Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka i sukcesivna isporuka vodovodnih armatura

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 49, 24.06.2013

JAVNO PREDUZEĆE "VODOVOD I
KANALIZACIJA" D.O.O. ZENICA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 57-1-1-1-180/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduzeće "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica
Kontakt osoba: Kemal Husaković
Adresa: BISTUA NUOVA 17
Poštanski broj: 72000
Opština/Grad: Zenica
IDB/JIB: 4218001040006
Telefon: 032209334
Faks: 032209359
Elektronska pošta(e-mail):info@vikze.ba
Internet adresa(web):www.vikze.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Opštinski nivo (FBiH),
ZENICA
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Vodosnabdjevanje
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i sukcesivna isporuka vodovodnih armatura
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Definisan u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
90.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
DDP Zenica (Incoterms 2010)
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
1 godina
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Definisan u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Definisan u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 16.7.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 30,00 KM sa PDV-om
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 23.7.2013. Vrijeme: 11:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 23.7.2013. Vrijeme: 11:20
Mjesto: Bistua Nuova 17 (kanc. 15), Zenica
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Uplatu za tendersku dokumentaciju izvršiti na transakcijske-račune
preduzeća:
101-180-01000281-91 Privredna banka Sarajevo
134-010-00000111-78 Investiciono komercijalna banka
140-601-00246936-55 Sberbank BH
141-801-00078353-28 Bosna Bank International
161-055-00005900-83 Raiffeisen Bank
186-000-10608090-96 Ziraat Bank BH
306-029-00010324-72 Hypo Alpe-Adria-Bank
338-580-22000397-10 UniCredit Bank
, sa naznakom "Uplata tenderske dokumentacije za nabavku
vodovodnih armatura". Dokaz o uplati i adresu za slanje
dokumentacije poslati na faks 032/209-359.
Ponuđači imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije
otkupa uz pisani zahtjev upućen na faks 032/209-359.
Ponuda se podnosi u dva primjerka: original i 1 (jedna) kopija.
(M1-A-8957-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: