IUS Škola engleskog jezika postala akreditovani član EAQUALS-a

14.02.2018 14:23:53

U novembru 2017. godine, agencija EAQUALS je izvršila inspekciju Škole engleskog jezika na Internacionalnom univerzitetu Sarajevo.

Škola engleskog jezika na Internacionalnom univerzitetu Sarajevo (IUS) je nedavno dobila akreditaciju od strane agencije EAQUALS (akronim za „Evaluacija kvaliteta i akreditacija ustanova za jezičku poduku“). EAQUALS je međunarodno priznata ustanova za izdavanje akreditacija sa sjedištem u Evropi. Škola engleskog jezika na IUS-u je prvi univerzitetski pripremni program za engleski jezik na Balkanu koji je dobio međunarodnu akreditaciju EAQUALS-a.

U novembru 2017. godine, agencija EAQUALS je izvršila inspekciju Škole engleskog jezika na Internacionalnom univerzitetu Sarajevo i prilikom ove prve inspekcije utvrdila da postoje visoki standardi neophodni za sticanje akreditacije. Izvođenje nastave, nastavni programi, kao i organizacija kurseva, nastavnih materijala, te procedura ocjenjivanja i evaluacije su ocijenjeni kao izuzetno kvalitetni. Utvrđeno je da ustanova vodi računa o dobrobiti korisnika njenih usluga kao i uposlenika, te da su svi materijali namijenjeni promociji ustanove tačni i istiniti. Inspektori su utvrdili da je ocjena izvrsnosti postignuta u sljedećim kategorijama: rukovođenje i administracija; ocjenjivanje i izdavanje certifikata; radna sredina za učenje; usluge klijentima; profil uposlenika i njihovo dalje usavršavanje i napredovanje; uslovi rada i zaposlenja uposlenika.

Inspektori su utvrdili da je u sljedećim kategorijama postignuta ocjena izvrsnosti: Inspektori su utvrdili da je u sljedećim kategorijama postignuta ocjena izvrsnosti:

Rukovođenje i administracija

Postignuta je ocjena izvrsnosti jer postoje dokazi da rukovodstvo ima strateški pristup rukovođenju i svijest o ekonomskom okruženju, s dokazanom sposobnosti za prilagođavanje promjenama nastalim u unutrašnjim i vanjskim okolnostima, te o planiranom i organiziranom pristupu promjenama, kao i spremnosti za uvođenje novih mjera i postupaka. Postoje jasni dokazi o liderstvu koje je spremno da putem delegiranja poslova i zadataka uposlenike uključi u razvoj institucije.

Ocjenjivanje i izdavanje certifikata

Postignuta je ocjena izvrsnosti jer se ocjenjivanje koristi za formativne kao i sumativne svrhe; studenti imaju priliku da tokom određenih sati namijenjenih za konsultaciju s nastavnicima pojedinačno dobiju komentare vezane za svoj napredak u učenju i za dobijenu ocjenu. Koristi se širok spektar tehnika za provjeru znanja koji kombinuju testove u standardnom obliku, ispite, kontinuiranu provjeru znanja itd. Procedure za provjeru znanja su izuzetno sveobuhvatne, profesionalne, jasno dokumentovane, detaljno provjerene i efikasno sprovedene, a velika pažnja je posvećena sigurnosnim mjerama, što sve za rezultat ima visok nivo objektivnosti i pouzdanosti ocjenjivanja. Izvještaji i certifikati o uspjehu studenta pružaju izuzetno jasnu i personaliziranu ocjenu studentovih postignutih rezultata i uključuju tačne informacije koje su korisne i za poslodavce, univerzitete itd.

Radna sredina za učenje

Postignuta je ocjena izvrsnosti u kategoriji radne sredine za učenje jer postoji široki raspon sadržaja i mogućnosti izvan učionice, kao što su kafeterija, ambulanta, sportski tereni, biblioteka, prostorije za rad na kompjuterima, klubovi i udruženja studenata na Univerzitetu. Besplatan wi-fi pristup internetu je u potpunosti omogućen u centralnom foajeu gdje se studenti okupljaju i odmaraju. Sve prostorije i mjesta za učenje imaju omogućen pristup osobama u invalidskim kolicima ili osobama s poteškoćama u kretanju, a ustanova prima studente s invaliditetom.

Usluge klijentima

Usluge klijentima su izvrsne jer studenti imaju pristup nizu različitih i kvalitetnih informacija i savjeta, među kojima su i pisani informativni materijali. Postoji izuzetno veliki broj događaja izvan nastave, aktivnosti i/ili prostora koji promoviraju sportske aktivnosti ili potiču studente da razvijaju različite interese, hobije i druge aktivnosti kojim se mogu baviti u slobodno vrijeme, a posebna pažnja je posvećena sigurnosti i dobrobiti studenata kako bi u svakom trenutku bili zaštićeni.

Profil uposlenika i njihovo dalje usavršavanje i napredovanje

Postignuta je ocjena izvrsnosti u ovoj oblasti jer postoje izuzetno detaljne i sistematične procedure za praćenje i/ili ocjenjivanje stručnosti u radu i daljem usavršavanju uposlenika, koje pružaju dodatnu podršku njihovom daljem profesionalnom usavršavanju i izgradnji karijere. Veliki dio uposlenika posjeduje kompetencije i iskustvo koji su iznad osnovnog nivoa. Institucija pruža podršku uposlenicima za njihovo dalje stručno usavršavanje ili obuku, pohađanje konferencija itd, te u izvjesnoj mjeri pruža i finansijsku podršku za obuku, pohađanje konferencija itd.

Uslovi rada i zaposlenja

U skladu sa Zakonom o radu u Bosni i Hercegovini i kadrovskom politikom Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, Škola engleskog jezika omogućava vrlo dobre uslove za rad, te štiti i osigurava sigurnost i dobrobit uposlenika. Postoje mogućnosti za trajno ili kontinuirano zasnivanje radnog odnosa za znatan broj uposlenika, kao i za njihovo unapređivanje na radnom mjestu i dalji napredak u karijeri.

ŠTA JE EAQUALS?

Osnovana 1991. godine, agencija EAQUALS („Evaluacija kvaliteta i akreditacija ustanova za jezičku poduku“) je vodeća profesionalna asocijacija koja širom svijeta podupire ideju „Postizanje vrhunskih rezultata prepoznavanjem kvaliteta kroz akreditaciju ustanova za jezičku poduku“). Kako bi postigla zadate ciljeve, EAQUALS je ustanovila i objavila niz zahtjevnih kriterija za sticanje akreditacije. Program EAQUALS akreditacije pruža garanciju visokog kvaliteta učenicima stranih jezika u centrima s EAQUALS akreditacijom. Članovi s EAQUALS akreditacijom su centri za jezičku poduku koji su ispunili vrlo stroge zahtjeve inspekcijskog programa EAQUALS.

EAQUALS pruža savjetodavnu podršku Vijeću Evrope u vezi sa pitanjima jezičke politike i član je profesionalnog Mrežnog foruma u Evropskom centru za moderne jezike (ECML). Članstvo u EAQUALS programu okuplja centre za jezičku poduku iz preko 30 zemalja, kao i vodeće nacionalne i međunarodne organizacije koje pružaju aktivnu podršku jezičkom obrazovanju. EAQUALS također ima posebne ugovore o saradnji s brojnim renomiranim međunarodnim tijelima koji imaju iste ciljeve kao i EAQUALS.

Članovi s EAQUALS akreditacijom nude usluge jezičke poduke koje su kontinuirano na visokom nivou, čime ispunjavaju svjetske potrebe za jezičkom podukom. EAQUALS akreditacija se zasniva na temelju inspekcije izvršene u oblastima kao što su: rukovođenje i administracija; izvođenje nastave i učenje; izrada nastavnih planova i programa i sistema za njihovu podršku; ocjenjivanje i izdavanje certifikata; akademski resursi; radna sredina za učenje; usluge klijentima; osiguranje kvaliteta; profil uposlenika i dalje usavršavanje i napredovanje; uslovi rada i zaposlenja; interna komunikacija; komunikacija sa subjektima izvan ustanove.

 

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber +387 62 700 098 ili na mail prodaja@akta.ba odnosno putem forme Objavi promo ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Predstavljamo