Nabavka i instalacija prozivno - redoslijednog sistema

Datum objave: 19.09.2016. 14:34 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

22-7-1-150-3-67/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD PRIJEDOR
IDB/JIB 4400711050003
Kontakt osoba Jasminka Murselović
Adresa Trg Oslobođenja 1
Poštanski broj 79000 Prijedor (sp bl)
Opština/Grad Prijedor (Prijedor)
Telefon (052) 245-110
Faks (052) 245-111
Elektronska pošta gradonacelnik@prijedorgrad.org
Internet adresa www.prijedorgrad.org

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,Prijedor

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i instalacija prozivno - redoslijednog sistema

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i instalacija prozivno- redoslijednog sistema.
Nabavka se provodi sa ciljem pružanja brže i kvalitetnije usluge, koju Gradska uprava Grada Prijedora pruža u
šalter sali svojim korisnicima.


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31730000-2 Elektrotehnička oprema


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Data u konkrentskom zahtjevu.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Gradska uprava Grada Prijedor, šalter sala.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Sistem treba da bude pušten u rad najkasnije u roku 15 (petnaest) kalendarskih dana, računajući taj rok od dana
zaključenja ugovora.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje predmetne robe u roku od 7 dana od dana uredno izvršene pojedinačne isporuke i instalacije opreme.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u
konkurentskom zahtjevu.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Pravo ponuđača na obavljanje profesionalne djelatnosti koja je u vezi sa predmetom nabavke, u skladu sa članom
46. Zakona.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Uslovi u pogledu tehničke i profesionalne sposobnosti u skladu sa članom 49. Zakona, a dokazi detaljno navedeni
u konkurentskom zahtjevu.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

4.10.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.10.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 12.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto Grad Prijedor, Trg Oslobođenja 1, 79102 Prijedor, Velika sala 2. sprat


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Jasminka Murselović
Adresa Trg Oslobođenja 1
Poštanski broj 79000 Prijedor (sp bl)
Opština/Grad Prijedor (Prijedor)
Telefon (052) 245-150
Faks (052) 245-111
Elektronska pošta jasminka.murselovic@prijedorgrad.org
Internet adresa www.prijedorgrad.org

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Milovan Polovina
Adresa Trg Oslobođenja 1
Poštanski broj 79000 Prijedor (sp bl)
Opština/Grad Prijedor (Prijedor)
Telefon (052) 245-278
Faks (052) 245-111
Elektronska pošta javnenabavke@prijedorgrad.org
Internet adresa www.prijedorgrad.org
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
22-7-1-150-3-67/16
PODIJELI: