Nabavka opreme za krim tehniku

Datum objave: 14.09.2016. 13:31 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.09.2016.

OBAVIJEST O NABAVI

916-7-1-34-3-27/16ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA SBK/KSB
IDB/JIB 4236202350001
Kontakt osoba FRANO BRKAN
Adresa Aleja Konzula bb
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 518-763
Faks (030) 518-763
Elektronička pošta nabava@mupsbk.com.ba
Internet adresa www.mupsbk-ksb.gov.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Županijska razina,Srednjobosanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabava opreme za krim tehniku


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabava opreme za krim tehniku.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35200000-6 Policijska oprema
Dodatni predmet(i) 19521100-5 Folije od polistirena
  18424300-0 Rukavice za jednokratnu upotrebu
  22810000-1 Papirnati ili kartonski registri
Dodatni predmet(i) 30194000-5 Potrepštine za crtanje
  18812200-6 Gumene čizme
  18130000-9 Posebna radna odjela
  37312500-3 Zviždaljke


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

10.000, 00 KM

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MUP-a SBK/KSB Travnik, Skladište kupca, Aleja Konzula bb, Travnik.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do izvršenja ugovorenih obaveza.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama BiH dokaz definiran detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Da

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

27.9.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 27.9.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 27.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto MUP-a u sjedištu, Sala za sastanke, Aleja Konzula bb, Travnik

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
916-7-1-34-3-27/16
PODIJELI: