Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Vodovodne armature

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 77, 07.10.2013

JAVNO PREDUZEĆE "VODOVOD I
KANALIZACIJA" D.O.O. ZENICA
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 57-1-1-2-209/13
Broj obavještenja o nabavci: 57-1-1-1-180/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduzeće "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica
Kontakt osoba: Kemal Husaković
Telefon: 032209334
Elektronska po{ta: info@vikze.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.2.b. Nivo: ZENICA
I.2.c. Djelatnost: Vodosnabdjevanje
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i sukcesivna isporuka vodovodnih armatura
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Definisan u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
90.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
DDP Zenica (Incoterms 2010)
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
1 godina
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču
Domaći ponuđač
Naziv: TOPLOTA d.o.o. Zenica
IDB/JIB: 4218087680002
Općina/Grad: Zenica
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
67.055,00 KM
IV.2.c. Datum zaključenja ugovora: 6.9.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 6
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM
67.055,00 KM
IV.2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM
67.055,00 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Da
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
(B-14223-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: