Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji TK mreže Papratnica

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 83, 28.10.2013

JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE
TELEKOMUNIKACIJE D.D.
OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA BROJ 73-1-3-2-873/13
Broj obavijesti o nabavi: 73-1-3-1-718/13
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: Javno poduzeće Hrvatske telekomunikacije d.d.
Kontakt osoba: Vlado Mišković
Telefon: 030717333
Elektronska po{ta: vlado.miskovic@hteronet.ba
I.2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javno poduzeće
I.2.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost: Telekomunikacije
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi, Ostali radovi završavanja gradnje
II.4. Opis
II.4.a Naziv predmeta ugovora
Građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji TK mreže
Papratnica
II.4.b Kratak opis predmeta ugovora
Radovi na izgradnji i rekonstrukciji TK mreže Papratnica
II.5.Ukupna količina ili obim ugovora
Sukladno tenderskoj dokumentaciji.
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
150.000,00
II.6 Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Papratnica
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8 Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Do ispunjenja ugovornih obveza
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupak
III.2. Kriteriji za dodjelu ugovoraEkonomski najpovoljnija ponuda
III.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 90,00%
2. Rok izvedbe, učešće: 10,00%
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču
Domaći ponuđač
Naziv: DIV JELEČ d.o.o. Usora
IDB/JIB: 4218626570003
Općina/Grad : Usora
IV.2. Informacije o dodjeli ugovoraIV.2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
84.402,47 KM
IV.2.c. Datum zaključenja ugovora: 17.10.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 5
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 5
IV.2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM
84.402,47 KM
IV.2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM
105.462,20 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?
Ne
(B-15322-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: