(poništenje poziva) Nabavka higijensko sanitetskog materijala za potrebe ratnih vojnih invalida - osobe sa paraplegijom (kateteri, pelene, sterilne gaze...)

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 30, 21.04.2014

MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA
TUZLANSKOG KANTONA
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 309-1-1-3-35/14
Broj obavještenja o nabavci: 309-1-1-1-31/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA
TUZLANSKOG KANTONA
Kontakt osoba: HAJRETA ŽIGIĆ
Telefon: 035369401
Elektronska po{ta: zhajreta@tk.kim.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Organ uprave
I.2.b. Nivo: Tuzlanski kanton
I.2.c. Djelatnost: Javna uprava
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka higijensko sanitetskog materijala za potrebe ratnih vojnih
invalida - osobe sa paraplegijom
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka higijensko sanitetskog materijala za potrebe ratnih vojnih
invalida - osobe sa paraplegijom
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
341.880,34 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
III.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:85,00%
2. rok isporuke, učešće:10,00%
3. rok plaćanja, učešće:5,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 24.3.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 5
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 1
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
259.546,32 KM
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
259.546,32 KM
(C-6321-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: