(dopuna oglasa) Prodaja dvorišta, kuće i zgrade u Mrkonjić Gradu

Izvor: Glas Srpske, 09.04.2014.

PPD "ZADRUŽNA TRGOVINA" AD
Ulica Sime Šolaje 18. Mrkonjić Grad

Na osnovu oglasa objavljenog dana 8.4.2014. u listu Glas Srpske", daje '

Dopunu oglasa
o prodaji putem javne licitacije

1. U tački 1. oglasa dodaje se alineja 3. koja glasi:
Navedene nekretnine nije moguće kupiti ispod sadašnje vrijednosti nekretnina, i to kako je navedeno:
- Nekretnina upisana u posjedovnom listu broj 2966, KO Mrkonjić Grad KČ 26/80, što u naravi čini dvorište "Titova" površine 240 m2, i na KČ broj 26/80, što u naravi čini kuća i zgrada Titova" površine 120 m2, sadašnje vrijednosti 106.000,00 KM.
- Nekretnina upisana u posjedovnom listu broj 138, KO Mrkonjić Grad, na zemljištu označenom kao parcela KČ oroj 24/31, sadašnje vrijednosti 39.000,00 KM.

Upravni odbor

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: