Praktična primjena Zakona o javnim nabavkama

08.10.2019. 09:49 / Izvor: Akta.ba
Praktična primjena Zakona o javnim nabavkama

Prijava na seminar se vrši dostavom prijavnog obrasca i kopije uplatnice na fax ili e-mail.

Jednodnevni seminar iz oblasti javnih nabavki namijenjen rukovodiocima, službenicima i članovima komisija za javne nabavke i ponuđačima pod nazivom:

 

PRAKTIČNA PRIMJENA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

 

Mjesto održavanja: BIHAĆ, Hotel "EMPORIUM", Dr. Irfana Ljubijankića 90

 

Datum održavanja: 18.10.2019. godine (petak)

 

Vrijeme trajanja seminara: 09:30 do 15:30

 

1.    OTVORENI POSTUPAK - KORAK PO KORAK U PRAKTIČNOM PROVOĐENJU (kako pravilno postupati prilikom pokretanja i provođenja otvorenog postupka nabavke)

2.    KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE (formiranje i rad komisije, prava i odgovornosti komisije, ovlaštenja komisije, poslovi komisije i poslovi službenika za javne nabavke)

3.    VRSTE GARANCIJA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI I DRUGI INSTRUMENTI ZAŠTITE UGOVORNIH ORGANA

4.    OKVIRNI SPORAZUM

5. PITANJA I SLUČAJEVI IZ PRAKSE I ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA SEMINARA

TEME KOJE ĆE BITI OBRAĐENE NA SEMINARU:

 

OTVORENI POSTUPAK-KORAK PO KORAK U PRAKTIČNOM PROVOĐENJU

• Priprema i provođenje otvorenog postupka

- planiranje otvorenog postupka

- priprema i objavljivanje obavješetnja o nabavci

- priprema i objavljivanje tenderske dokumentacije, izmjene i dopune tenderske dokumentacije

- komunikacija u postupku nabavke

- određivanje rokova za dostavljanje ponuda

- pravila kod podjele predmeta nabavke na lotove

- žalba na tendersku dokumentaciju - rokovi, postupanje po izjavljenoj žalbi

• Izrada tenderske dokumentacije u otvorenom postupku

- Definisanje kvalifikacijskih uslova

- Dokazi za ispunjavanje kvalifikacijskih uslova

- Kriteriji za dodjelu ugovora

- Pravilna izrada tehničkih specifikacija

• Analiza i ocjena ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača ili poništenje postupka

- Dostavljanje, prijem i otvaranje ponuda

- Analiza i ocjena ponuda i sastavljanje zapisnika o analizi i ocjeni ponuda

- Donošenje odluke o dodjeli ugovora ili odluke o poništenju postupka

- Žalba na odluku o dodjeli ugovora ili odluku o poništenju postupka-rokovi i postupanje po izjavljenoj žalbi

• Zaključivanje i realizacija ugovora o javnoj nabavci

- Uslovi za zaključenje ugovora o javnoj nabavci

- Period mirovanja

- Kada se vrši dodjela ugovora drugorangiranom ponuđaču

- Realizacija i izmjene ugovora o javnoj nabavci

- Anex ugovora, da li je dozvoljen

- Raskid i poništenje ugovora o javnoj nabavci

 

KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE

• Interni akti kod ugovornog organa koji definišu rad komisije

• Dužnosti i obaveze komisije u toku postupka nabavke

• Akti koje komisija donosi i sačinjava u postupku nabavke

• Da li je obavezno imenovati zamjenske članove komisije?

• Ko potpisuje akte u slučaju pisane komunikacije komisije sa ponuđačima u toku postupka nabavke?

• Da li komisija postupa po žalbi ponuđača?

• Koje su odgovornosti komisije u postupku nabavke

• Ko može biti imenovan u komsiju za nabavke

• Koga ugovorni organ ne smije imenovati u komisiju za nabavke

 

VRSTE GARANCIJA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI I DRUGI INSTRUMENTI ZAŠTITE UGOVORNIH ORGANA

• Vrste garancija koje je moguće zahtijevati u postupcima javnih nabavki;

• Garancija za ozbiljnost ponude;

• Garancija za dobro izvršenje ugovora;

• Oblici garancija;

• Garancija za avansno plaćanje;

• Garancija za garantni period;

• Retencija dijela plaćanja kao instrument zaštite tokom izvršenja ugovora;

• Način i vrijeme dostavljanja garancija u postupcima javnih nabavki.

 

OKVIRNI SPORAZUM

• Pravna priroda okvirnog sporazuma i razlike između ugovora i okvirnog sporazuma

• Kada se primjenjuje okvirni sporazum kao tehnika nabavke?

• Planiranje okvirnog sporazuma i procjena vrijednosti nabavke

• Kada se zaključuje okvirni sporazum na procijenu vrijednost a kada na vrijednost iz najpovoljije ponude?

• Trajanje okvirnog sporazuma i realizacija okvirnog sporazuma

• Opcije za zaključivanje okvirnog sporazuma (okvirni sporazum sa jednim dobavljačem, okvirni sporazum sa više dobavljača - lista dobavljača, mini tender, da li se zaključuje jedan okvirni sporazum ili više okvirnih sporazuma sa svakim izabranim dobavljačem itd.)

• Smjernice za pripremu tenderske dokumentacije kada se predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma

• Zaključivanje pojedinačnih ugovora po okvirnom sporazumu

• Pravna zaštita u proceduri sklapanja okvirnog sporazuma i pojedinačnih ugovora

• Šta, kada i kako se izvještava o zaključenom okvirnom sporazumu i pojedinačnim ugovorima po okvirnom sporazumu

 

PITANJA I SLUČAJEVI IZ PRAKSE I ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA SEMINARA

 

• Na ovom dijelu seminara naši treneri će pripremiti slučajeve iz prakse i konkretne probleme sa kojima se susreću ugovorni organi i ponuđači u postupcima javnih nabavki i nakon diskusije o tim pitanjima dati rješenja i odgovore kako da postupe ugovorni organi kako bi iste riješili u skladu sa zakonom i principima javnih nabavki i izbjegli ulaganje žalbi i odugovlačenje postupka.

 

PREDAVAČI:

Amir Rahmanović, Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH i Projekta

Evropske Komisije za obuku trenera (ToT) Miralem Kovačević, Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH i Projekta

Evropske Komisije za obuku trenera (ToT) Naši predavači su certificirani treneri i eksperti iz oblasti javnih nabavki sa dugogodišnjim praktičnim iskustvom u planiranju i provođenju postupaka javnih nabavki, što naš seminar svakako čini različitim u odnosu na druge seminare.

 

KOTIZACIJA ZA SEMINAR:

 

170,00 KM po jednom učesniku sa uključenim PDV-om.

150,00 KM po jednom učesniku, sa uključenim PDV-om, za prijavljena tri i više učesnika iz iste organizacije.

 

Kotizacija uključuje:

✓ troškove učešća na seminaru,

✓ nastavne materijale,

✓ osvježenje u pauzama,

✓ zajednički poslovni ručak,

✓ uvjerenje o usavršavanju (Certifikat).

 

Prijava na seminar se vrši dostavom prijavnog obrasca i kopije uplatnice na fax ili e-mail.

Ukoliko je potrebno dostavljamo Vam i predračun na osnovu kojeg se vrši uplata. Budžetski korisnici koji su u sistemu trezorskog poslovanja mogu se prijaviti na seminar uz odgodu plaćanja nakon ispostavljenog računa.

 

INSTRUKCIJE ZA UPLATU:

Sdoznake: Kotizacija za seminar Javne nabavke

Primalac: FINKOM d.o.o. Tuzla

Račun primatelja: 1321000101290124

Banka: NLB banka d.d.

 

KONTAKTI ZA PRIJAVU:

 

Za sva pitanja vezana za prijavu na seminar, kontaktirajte nas na jedan od slijedećih načina:

- Telefon: 035/252-272

- Fax: 035/252-272

- Mobitel: 061/886-082

- e-mail: edukacija@finkom.ba ; finkomdoo@gmail.com

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave