(poništenje aukcije) Nabavka lične i skupne zaštitne opreme (zaštitni opasači i penjalice za betonske i drvene stubove)

Datum objave: 05.03.2021. 09:20 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1437-1-1-203-4-59/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv PODRUŽNICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO
IDB/JIB 4200225150030
Kontakt osoba Merima Mujanović-Fehratbegović
Adresa Zmaja od Bosne 49
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-000
Faks (033) 751-575
Elektronska pošta m.fehratbegovic@elektroprivreda.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

44000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lična i skupna zaštitna oprema (Zaštitni opasači i penjalice za betonske i drvene stubove)

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Lična i skupna zaštitna oprema (Zaštitni opasači i penjalice za betonske i drvene stubove), OP-022A/20

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 18143000-3 Zaštitna oprema


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Zahtijevane količine predmeta nabavke navedene su u Obrascu za cijenu ponude, koji čini sastavni dio Tenderske
dokumentacije

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prodavac je dužan robu isporučiti po specifikaciji u centralna skladišta elektrodistributivnih podružnica JP Elektroprivreda
d.d. – Sarajevo:
• Elektrodistribucija Bihać – Krupska bb, Bihać
• Elektrodistribucija Mostar – Opine bb, Mostar
• Elektrodistribucija Tuzla – Mitra Trifunovića Uče br. 5, Tuzla
• Elektrodistribucija Sarajevo – Hifzi Bjelavca br. 15, Sarajevo
• Elektrodistribucija Zenica – Bistua Nuova bb, Radakovo, Zenica.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Cijene svih prihvatljivih ponuda znatno su veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

16.2.2021.

V 2. Broj primljenih ponuda

2

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

1

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

48065,00

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

48065,00

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1437-1-1-203-4-59/21
PODIJELI: