Pravilnik o dopunama Pravilnika o evidencijama u oblasti zapošljavanja

Legislativa

Pravilnik o dopunama Pravilnika o evidencijama u oblasti zapošljavanja

11.12.2020. 07:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

Službene novine Federacije BiH broj 90/20 (11.12.2020.) 

 

Na osnovu člana 19. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba ("Službene novine Federacije BiH", br. 55/00, 41/01, 22/05 i 9/08), federalni ministar rada i socijalne politike donosi

 

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA


 

Član 1.
 

U Pravilniku o evidencijama u oblasti zapošljavanja ("Službene novine Federacije BiH", broj 74/18), u članu 7. iza stava (9) dodaje se novi stav (10) koji glasi:

"(10) Izuzetno od stava (1) ovog člana, za vrijeme proglašenog stanja prirodne ili druge nesreće ili epidemije zarazne bolesti u Federaciji, kao i za vrijeme vanrednog stanja u Federaciji, proglašenog od strane nadležnih institucija, osobe koje su privremeno spriječene za rad u smislu propisa iz oblasti zdravstvenog osiguranja, žena za vrijeme trudnoće na osnovu potvrde nadležnog ljekara, kao i žena nakon porođaja u periodima za koje joj je utvrđeno pravo na naknadu, može se prijaviti službi za zapošljavanje elektronskim putem ili poštom, radi uvođenja u odgovarajuću evidenciju."

 

Član 2.
 

Iza člana 17. dodaje se novi član 17a. koji glasi:

"Član 17a.

(Poduzimanje aktivnosti aktivnog traženja posla elektronskim putem)

Izuzetno, za vrijeme proglašenog stanja prirodne ili druge nesreće ili epidemije zarazne bolesti u Federaciji, kao i za vrijeme vanrednog stanja u Federaciji, proglašenog od strane nadležnih institucija, aktivnosti iz čl. 12.,14.,15.,16. i 17. mogu se provoditi i elektronskim putem."

 

Član 3.
 

U članu 21. iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:

"(4) Izuzetno, za vrijeme proglašenog stanja prirodne ili druge nesreće ili epidemije zarazne bolesti u Federaciji, kao i za vrijeme vanrednog stanja u Federaciji, proglašenog od strane nadležnih institucija, aktivnosti redovnog javljanja službi za zapošljavanje nezaposlena osoba može provoditi i elektronskim putem."

 

Član 4.
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

 

Broj 03-02/1-1753/20
30. novembra 2020. godine
Sarajevo


Ministar
Vesko Drljača, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

zapošljavanje

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.