Seminar: Situacijsko liderstvo

30.11.2022. 09:53 / Izvor: Akta.ba
seminar

Kroz interaktivni seminar će vas voditi Enes Husejnović, ekspert u NATO programu izgradnje integriteta i prevencije korupcije.

Opis:

Liderstvo se uobičajeno posmatra kao proces koji podrazumijeva koegzistenciju i interakciju lidera, pripadnika organizacije i specifičnih okolnosti radi postizanja zajedničkog cilja. Potrebno ga je shvatiti i kao vitalnu pretpostavku, mogućnost i ključ uspješnog funkcionisanja svake organizacije. Često je fokus na liderima za koje se kaže da imaju sveukupnu i nedjeljivu odgovornost za stanje u organizaciji i nadležnost da donose važne odluke. Zbog toga su lideri odgovorni da primjenjuju adekvatne sposobnosti i da pokažu senzibilitet za vođenje osoblja i upravljanje kompleksnim procesima.

Međutim, podsjećamo da se liderstvo ne može odvijati bez sljedbenika i ono nije samo sebi smisao. Uz to, liderstvo je situacijsko i sve što se očekuje od lidera je pod uticajem situacije. Naime, okolnosti u kojima se realizuje odnos lider – sljedbenici umnogome diktiraju i prirodu njihovog individualnog ponašanja ali i međusobnog odnosa. Tako je razumijevanje situacije važna sposobnost lidera kako bi mogli da ostvare uticaj, preoblikuju situaciju u korist organizacije i sljedbenika, kao i u svoju korist. Na taj način uspostavljaju najprikladniji odnos sa sljedbenicima i pri tome uvažavaju činjenicu da je njihovo ponašanje često determinisano okolnostima u kojima djeluju.

Kroz interaktivni seminar će vas voditi Enes Husejnović, ekspert u NATO programu izgradnje integriteta i prevencije korupcije.

Cilj seminara:

Edukacijski cilj seminara je da podsjeti na višeslojni značaj liderstva kao procesa, kao i na vitalnu ulogu lidera u kompleksnim situacijama i pri raznim izazovima na koje nailaze u svome radu. Seminar takođe ističe njihovu nedjeljivu odgovornost za stanje u organizaciji i psihološko-pedagošku ulogu lidera u kreiranju uslova i ambijenta u kojima je osoblje motivisano, sposobno i uspješno u postizanju organizacijskih ciljeva. Pri tome je fokus na vođenju u različitim nepredviđenim okolnostima koje se mogu pojaviti u procesu implementacije politika, strategija, planova ili procedura, a što za rezultat može imati rad na osjetljivim pitanjima, stresne situacije i potrebu za fleksibilno vođenje i prilagođavanje.

Seminar je namijenjen:

Seminar je namijenjen onima koji svakodnevno rukovode i upravljaju radom osoblja u postizanju organizacijskih ciljeva, od taktičkog do strategijskog nivoa, u bilo kojem funkcionalnom području društvenih djelatnosti. Namijenjen je i onima koji su sljedbenici u procesu vođenja jer svaki lider u određenim konstalacijama može biti i u poziciji sljedbenika. Benefite od ovog seminara mogu imati direktori, menadžeri, šefovi organizacijskih jedinica i stručno osoblje u javnoj upravi, rukovodioci u privatnim i javnim kompanijama ili organizacijama civilnog društva, vođe timova, kao i svi oni koji se bave strategijskim planiranjem, vođenjem promjena ili izgradnjom sistemskog pristupa funkcionisanju organizacije. Takođe, svi koji žele izgraditi ili unaprijediti svoje liderske sposobnosti u ovom seminaru će pronaći korisna znanja, iskustva, ideje i motive.

Teme i raspored edukacije

 • 10.00 – 11.15
  Sesija I – Opšte o liderstvu
  Sesija I daje priliku učesnicima seminara da inicijalno, kroz interaktivnu razmjenu ideja, potenciraju različite aspekte liderstva. Pored toga, namjera je podsjetiti na značaj edukacije i iskustva, a zatim i jednog od pragmatičnih modela za razvoj liderstva.
 • 11.30 – 12.30

  Sesija II – Liderstvo kao proces
  Sesija II ima za cilj da podsjeti na ključne komponente liderstva. U tom smislu, detaljno će biti govora o liderima, sljedbenicima i situaciji, kao nerazdvojnim segmentima procesa liderstva. Naglasak je na značaju specifičnih okolnosti, ambijenta, atmosfere ili konteksta u kojima se odvija interakcija između lidera i sljedbenika, tj. razumijevanje važnosti osjećaja lidera za situaciju, što nas približava ka razmatranju situacijskog vođenja.

 • 13.30. – 14.30
  Sesija III – Liderstvo pod uticajem situacije
  Sesija III ima za cilj diskutovati liderstvo u odnosu na specifične okolnosti u kojim se ono može odvijati. Lideri imaju obavezu i interes razumjeti situaciju, shvatiti ponašanje sljedbenika i biti spremni na dodatni napor kako bi prilagođenim i fleksibilnim pristupom sljedbenike održali motivisanim, uključenim i fokusiranim na postizanje individualnih i timskih ciljeva. Na taj način lideri postaju efikasni i efektivni, ali u isto vrijeme uspješno razvijaju nove lidere.
 • 14.45 – 16.45
  Sesija III – Liderstvo pod uticajem situacije (nastavak)
  Primjeri situacijskog liderstva: proces donošenja odluka, vođenje promjena u organizaciji, upravljanje rizicima vođenja organizacije, situacijsko liderstvo na mikro nivou, i sl.
  Reformski pristup i promjene u organizaciji (strategijski i sistemski pristup)
  Pozitivne i negativne strane situacijskog vođenja ;
 • 16.45 – 17.00
  Vaša pitanja i naši odgovori.

Predavač

Enes Husejnović

Brigadni general Enes Husejnović radio je do 2018. godine u službi Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. U period nakon toga, od strane NATO HQ Brisel je angažovan kao ekspert u NATO programa izgradnje integriteta i prevencije korupcije, što obuhvata i pitanja dobre vladavine, vođenja promjena, reformi i liderstva u ovoj oblasti. U tom svojstvu, kao predavač, panelista, moderator i trener, redovno sudjeluje na konferencijama, seminarima i obukama strategijskog i operativnog nivoa, u zemalja širom svijeta, za potrebe sektora odbrane i sigurnosti te civilnih struktura vlasti. Pored toga, bio je gost predavač iz oblasti diplomatije u master program na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, te predavač iz oblasti aerodinamike na Američkom univerzitetu u Bosni i Hercegovini. Takođe, predavao je na seminarima u Bosni Hercegovini posvećenim poslovnoj etici, izgradnji integriteta, prevenciji korupcije i liderstvu.

Posljednja dužnost generala (penz.) Husejnovića, prije penzionisanja, bila je Generalni inspektor Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine gdje je proveo pet godina. Djelokrug njegovih aktivnosti bio je osigurati da uposlenici Ministarstva odbrane i Oružanih snaga budu upoznati i postupaju u skladu s odredbama zakona koje se odnose na etičko ponašanje, profesionalizam i sukob interesa. Ured generala Husejnovića provodio je istrage neprofesionalnog ponašanja i pomagao osoblju u otklanjanju pojava negativnih po moral, efiksanost i ugled Oružanih snaga. Njegova je odgovornost takođe bila osigurati strateški i sistemski pristup pitanju izgradnje integriteta i prevencije korupcije u sektoru odbrane.

Prije navedene dužnosti, general (penz.) Husejnović bio je šef Vojnog dijela Misije Bosne i Hercegovine pri NATO u Briselu. Prije toga, obnašao je i dužnost Načelnika štaba u Centru za obuku za operacije podrške miru u Sarajevu. Od 2004. do 2007. godine general (penz.) Husejnović je bio na službi u Ministarstvu odbrane i bio je stručni savjetnik za institucionalnu saradnju sa vojno-diplomatskim korom u Bosni i Hercegovini. Prije tog razdoblja značajno je vrijeme proveo u zrakoplovstvu obavljajući različite dužnosti od instruktora pilota helikoptera u Zrakoplovnoj vojnoj akademiji do Načelnika štaba Zrakoplovne baze.

General (penz.) Husejnović je prvobitno diplomirao Zrakoplovnu vojnu akademiju (1985.g) kao pilot helikoptera. Kasnije je diplomirao Zrakoplovni komandno-štabni koledž (2000.g) i Ratni koledž Kopnene vojske u Sjedinjenim Američkim Državama (2005.g). General (penz.) Husejnović ima diplomu Magistra strateških studija iz Sjedinjenih Država (2005.g)

Cijena

Kotizacija za učešće na seminaru Situacijsko liderstvo iznosi 395,00 KM (+17% PDV). Cijena kotizacije za rane prijave do 18. decembra iznosi 355,00 KM (+17% PDV).

U slučaju prijave 3 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 310,00 KM (+17% PDV).

U slučaju prijave 5 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 280,00 KM (+17% PDV).

Cijena uključuje:

 • Učešće na seminaru
 • Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj formi
 • Materijal za pisanje
 • Potvrdu o učešću na seminaru
 • Osvježenje na pauzama i zajednički ručak

Prijava na seminar

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave