vrelo, obuhvata dio u širini od 300 m uz put za Drozgometvu, iza farmi i spušta se na put za Drozgometvu pa se vraća nazad u istom smjeru, obuhvata Griviće, paralelno sa Remontnim zavodom, ide iza mezarja i spaja se sa granicom prve zone.

 

V dio

Granica ide ulicom Kasarna (Ušivak) do Ulice Igmanski put ispod Milinjače, nastavlja ulicom Igmanski put do objekta Igmanski put broj 108, nastavlja istim pravcem u dužini 300 m, spušta se dolinom do kapije „Kasarne Žunovnica“, Žunovačka broj 121, obuhvata Ribnjak, u povratku prvi red kuća uz ulicu Žunovačka, penje se putem za mezarje Grahovište, ide iza prvog reda kuća uz ulicu Stara pruga do objekta Stara pruga broj 1, spušta se na ulicu Tinohovska, paralelno željezničkom prugom do željezničke stanice.

 

VI dio

Granica ide od ulaza u Gradac, obuhvata naselje Gradac, paralelno sa magistralnim putem u širini 300-400 m, ide iza Doma u Zoviku, ul. Donji Zovik broj 22,  spušta se do magistralnog puta i paralelno sa njim ide iza prvog niza parcela do željezničke pruge, dalje ide željezničkom prugom kroz Pazarić, preko Beganove ravni do prevoja Osenik na magistralnom putu, zatim paralelno sa magistralnim putem kroz Milakovac iza prvog reda parcela do Sivica, na ulicu Suhodolska, penje se na željezničku prugu iznad Mlavice, dalje nožicom škarpe autoputa paralelno magistralnim putem do Raštelice, skretanje na stari put za Ivan, vraća se nazad paralelno sa magistralnim putem i vraća se u Tarčin iz pravca Mostara, iza Žegrepa, iza škole, u ulicu Civilnih žrtava rata, ravno do iza Silosa, ulica 27. juli, zatim ide iza prvog niza objekata do ulice Tarčin, zatim paralelno sa magistralnim putem do Kazine bare, u širini cca 200 m, obuhvata Kazinu baru i starim putem se vraća kroz Resnik, obuhvata Ribnjak u Ramićima, penje se na put za Grude i spušta na put za Karaosmanoviće, presijeca ulicu Šavničku, paralelno sa ulicom Bjelašnička, iza džamije, obuhvata dio Duba i dio Gornjeg Zovika i penje se na željezničku prugu, kojom se vraća na početak zone.

 

III ZONA

 

Obuhvata sva ostala područja na teritoriji općine Hadžići.

 

                                         Član 3.                                  

Za svaku istaknutu firmu, oznaku, obilježje ili natpis na poslovnim i drugim prostorijama, objektima i mjestima, kojima se označava da određeno pravno ili fizičko lice obavlja izvjesnu djelatnost ili zanimanje na području Općine Hadžići, utvrđuje se godišnja taksa u iznosima kako slijedi:

 

R/B

                   NAZIV

I zona

II zona

III zona

1.

Iz oblasti distribucije nafte i naftnih derivata

  4.000

3.900

3.850

2.

Iz oblasti proizvodnje prerade duhana

10.000

  9.000

  8.500

3.

Iz oblasti proizvodnje alkoholnih pića i piva

10.000

  9.000

  8.500

4.

Iz oblasti proizvodnje bezalkoholnih pića

  2.000

  1.800

  1.700

5.

Iz oblasti telekomunikacija (sjedište)

10.000

  9.000

  8.500

6.

Iz oblasti telekomunikacija (izdvojene lokacije van sjedišta)

 

  2.000

 

  1.800

 

  1.700

7.

Iz oblasti bankarstva (sjedište)

10.000

  9.000

  8500

8.

Iz oblasti bankarstva ( izdvojene lokacije izvan sjedišta, podružnice, filijale, ekspoziture )

 

  3.000

 

  2.900

 

  2.850

9.

Izdvojeni bankomati i šalteri banaka

500

450

400

10.

Iz oblasti poštanskih usluga (sjedište)

  5.000

  4.500

  4.250

11.

Iz oblasti poštanskih usluga (izdvojene lokacije)

     500

     450

     430

12.

Iz oblasti poštanskih usluga (izdvojeni šalteri)

     300

     270

     260

13.

Iz oblasti brokerskih kuća i lizinga (sjedište)

  5.000

  4.500

  4.250

14.

Iz oblasti mikrokreditnih organizacija (sjedište)

  3.000

  2.700

  2.550

15.

Iz oblasti brokerskih kuća i lizinga  (izdvojene lokacije izvan sjedišta)

 

  1.000

   

     900

 

     850

16.

Iz oblasti mikrokreditnih organizacija (izdvojene lokacije izvan sjedišta)

    

     750

   

     680

   

    640

17.

Iz oblasti osiguranja i reosiguranja i posredovanje u osiguranju i reosiguranju (sjedište)

 

 

  10.000

 

 

   9.000

 

 

  8.500

18.

Iz oblasti osiguranja i reosiguranja i posredovanje u osiguranju i reosiguranju (filijala-podružnica)

  

 

   2.000

 

 

   1.800

 

 

  1.700

19.

Iz oblasti osiguranja i reosiguranja i posredovanje u osiguranju i reosiguranju (izdvojeni šalteri)

 

 

     500

    

 

      450    

 

 

     430

 

20.

Iz oblasti igara na sreću i to:

a) lutrija, loto, sportska prognoza, TV bingo,

    (sjedište pravnog lica)                    

b) lutrija, loto, sportska prognoza, TV bingo

    (svaka druga lokacija)

c) kasino (sjedište)

d) kasino (svaka druga lokacija)

e) sportska kladionica (sjedište)

f) sportska kladionica (svaka druga lokacija)

g) tombola i bingo u zatvorenom prostoru

 

 

  15.000

 

    2.000 

  12.000

    2.000

  12.000

    2.000

    5.000

 

 

 13.500

 

    1.800

  10.800

    1.800

  10.800

    1.800

     4.500

 

 

12.750

 

   1.700

 10.200

   1.700

 10.200

   1.700

   4.250

21.

Aparati za samoposluživanje na stalnim lokacijama

 

       300

 

       270

 

      260

22.

Aparati za samoposluživanje na ostalim lokacijama

 

       200

 

       180

 

      170

23.

Iz oblasti proizvodnje i distribucije električne energije (sjedište)

 

    1.500

 

    1.350

 

   1.280

24.

Iz oblasti proizvodnje i distribucije električne energije (podružnice ili službe)

 

       500

 

        450

 

      430

25.

Iz oblasti proizvodnje električne energije u mini elektranama

 

       200

 

        180

 

      170

26.

Iz oblasti vanjske trgovine i trgovine na veliko

       200

        190

      180

27.

Tržni centri, hipermarketi i poslovni centri

    5.000

     4.500

   4.250

28.

Tržnice i pijace

500

     450

   400

29.

Iz oblasti trgovine na malo koja se obavlja u kioscima

 

       100

 

        90

 

      80

30.

Iz oblasti trgovine na malo koja se obavlja u ostalim prodajnim mjestima

 

       150

 

        140

  

      130

31.

Iz oblasti ugostiteljstva – hoteli

1.000

990

980

32.

Iz oblasti ugostiteljstva - moteli i pansioni

    800

790

780

33.

Iz oblasti ugostiteljstva – prenoćišta

500

490

480

34.

Iz oblasti ugostiteljstva – ostali objekti

       500

        450

      430

35.

Putničke agencije i renta car agencije

500

490

480

36.

U prevozu robe motornim vozilima

       100

          90

        80

37.

U prevozu putnika

       300

        270

      260

38.

U prevozu putnika taxsi automobilima

         50

         40

       30

39.

Auto kuće i auto saloni

    2.000

    1.800

  1.700

40.

Skladišta i otpadi

    1.500

    1.350

  1.280

41.

U advokatskoj djelatnosti

    1.000

        900

     800

42.

U notarskoj djelatnosti

    2.000

     1.800

  1.700

43.

Privatna zdravstvena zaštita

    1.000

        900

     800

44.

Revizorske kuće

       750

        680

     640

45.

Knjigovodstvene agencije

       500

        450

     430

46.

Agencije za posredovanje

    1.000

        900

     800

47.

Apoteke (sjedište)

    1.000

        900

     800

48.

Apoteke (izvan sjedišta)

       300

        270

     260

49.

Biljne apoteke (sjedište)

       300

        270

     260

50.

Biljne apoteke (izvan sjedišta)

       200

        180

     170

51.

Posredništvo u trgovini

500

490

480

52.

Agencije za nekretnine

500

490

480

53.

Iz oblasti građevinarstva

       500

        450

     430

54.

Samostalne obrtničke radnje

         50

          40

       30

55.

Domaća radinost i fijakeristi

25

20

15

56.

Mjenjačnice

     1.000

        900

     800

57.

Samostalni poljoprivrednici  (stočarstvo i pčelarstvo )

 

          25

        

         20

 

       15

58.

Iz oblasti ostalih nespomenutih djelatnosti

        100

       95

     90

           

Član 4.

Ako se pod jednom firmom obavlja više djelatnosti za koje je propisana različita taksa, taksa se razrezuje i plaća za djelatnost za koju je propisana najviša taksa, izuzev djelatnosti koja se, zbog prirode djelatnosti, obavlja na izdvojenom lokalitetu.

Ako je za tekuću godinu plaćena taksa, a u toku godine se promjeni sjedište ili vlasnik firme, taksa se za tu godinu ne razrezuje.

Taksa za istaknutu firmu razrezuje se i plaća u godišnjem iznosu za istaknutu firmu zatečenu na dan 01. januar godine za koju se vrši razrez, srazmjerno periodu isticanja, a za istaknutu firmu koja se ističe u toku godine, u visini koja odgovara srazmjerno vremenu isticanja firme do kraja godine.

 

Član 5.

Obveznicima takse koji obavljaju djelatnost tradicionalnih i starih zanata-obrta koji su utvrđeni u Uredbi za zaštitu tradicionalnih i starih obrta („Službene novine Federacije BiH“, br.66/09, 38/10 i 16/12) taksa se razrezuje u iznosu od 50%.

Samostalnim privrednicima koji se vode u registrima fizičkih lica, a koji obavljaju trgovinsku, ugostiteljsku i građevinsku djelatnost taksa se razrezuje u iznosu od 60% od propisane.

 

Član 6.

Za iznajmljivanje nekretnina licima koja nisu državljani Bosne i Hercegovine za jedno lice plaća se taksa u iznosu od 1,5 KM dnevno.

 

Član 7.

1. Za držanje, odnosno korištenje sredstava za igru, plaća se godišnje po jednom komadu, odnosno predmetu i aparatu taksa:

a) na bilijar stolove, flipere, automate, pikado i druga sredstva za igre gdje je dobitak isključivo u određenom broju igara...................800 KM

b) na aparate koji donose novac..............................2.000 KM

2. Pod aparatima koji donose novac podrazumijevaju se elektronski ili mehanički aparati koji tokom igre omogućavaju igraču dobitak u novcu ili žetonima koji su naplativi u novcu.

3.  Taksa za držanje sredstava za igru razrezuje se i plaća unaprijed u godišnjem iznosu za sredstva za igru zatečena na korištenju taksenog obveznika na dan 01. januara godine za koju se razrez vrši, srazmjerno periodu korištenja, odnosno periodu držanja, a za sredstva za igru koja su se počela koristiti, odnosno držati, u toku godine u visini koja odgovara srazmjerno vremenu od dana držanja do kraja godine.

 

Član 8.

Za držanje žive muzike u ugostiteljskim objektima plaća se dnevno taksa u iznosu od 100 KM.

 

Član 9.

Za isticanje plakata i panoa na javnim mjestima određenim za te namjene plaća se jednokratno taksa i to:

  a) za seriju do 100 komada                                                                         100 KM

  b) za seriju preko 100 komada                                                                     200 KM

  c) za postavljanje stalnih panoa i displaja po 1m                                            10 KM

 

Član 10.

Za korištenje slobodnih površina za kampove (šatore, prikolice, automobile), deponije materijala i drugu privremenu upotrebu plaća se dnevno taksa:

  a) za svaki šator                                                                                             2 KM

  b) za kamp prikolicu                                                                                        1 KM

  c) za automobil                                                                                              1 KM

 

Naplatu ove takse vrši lice koje upravlja slobodnim površinama.

 

Član 11.

Takse se uplaćuje na depozitni račun Općine Hadžići (vrsta prihoda 722322) i prihod je Općine.

 

Član 12.

Poduzetnici sa područja Općine Hadžići koji prvi put pokreću privrednu ili uslužnu djelatnost oslobađaju se plaćanja komunalne takse u trajanju od godinu dana.

 

Član 13.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o visini komunalnih taksi na području Općine Hadžići („ Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 02/13 i 1/14).

Član 14.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na Oglasnoj ploči zgrade Općine i bit će objavljena u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“, a primjenjivat će se počev od 01.01.2019. godine.

 

 

Broj: 01-01-2-10580/2018                                                                  

Hadžići, 27.12.2018. godine 

 

Predsjedavajući                                                          

Općinskog vijeća Hadžići

Adi Kalem

PODIJELI:

TAGOVI:

komunalne takse

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Legislativa