Nabavka usluga servisiranja računarske opreme, fotokopir aparata, telefonskih i fax aparata

Datum objave: 18.10.2016. 13:26 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.10.2016.


OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

746-7-2-24-3-15/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO-
OSLOBODILAČKOG RATA
IDB/JIB 4200687870003
Kontakt osoba NERMINA GARIB
Adresa Alipašina 41
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 216-678
Faks (033) 212-603
Elektronska pošta nermina.garib@fmbi.gov.ba
Internet adresa www.fmbi.gov.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Konkurentski zahtjev za nabavku usluga servisiranje računarske opreme, fotokopir aparata, telefonskih i fax aparata

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Konkurentski zahtjev za nabavku usluga servisiranje računarske opreme, fotokopir aparata, telefonskih i fax aparata

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

16.000, 00 KM

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

16000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

područje grada Sarajeva

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

godina dana od dana zaključenja ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

kao u TD

III 4. Ograničenja za učešće

kao u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

31.10.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 31.10.2016. 15:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 31.10.2016. 16:00:00
Adresa i mjesto Alipašina 41 Sarajevo

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
746-7-2-24-3-15/16
PODIJELI: