(izmjena aukcije) Nabavka repro i potrošnog materijala

Datum objave: 02.12.2020. 13:38 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 02.12.2020.

ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1276-1-1-877-8-552/20


Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 1276-1-1-877-3-508/20
Datum objave obavještenja 22.10.2020.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MJEŠOVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" - ZAVISNO
PREDUZEĆE "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRUŠTVO
UGLJEVIK
IDB/JIB 4400449490005
Kontakt osoba Dragana Trakilovic
Adresa Ugljevik bb
Poštanski broj 76330 Ugljevik (sp bl)
Općina/Grad Ugljevik
Telefon (055) 774-328
Faks (055) 774-165
Elektronska pošta javnenabavkeriteugljevik@gmail.com
Internet adresa

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak IV 3. mijenja se i glasi:
9.12.2020.

Odjeljak IV 7. mijenja se i glasi:
Datum i vrijeme 22.12.2020. 11:00

Odjeljak IV 8. mijenja se i glasi:
Adresa i mjesto ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik, Upravna zgrada, sala broj 003

Datum i vrijeme 22.12.2020. 12:00

Mijenja se ANEKS B za lot broj: 1 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 2 (VII,VIII,IX).

ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1 - Nabavka repro materijala

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34913000-0 Razni rezervni dijelovi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Detaljnije u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

40000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skladište RJ Termoelektrana

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 09.12.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.12.2020. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 22.12.2020. 12:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2 - Nabavka potrošnog materijala

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34913000-0 Razni rezervni dijelovi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Detaljnije u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

14000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skladište RJ Termoelektrana

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 09.12.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.12.2020. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 22.12.2020. 12:00

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENTE:
1276-1-1-877-8-552/20
obavjestenje.pdf
PODIJELI: